ČR – Armáda účinkuje jako „pomocná legie“ v rámci péče o nemocné na lůžku nebo o seniory v domovech sociální péče. Možná si někdo položí otázku, jak může profesionální voják ošetřovat nemocné anebo pečovat o staré osoby?

Díky spolupráci s Českým červeným křížem (ČČK) prošlo dalších 500 vojáků kurzem, kde se naučili, jak pečovat o nemocného na lůžku, pomoci při osobní hygieně či při jídle i jak s nemocnými správně komunikovat.

V nemocnicích či domovech sociální péče byli dosud nasazováni armádní zdravotníci, případně specialisté s absolvovanými kurzy CLS (první pomoc v boji). Kvůli navýšení počtu vojáků až na 900, kteří budou pomáhat bylo nutné proškolit i ty bez zdravotnických zkušeností.

Díky kurzu Českého červeného kříže se dalších pět set příslušníků Armády ČR naučilo, jak mohou pomáhat v zařízeních, kde je kvůli rozšíření onemocnění COVID-19 urgentní nedostatek personálu.

„Spolupráci s Českým červeným křížem jsem navrhla týmu chytré karantény,“ sdělila plukovnice Lucie Jarešová, hlavní sestra Ministerstva obrany. Podle ní kurz doplní potřebné znalosti a zkušenosti vojákům ve velmi krátké době. Ti mohou být v podstatě ihned nasazeni do zařízení, kde je urgentní potřeba personálu.

Vojáci umí všechno

Během jednodenního kurzu se vojáci napříč Armádou ČR seznámili se základy moderního ošetřovatelství, které zahrnuje péči o nemocného na lůžku, od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným.

Výuka je rozložena do osmi vyučovacích hodin a součástí je také školení v oblékání, svlékání a likvidace osobních ochranných pracovních pomůcek.

Takový kurz absolvují vojáci vždy před nástupem do zařízení, praktické cvičení však urychlí a zdokonalí jejich praxi. Na konci školení vojáci obdrží certifikáty ČČK.

Přítomnost vojáků bude zpestřením nejen pro nemocné

Podle Ludmily Konštatské, která přednáší vojákům v Olomouci, budou vojáci připraveni na nejrůznější okamžiky ošetřovatelské péče. Mají být všímaví, protože nemocní čekají na každé vlídné slovo nebo povzbudivý dotek. Vojenská přítomnost bude zpestřením a potěšením nejen pro nemocné, ale i pro ošetřující personál, uvedla Konštatská.

Štěpán Mikula, externí lektor ČČK, který v Letňanech s týmem vojáky školil, uvedl:

„S vojáky se nám pracuje velmi dobře, jsou pozorní a ukáznění. Bylo třeba základy ošetřovatelství mírně upravit pro jejich potřeby, především s ohledem na vyčleněný čas. Každá skupina zde absolvovala celý den, během kterého si každý vyzkoušel dovednosti, které jsou v ošetřovatelství nezbytné.“

Informace zveřejnilo Ministerstvo obrany ČR.