Šetření bylo provedeno tel. kontaktováním každého voliče uvedeného na poštovním lístku.


Prezidentské volby v USA 2020

Audit 1 440 nevadských poštovních hlasovacích lístků ukazuje, že 2 % hlasů byla odevzdána jménem voličů, kteří nikdy neobdrželi hlasovací lístek poštou, a 1 % z nich bylo odevzdáno jménem voličů, kteří uvedli, že vůbec nehlasovali.

Společnost Baselice and Associates provedla audit pro právní tým zastupující kampaň prezidenta Trumpa v Nevadě. Firma telefonicky kontaktovala voliče uvedené na každém hlasovacím lístku.

Uvedená zjištění tedy naznačují, že 3 % hlasovacích lístků odevzdal někdo jiný než osoba uvedená na hlasovacím lístku.

Právní tým prezidenta Trumpa tyto závěry prezentoval během konference s novináři, na níž 2. prosince 2020 prezentovali základní body probíhajícího soudního řízení ve městě Carson ve státě Nevada. Soudní jednání o případu bylo naplánováno na 3. prosince 2020.

Soudce v tomto případě umožnil Trumpovu právnímu týmu kontrolu volebních strojů. Právní tým uvedl, že zatímco požadovali provedení forenzního auditu, úředníci okresu Clark jim umožnili pouze „prohlídku s průvodcem“.

„Na základě této kontroly jsme nebyli schopni určit přesnost a integritu volebního procesu,“ uvádí se v tiskové zprávě právního týmu. „Máme nárok na počítačovou forenzní kontrolu v souladu s příkazem soudce. Bylo nám v tom zabráněno. Jednalo se o digitální volby a digitální inspekce nám nebyla povolena. Dnešní inspekce byla jako zjišťování, zda automobilu selhaly brzdy, aniž bychom se mohli podívat pod auto.“

Ústřední bod soudního procesu se zaměřuje na hlasovací lístky, které podle Trumpova týmu byly odevzdány nelegálně. To zahrnuje 130 000 hlasovacích lístků v okrese Clark, jejichž podpisy byly ověřeny pouze strojem, o kterém žaloba tvrdí, že nebyl řádně provozován.

Datový vědec pracující pro žalobce identifikoval dalších 100 000 potenciálně nezákonných hlasů. Tento výčet obsahuje: 20 000 lístků podaných voliči, kteří žijí mimo stát Nevada; 8 000 hlasovacích lístků odevzdaných z neexistujících adres; 15 000 hlasovacích lístků podaných jménem voličů registrovaných na komerčních adresách a neobydlených nemovitostech.

Slyšení 3. prosince bylo prvním slyšením, na kterém Trumpův právní tým prezentoval důkazy před soudcem ve žalobě na volební podvod. Žalobci a obžalovaní měli čas předložit své důkazy do středy 2. prosince do 17:00.

původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.


Volby USA: Přehled zpráv – 3. prosince 2020