Epoch Inspirace

6. 2. 2024

V této nové sérii článků zkoumajících čínské znaky vysvětlíme jako první znak (yī), který představuje koncept „jedné” a „prvního”.

V čínské kultuře má tento znak hlubší smysl, neboť představuje pohled starých Číňanů na náš vesmír. Mnozí z vás už možná slyšeli slovo „Tao” nebo „Taiji”. Lidé ze starobylé Číny věřili, že před tím, než vznikl vesmír, vládl chaos a nekonečno. Znak  (yī) 一 (vodorovná čára) naznačoval, že vesmír vznikl v jednom momentě. Ve stejnou chvíli vznikly i protichůdné síly jing a jang. Nebesa a Země a vše ve vesmíru se vyvinulo ze vzájemného působení jinu a jangu a je věčné. Proto symbol 一 označuje také jednotu nebo celek.

Následujíc pochopení, že znak 一 znamená v čínském jazyku vytvoření Nebes a Země, může také reprezentovat koncept prostoru. Když například přidáte krátkou vodorovnou nebo svislou čáru nad  znak 一, dostanete starobylý znak 上 (shàng), který znamená „nahoře”.  Když  přidáte krátkou vodorovnou nebo svislou čáru pod znak 一, dostanete starobylý znak下 (xià), který znamená „dole”.

Zejména prostor nad znakem 一 často znamená nebeský svět a prostor pod znakem 一 symbolizuje lidský svět. Někdy prostor nad 一 symbolizuje energii jang a prostor pod 一 zase energii jing. Díky tomu mohou čínské znaky ukazovat různé prostorové dimenze. Později také použijeme různé ilustrace tohoto systému, až budeme představovat související znaky.

Pojďme prozkoumat blíže proces tvorby čínských znaků. Už víme, že 上 znamená nahoře a 下 znamená dole. Znak 卡 (kǎ), zobrazený níže, kombinuje 上 a 下. Už možná tušíte, co 卡 vyjadřuje?

Používá se k vyjádření zlomového bodu, jako 關 (guān; překročit) 卡 a 邊 (biān; hranice) 卡. Znak 卡 také vyjadřuje, že věci se nemohou pohnout ani nahoru ani dolů. Proto je jeho další význam 卡 „blokovat”.

V moderním světě se 卡 využívá také k překladu cizích výrazů. Například k překladu anglického slova pohlednice. Narozeninová pohlednice je 生 (shēng; narození) 日 (rì; den) a 卡. Čínský překlad slova karton je 卡通. 通 (tōng) znamená spojení. A protože 卡 se v moderní době vyvinulo do významu papír a obrázek, spojení znaků 卡通 se tak stává výborným překladem pro slovo karton, v literárním významu „spojování obrázků”.

Čínský překlad obsahuje nejenom zvuk jako anglické slovo, ale také naznačuje jeho význam. Tento příklad ukazuje, že poté, co se vytvoří čínský znak, budují a vyvíjejí se také jeho významy a rozšiřují se v průběhu dějin. Abecední jazyky, jako angličtina, musí konstantně vytvářet nová slova tak, aby vyhovovala potřebám změn ve společnosti, na rozdíl od nich jsou běžné čínské znaky používány již více než dva tisíce let beze změny.

Související témata

Související články

Přečtěte si také

Ministerstvo vám náhradu za újmu po očkování nevyplatí, pokud to nebudou „následky srovnatelné s usmrcením“
Ministerstvo vám náhradu za újmu po očkování nevyplatí, pokud to nebudou „následky srovnatelné s usmrcením“

Stát v určitém okamžiku zbavil výrobce vakcín odpovědnosti za případné újmy na zdraví způsobené povinným očkováním a občanům sdělil, že odškodnění provede sám. Tedy že újmu uhradí z peněz daňových poplatníků. Systém je však nastaven tak, že na odškodnění zatím nikdo reálně nedosáhl.

Trump ve volbách 2020 „téměř jistě“ zvítězil, uvádí studie o podvodech při korespondenčním hlasování v USA
Trump ve volbách 2020 „téměř jistě“ zvítězil, uvádí studie o podvodech při korespondenčním hlasování v USA

Nevládní organizace Heartland Institute se snažila posoudit pravděpodobný dopad, který by měly korespondenční hlasy odevzdané podvodným způsobem na hlasování pro tehdejšího kandidáta Joea Bidena a pro jeho protikandidáta, prezidenta Donalda Trumpa. A také, jak by ovlivnily celkové výsledky voleb v roce 2020.

Česko bude dál podporovat Ukrajinu, výsledek války je klíčový, zdůraznil Řehka
Česko bude dál podporovat Ukrajinu, výsledek války je klíčový, zdůraznil Řehka

Výsledek války na Ukrajině předznamená, v jakém světě budeme žít, řekl v úvodu dnešního armádního velitelského shromáždění náčelník generálního štábu Karel Řehka.

OSN tvrdí, že tání arktického ledu je klíčovým indikátorem změny klimatu. Led ale netaje
OSN tvrdí, že tání arktického ledu je klíčovým indikátorem změny klimatu. Led ale netaje

Klimatická politika založená na předpokládaném vztahu mezi CO2 a úrovní arktického ledu je podle vědců problematická. Led netaje s růstem CO2.

Pandemická úmluva – co reálně přinese nový předpisový rámec WHO?
Pandemická úmluva – co reálně přinese nový předpisový rámec WHO?

Sdružení právníků Pro Libertate ve svém právním rozboru upozorňuje na rizika dosavadní verze Pandemické úmluvy, jakými jsou např. centralizace přístupu, legalizace cenzury, potlačení individuálních práv či rozšiřování kompetencí WHO.