Juraj Skovajsa

6. 5. 2024

Několik osobností společenského života představilo v neděli 5. května na pražské Kampě Arch 21 – „občanské volání“, které apeluje na „dvanáct hodnot pro dobrý život v obtížných časech“.

Zpoza zdi Johna Lennona se v nedělní podvečer linuly tóny pohodové hudby. Zvědaví kolemjdoucí, kteří nakoukli do zahrady s obrovským platanem, spatřili spokojené tváře, a pokud měli štěstí, i v rytmu se pohupujícího Karla Janečka. Kousek od něj stála zeď vystavěná z předsudků a negativních emocí, které mělo být za moment konec a jejíž pád měl dát vyniknout dvanácti hodnotám stvrzeným na dokumentu „Arch 21“.

Cílem výzvy a projektu Archa 21 je dle jeho tvůrců „posílit občanské vědomí a sebevědomí tak, aby byli lidé v nevyhnutelných, náročných změnách a krizích odolnější a aktivnější, vědomější a sebevědomější, statečnější a solidárnější než například za covidové doby, a aby se tak zlepšil kritický stav společnosti“.

Než se ale přítomní „pustili“ do oné zdi, „kapitán“ projektu Karel Janeček přednesl několik svých myšlenek o lidském potenciálu, který v „čím horších situacích jsme, tím je větší“.

„Vždycky jsem věřil ve smysl vědy, ve smysl poznání, ve smysl učení se. Ale dneska vnímám, že naše existence, naše životy, naše civilizace má ještě mnohem větší potenciál než pouze vědu, než matematiku, než výzkum,“ sdělil Janeček a posteskl si nad „nastavením světa“, jehož slabiny se ukázaly především „za covidu“.

„Protože to, co covid odhalil, byla úplně totální nepřipravenost, úplná šílenost společnosti. A také to, jak ty struktury nefungují, nebo respektive fungují špatně, jak manipulují lidi, přináší strach,“ rozvedl Janeček. A dodal: „No a to bylo ale veliké poznání, a já jsem přesvědčen, že my se musíme z tohoto poznání naučit, že my musíme udělat reflexi toho, co se stalo. A to je vlastně ta primární motivace, proč vznikl tento projekt Archy 21. století – pro děti, pro naše děti – a to je, že my musíme ochránit svoje děti.“

„Ale ono je to vlastně dobře,“ poukázal na dualitu věcí a nabídl východisko: „Nemusíme udělat moc. Stačí, když uděláme trochu, nějakým způsobem se podpoříme, začneme spolupracovat a začne se ten obrovský potenciál, který si asi ani nedovedeme představit, aspoň z malé části začne plnit. A já jsem se přesvědčil o tom, že k tomu je nezbytným předpokladem otevřít se, najít respekt jeden k druhému a zbavit se předsudků (poukazuje na onu zeď za sebou).“

Filozofka Anna Hogenová sice na slavnostní odhalení nepřišla osobně, ale nechala se slyšet ze zdravice: „Pravé hodnoty nejsou značky, jako tomu bývá. Jsou pravé, protože jsou pravdivé. Pravdivé jsou, když se rodí; značkami jsou, když se konstruují, jako je tomu v reklamě. Archa 21 navštěvuje planety, kde se hodnoty počínají, tj. rodí. Proto se také jmenuje Archa. Arché je totiž u starých Řeků počátek a současně znamená i vládu. Proč znamená i vládu? Protože počátek je vždy polovinou celku. Pokud se mýlíme na počátku, je to zlé. Pravdivé hodnoty cítíme bytostně, nemusí nás někdo o tom přesvědčovat. A o to jde i v této misi pojmenované Archa 21. Přeji nám všem jen to pravdivé, co se vždy rodí poprvé a naposled.“

Krátce poté šla zeď k zemi.

Když děti i dospělí odnosili její „cihly“, odhalili 12 planet, oněch 12 hodnot Archu 21 – Odvaha, Svoboda, Zdraví, Harmonie, Odpovědnost, Spravedlivost, Radost, Laskavost, Soběstačnost, Sounáležitost, Síla, Země (detailněji na konci reportáže).

Než hosté, mezi kterými byli například Bára Basiková, Markéta Šichtařová, Vít Klusák, Petr Vachler, Josef Šálek, Zdeněk Weber či Ivan Semecký, postupně přečetli a okomentovali oněch 12 hodnot, přispěli svou troškou k zamyšlení ještě „kormidelník“ projektu Jan Piňos a předmluvu přečetl Petr Pithart.

Piňos sdílel obavy z nejistot ve světě a možných kolapsů: „A před takovým kolapsem nás žádná vláda ani pojišťovna neochrání.“

„Co je pevné v takovém nejistém světě? Jenom a pouze to, co je uvnitř nás samotných. A právě proto chceme svoji společenskou práci opírat o to nejpevnější – o osobní kvality, charaktery,“ nabídl východisko a kriticky poukázal na bývalý režim i současnou dobu, kdy jsme „přesvědčováni, že pokrok přichází s materiálním rozvojem“, což je dle něj pouze „hradem z písku“.

Dětem 21. století

S ODVAHOU K PROMĚNĚ
Arch 21 – občanské volání


Slova z budoucnosti
Naše společnost vzkvétá. Žijeme vědomě, odvážně, svobodně a radostně. Stojíme ve své osobní síle a jen tak něco nás nerozhází. Jsme psychicky i fyzicky odolní. Umíme rozpoznat, co prospívá životu a co ne. Sami jsme odpovědní za své zdraví a máme vůli o ně pečovat. Nebojíme se postavit sami za sebe i za druhé, zejména za děti. Nemáme strach ze změn ani z náročných situací. Vítáme je jako výzvu k učení a dosažení hlubšího vědomí a poznání. Víme, že štěstí neleží na povrchu života ale v jeho hloubce.

Vážíme si svobody své i druhých. Víme, že o skutečnou, vnitřní svobodu nás nikdo nepřipraví. S ní spojená odpovědnost je pro nás přirozeností, ne zátěží. Čerpáme ze své síly ohleduplnost a odpovědnost i péči o život na Zemi a také solidaritu, s níž se aktivně zastáváme lidí v nesnázích. Naše přirozené sebevědomí a osobní síla nás vedou k maximální možné samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na státu nebo jakékoli jiné instituci či osobě. Nenecháme se nikým zmást. Manipulace a reklama vymizely, neboť už ztratily vliv.

Víme, že spolupráce je mnohem příjemnější i smysluplnější než soupeření. Proto se sami svobodně spojujeme a spolupracujeme s lidmi s podobnými cíli. Dáváme přednost životu ve společenstvích, kde lidé žijí přirozeně. Panuje mezi námi laskavost a dobrá nálada. Už ani politika nás netrápí a nerozděluje. To vše se děje proto, že dokážeme bohatě rozvíjet svůj lidský potenciál ve všestranné rovnováze.

Nebyli jsme šťastní
Donedávna tomu však bylo úplně jinak. Neuměli jsme rozlišovat, co prospívá životu a co ne. Žili jsme ve sporech, soupeření a bojích. Honili jsme se za penězi, povrchními věcmi, výkonem nebo žili v zajetí malých povinností. Zdůrazňovali jsme materiální a podceňovali spirituální stránku života. Bývali jsme hodně nemocní. Neměli jsme dost vnitřní síly a sebevědomí, abychom se uměli postavit mnohému, co nás odvádělo od života, ať už vnější manipulací či vlastní slabostí. Nevěřili jsme sami sobě ani druhým. Žili jsme ve strachu a neuměli uhájit svou svobodu proti zájmům mocných. Báli jsme se vyjadřovat otevřeně.

Byli jsme příliš závislí na státu a v područí politiků a byrokracie. Podléhali jsme jednostranným informacím a manipulacím médií a reklamy. Nedostatkem odvahy a občanskou pasivitou jsme dál posilovali vliv mocných. Byli jsme zmítaní ekonomickými a politickými zájmy. Věřili jsme ekonomickému růstu a vlastní spotřebě jako smyslu života. Přihlíželi jsme tomu, jak se světové bohatství koncentruje v rukou nejmocnějších lidí světa na úkor zbytku společnosti. Stále víc jsme upadali do virtuálního světa a závislosti na médiích i komunikačních technologiích. Zaslepeně a bezohledně jsme ničili život na Zemi a brali dětem budoucnost. Hádali jsme se a stále víc jsme se rozdělovali. Nebyli jsme šťastní.

Civilizační krize se nejšířeji a nejhlouběji projevila za covidové doby. Jako na jevišti se náhle odhalily největší slabosti lidí i státu. Mnozí lidé podlehli strachu a vládnímu nátlaku. Politici, “oficiální” odborníci a média strašili a manipulovali lidi. Vlády pošlapávaly zákony, diskriminovaly některé občany, braly jim ústavní práva a vydávaly chaotická a bláznivá nařízení. Medicína se přesunula z nemocnic na nádraží a do obchodních domů. Politici na dlouho uzavřeli školy i hřiště a izolovali děti doma. Děti to odnesly vážně narušeným duševním zdravím, ačkoli pro ně až na naprosté výjimky covid nepředstavoval vážné riziko. Staly se obětí strachu dospělých. Společnost pak na čas upadla do apatie a nechtěla o selhání ani slyšet. Ale žádné království není zakleté na věky!

Výzva k další cestě
Dnes jsme jiní a jinde. Máme motivaci, odvahu, vůli a sílu měnit sebe i své okolí. Víme, že krize přicházejí a odcházejí, ale důležitý je náš potenciál, postoj, záměr a vůle jej uskutečnit. Bereme krize jako výzvu. Umíme se z nich poučit, nabrat dech a zamířit novým životaschopným směrem. Víme také, že pozitivní společenské změny je možné dosáhnout jen změnou vnitřní, změnou hodnot, přesvědčení, postojů, přístupů a vztahů. Společnost, kterou chceme předat dětem 21. století, stavíme na následujících dvanácti hodnotách.

ODVAHA
Žijeme odvážně. Věříme si. Získali jsme zpět osobní sílu a odvahu jít za svými sny. Nebojíme se nahlas projevit své názory. Nepodléháme manipulacím, mocenskému nátlaku ani ovládání. Víme, že odvaha je nezbytnou energií k pozitivním změnám.

SVOBODA
Žijeme svobodně. Bráníme svá občanská práva a svobody. Přijímáme životní rizika jako výzvy. Nevyměňujeme svobodu za sliby zabezpečení života. Zasazujeme se o svobodu svým každodenním životem. Při tom všem víme, že naši vnitřní svobodu nám nikdo nevezme.

ZDRAVÍ
Žijeme zdravě. Zdraví těla a ducha jsou propojené. Pečujeme o ně sami, nespoléháme se jen na oficiální medicínu. Prožili a poznali jsme své psychické zátěže a učíme se z nich pro dobro své, svých rodin a komunit.

HARMONIE
Žijeme v harmonii. Vědomě usilujeme o rovnováhu mezi tělem a duchem, myslí a srdcem. Víme, že harmonie je klíčem ke zdravému životu. Nespoléháme jen na „experty“ a statistiky, protože nejlepšího rádce a kompas má každý sám v sobě. Pěstujeme harmonii ve vztazích i celém životě a světě.

ODPOVĚDNOST
Jsme odpovědní. Spoléháme především na sebe samotné, nepřenášíme odpovědnost na druhé a na stát. Dbáme o vztahy s lidmi i přírodou. Víme, že život ve svobodě je spojen s odpovědností. Měníme pozitivně z vlastního rozhodnutí a vůle své vztahy a okolní svět.

SPRAVEDLIVOST
Jsme spravedliví. Jsme solidární s těmi, kteří potřebují podporu a pomoc. Vystupujeme nebojácně a aktivně proti nespravedlivosti a bezpráví, i když to stojí část našeho pohodlí. Víme, že nerovnováha vztahů je nezdravá a škodlivá.

RADOST
Žijeme tvořivě a s radostí. Dáváme svou vzácnou energii jen do životaschopných směrů a tvořivých činností. Díváme se na život s nadhledem a každý den si najdeme chvilku radosti. Umíme si dělat legraci i sami ze sebe. Užíváme si smíchu jako soli života i toho, že humor je nejsilnějším národním pojítkem.

LASKAVOST
Jsme laskaví. Vnímáme situaci, přání a potřeby druhých. Hledáme to, co nás spojuje. Ctíme význam slov. Opustili jsme černobílé vidění světa, verbální agresivitu a komunikační primitivismus. Víme, že společenský mír začíná u každého z nás.

SOBĚSTAČNOST
Jsme samostatní a soběstační. Rozhodujeme sami za sebe podle kvalitních informací a vlastního úsudku. Nepřijímáme povrchně cizí názory. Osamostatnili jsme se od vnějších autorit a nespoléháme na „experty”. Rozvíjíme aktivně občanskou spolupráci i vzájemnou podporu. Dáváme energii vitálním místním společenstvím.

SOUNÁLEŽITOST
Držíme spolu. Bereme ohled na slabší, zastáváme se jich a pomáháme jim. Spojujeme se s lidmi, kteří sdílejí naše hodnoty, ale hledáme a rozšiřujeme porozumění i jinde. Podporujeme autonomní občanské aktivity. Jsme otevření vůči lidem, s nimiž se názorově rozcházíme.

SÍLA
V propojenosti je síla. Zvedli jsme hlavy a je nás dost. Stojíme za svým přesvědčením a umíme je uhájit. Nebojíme se vystoupit z řady a žít podle sebe. Měníme z vlastního rozhodnutí své vztahy a okolní svět. To vše zvládneme proto, že už známe a rozvíjíme svůj osobní, komunitní i národní potenciál.

ZEMĚ
Země je naším milovaným domovem. Jsme součástí propojené sítě všeho pozemského života a chráníme jej jako nejcennější poklad. Zajímá nás skutečný, ne virtuální svět. Z něj získáváme zkušenosti a učíme se životní praxí. Z poznávání skutečnosti čerpáme pravdivost. Přitom jsme stále otevření novým životním dobrodružstvím. Jsme lidé, kteří pozitivně proměňují sebe samotné i svět!


Nejmocnější je síla vlastního rozhodnutí
Za touto vizí se spojila naše parta, aby ji pomohla přinést do reálné přítomnosti. Vydali jsme se na výpravu „Dětem 21. století“. Přidáte se k nám?

Tato vize nás spojuje a uděláme pro ni, co je v našich silách. To, jaký je a bude svět, začíná v srdci každého člověka. Rozhoduje vnitřní záměr a vůle za ním jít. Nejmocnější je síla vlastního rozhodnutí. Můžeme společně tvořit svět, kde osobní síla, svoboda, odvaha, spravedlivost, laskavost, spolupráce a soběstačnost budou našimi průvodci a v němž zvládneme všechny budoucí těžkosti. Zveme vás, abyste také přispěli svým dílem do mozaiky, jež tuto vizi umožní.

Máme pro vás smysluplné a radostné možnosti, jak být součástí výpravy Dětem 21. století. Ozvěte se nám!

Propojujeme se
Jak byste se mohli zapojit vy? Jaký nápad, podnět či aktivitu můžete přinést? Sdílejte s námi své zkušenosti, příběhy a to, co je pro vás v současné náročné době důležité.

Společenství se neobejde bez sdílení, inspirace, pomoci a společné práce na překonání překážek a výzev. Vzájemná podpora nás podněcuje, abychom vytvářeli nové, obohacující a prospěšné životní skutečnosti. Celý rozvoj lidstva stál a stojí na vzájemné inspiraci a spolupráci. Spojme své myšlenky, zkušenosti, dovednosti, nápady a zdroje pro šťastnější, smysluplný a naplněný život na Zemi.

Přečtěte si také

„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA
„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA

„Úplný kreténismus“, „kdo hlídá vaše hlídače?“, „všimněte si, že ty zákony se vždy hezky jmenují“ – účastníci konference pořádané Společností na obranu svobody projevu hodnotili nové unijní zákony a prezentovali své postoje ke svobodě slova.

Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti
Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti

Premiér Petr Fiala (ODS) hájil ve Sněmovně zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v cizině.

Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo
Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo

Europarlamentní frakce Identita a demokracie (ID) dnes s okamžitou platností vyloučila Alternativu pro Německo (AfD) ze svých řad

Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova
Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova

Její stavba se táhne už dlouhých 15 let, ovšem k velké nelibosti místních se letošní otevření dálnice D49 může opět odložit. Ekologičtí aktivisté totiž uspěli se svou stížností u soudu...

Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa  zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie
Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie

Evropské elektrické sítě je třeba urychleně modernizovat a navýšit investice, jinak Evropě hrozí, že nedosáhne svých klimatických cílů, upozorňují...