ČTK

30. 1. 2024

Lidé v Česku obecně vnímají v oblasti korupce zlepšení, nicméně některé její formy získaly na síle. Například ve zdravotnictví je podle občanů více než před deseti lety rozšířenější nelegální platba pacientů za některé úkony a ve sportu zneužívání dotací ve sportovních klubech, úplatky trenérům nebo ovlivňování výsledků zápasů. U územního a stavebního řízení se podle nich více objevuje uplácení při projednávání změny územního plánu a ve školství snaha ovlivnit přijetí dítěte do školy nebo jeho prospěch. Vyplynulo to z tříletého výzkumu, který provedl Sociologický ústav Akademie věd a jehož výsledky poslouží jako doporučení ministerstvu spravedlnosti. Ústav o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

Vědci zkoumali formy korupce v šesti oblastech veřejného života v Česku, zaměřili se na zdravotnictví, sport, školství, exekuce, zadávání veřejných zakázek a stavební řízení. Informace získávali od odborníků a takzvaných insiderů, tedy lidí z daných odvětví, což byli pacienti, lékaři, rodiče, učitelé, trenéři, developeři nebo lidé žádající o povolení. Výzkumníci sesbírali 997 dotazníků a za každý sektor odpovídalo přes 100 respondentů. Nejvíce dotazníků měli ze školství a vědy, nejméně za stavební a územní řízení. “Státní orgány, zaměstnanci a neziskové organizace byli velmi ochotní dotazník vyplnit, soukromé firmy a jednotlivci odpovídali méně často,” uvedli zástupci Sociologického ústavu.

“K úspěšnému boji proti korupci je prvním krokem určení rozsahu, výše a závažnosti korupce ve státě, je tedy velmi důležité korupci správně změřit. Výsledky tohoto výzkumu byly použity k formulaci doporučení pro ministerstvo spravedlnosti týkající se možností zlepšení boje proti korupci v daných sektorech,” uvedla hlavní autorka Kristýna Bašná ze Sociologického ústavu.

Sociologové na základě svých zjištění napsali ke každému oboru seznam doporučení, jak korupci omezit. Hlavním dokumentem, které odráží výsledky jejich projektu, je podle nich vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026 a navazující Akční plány boje proti korupci.

Na dnes zveřejněném žebříčku organizace Transparency International (TI), která hodnotí vnímání korupce ve 180 zemích a oblastech, si Česká republika mírně polepšila. Z možných sta bodů jich v bilanci za loňský rok získala 57, o rok dříve měla 56 bodů. Před Českem se s lepším hodnocením umístilo 40 zemí. TI ČR v reakci na to uvedla, že Česko dlouhodobě nepodniká dostatečné kroky v potírání korupce a chybí mu strategické a programové řešení tohoto problému ze strany vládních představitelů i současné opozice.

Podle Sociologického ústavu má korupce v jednotlivých oblastech společné příčiny, většina jejích forem je ale pro každý sektor jedinečná. “Z toho důvodu je klíčové, aby politici a veřejní činitelé zkoumali jednotlivá odvětví odděleně a prosazovali funkční protikorupční politiku,” uvedl ústav v tiskové zprávě.

Konkrétně ve školství a vědě měli podle něj dotázaní největší zkušenost s tlaky rodičů na prospěch, snahou ovlivnit přijetí dítěte na školu a se sponzorskými dary škole za účelem získání výhody pro dítě. Na vyšší úrovni jsou aktéry korupce podle autorů výzkumu zástupci zřizovatele, kteří zasahují do investičních akcí podřízených subjektů. Problematické se podle nich jevilo i vypisování veřejných zakázek nebo netransparentnost při hodnocení vědeckých grantů.

Uplácení ve sportu se podle výzkumu týká například získávání státních dotací, sázkových podvodů nebo snahy rodičů vylepšit u trenérů postavení jejich sportujících dětí. Ve zdravotnictví podle expertů ustupuje drobná korupce a velká korupce se stává sofistikovanější a je stále složitější na odhalení, především ve veřejných zakázkách. Na nejnižší úrovni se korupce týká zejména vztahů mezi lékaři a pacienty, třeba u ortopedických operací je častý požadavek na výběr operatéra či kloubní náhrady nebo posun v čekací listině, uvedli vědci.

U exekucí je podle jejich zjištění nejrozšířenějším korupčním jednáním úmyslné navyšování nákladů exekuce na náklady dlužníka a ve stavebním a územním řízení je velmi časté uplácení s cílem získat stavební povolení, přičemž úplatek nemusí být jen finanční.

Přečtěte si také

Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil
Staří odcházejí, mladí nechtějí. Jak české zemědělství zápasí s palčivým nedostatkem pracovních sil

Malé platy, vysoký zápřah, špinavá práce, enormní byrokracie, to vše snižuje u mladých lidí atraktivitu zemědělství. Je farmařina opravdu na vymření? Jak se bude agrární sektor vyvíjet do budoucna? To vše se dozvíte v naší reportáži.

Z Německa odchází další špičkové firmy
Z Německa odchází další špičkové firmy

Počet podniků, které opouštějí Německo, je vyšší než za posledních 15 let. Známá jména jako Meyer Burger, Landliebe a Miele jsou jen špičkou ledovce. BDI předpokládá, že více než 40 % malých a středních podniků zvažuje odchod.

I když úřady tvrdí, že vakcíny proti covidu jsou bezpečné, očkovaní dárci krve mají určitá omezení
I když úřady tvrdí, že vakcíny proti covidu jsou bezpečné, očkovaní dárci krve mají určitá omezení

V ČR by dárce krve neměl jít na odběr v určité lhůtě po očkování proti covidu. V USA se dárcův očkovací stav zjišťuje, i když důvody tohoto požadavku nejsou přehledné.

Kde vzniká imunita? Možná budete překvapeni
Kde vzniká imunita? Možná budete překvapeni

Možná budete překvapeni tím, kolik různých typů imunitních buněk vaše tělo má a jak účinně navzájem spolupracují. Ještě zajímavější je, že většina těchto imunitních buněk vzniká v kostní dřeni…

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.