ČTK

30. 1. 2024

Čas a datum podání přihlášky na střední školy neovlivňuje šanci na přijetí na školu. Novinářům to dnes řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Poprosil rodiče a uchazeče, aby všichni nevyužívali první a poslední chvíli možnosti přihlášení. Uchazeči o studium na střední škole mohou přihlášky podávat od 1. do 20. února, mohou k tomu využít Digitální přihlašovací systém (DiPSy). Uchazeči si mohou podat až tři přihlášky. Určí na nich, na kterou školu chtějí nejvíce, na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a jejich priorit je pak systém přiřadí na školu.

“Nejde o žádný závod. Nerozhoduje čas a datum podání té přihlášky, nijak to neovlivňuje šanci na přijetí,” řekl Bek. “Jen bych snad prosil o to, aby všichni nevyužili té první a poslední minuty toho intervalu, protože to je zátěž, se kterou se nemusí vyrovnat žádný informační systém na světě,” dodal. Připomněl, že uchazeči mají k dispozici 20 dnů. Je to podle něj dostatečný čas na to, aby se lidé se systémem seznámili a podali přihlášku elektronicky.

Digitalizace přihlašování je podle ministra první krok. “Jsme přesvědčeni o tom, že by bylo správné, aby v budoucnu byla jednotná přijímací zkouška konána ještě předtím, než se budou děti rozhodovat o tom, na kterou střední školu půjdou,” řekl Bek. V budoucnu by se také jednotné přijímací zkoušky mohly podle něj konat v základních školách.

Na konci roku 2022/2023 bylo ve středních školách 688 000 míst. “Dá se již dnes hovořit o tom, že na středních školách vytváříme zhruba nějakých 16 000, respektive 17 000 míst, do kterých budou moci žáci nastoupit,” řekl vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš. Nová místa se podle něj stále zapisují do rejstříku škol. Upozornil na to, že nejde jen o místa pro žáky prvních ročníků středních škol, ale o místa v celém procesu vzdělávání středních škol. K 29. lednu eviduje ministerstvo žádosti o zřízení 37 nových škol s 8561 místy a 74 žádostí o úpravy kapacit škol, které by mohly přinést 8818 míst.

Přílohy k přihláškám se podle Mareše přikládají ve formě prosté kopie, jako je například sken či fotografie. Dokumenty v cizím jazyce není potřeba přeložit úředně. Upozornil na to, že ředitel školy může později vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu.

Přihlášku musí podat všichni uchazeči o studium na střední škole, i ti, kteří se hlásí jen na nematuritní obory. Mohou si vybrat, zda se přihlásí elektronicky, papírovou formou s podporou systému DiPSy či čistě papírovou formou.

Ministerstvo školství doporučuje žákům, aby si podali přihlášku alespoň do jednoho oboru s maturitou. Uchazeči, kteří se hlásí na maturitní obory, musí absolvovat jednotnou přijímací zkoušku, která se koná jen v prvním kole přijímacího řízení. Bez jejího absolvování v prvním kole nemůžou být uchazeči přijatí na maturitní obory ani v druhém kole. Všichni uchazeči, kteří se budou přihlašovat na maturitní obory, budou mít na jednotnou přijímací zkoušku dva pokusy, i když se budou hlásit pouze na jeden maturitní obor.

Zároveň ministerstvo doporučuje sestavit pořadí oborů na přihlášce podle skutečného zájmu žáků. Taktizování podle zástupců resortu nemá smysl, jelikož žáci budou přijati do oboru, u kterého mají nejvyšší prioritu a výsledky přijímacího řízení je opravňují k přijetí. Do ostatních oborů přijati nebudou.

Třetí a další kola přijímacího řízení už nejsou řízená centrálně, způsob jejich konání je zcela na rozhodnutí škol. Uchazeči, kteří se v listopadu přihlásili do oborů s talentovou zkouškou, mohou podat přihlášku až do tří oborů bez talentové zkoušky. I oborům s talentovou zkouškou musí přiřadit prioritu. Zda a do jakého oboru byli uchazeči přijati, se dozvědí 15. května.

Pokud žáci odmítnou školu, na kterou je systém přiřadil, vzdají se tak svého místa, nepostoupí automaticky na školu s nižší prioritou. Budou si tak muset podat novou přihlášku do druhého kola.

Systém DiPSy připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Podle ředitele Cermatu Krejčího systém zvládl zátěžové testy. Tyto testy simulovaly útoky, o které by se mohli pokusit hackeři. Systém podle něj zvládl simulaci 100.000 současně přihlášených uživatelů bez problémů. Upozornil na to, že testy se netýkaly zátěže Základních registrů a Identity občana.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.