Americký prezident Donald Trump podepsal v pondělí výkonné nařízení, které vyzdvihuje roli klasické architektury coby prostředku pro zvelebení veřejných prostor a inspirace lidského ducha, v němž se odvolává na moudrost starého Řecka, Říma, renesance a Otců zakladatelů.

Nařízení doporučuje, aby veřejné budovy federální vlády ve Washingtonu měly klasickou architekturu jako „preferovanou a výchozí“.

Zároveň kritizuje tzv. „Řídící principy pro federální architekturu“, které široce nahradily tradiční architekturu modernistickými koncepty padesátých let. Nazývá je „brutalistickou“ architekturou velkých bloků a zkostnatěním geometrických designů s obrovským využitím betonu.

Jeden z úředníků administrativy, jenž se podílel na tvorbě dokumentu, sdělil pro Epoch Times: „Myslím, že největším ničitelem lidského dobra je chaos. A právě tím podle mě brutalismus je – je to chaos. Je to jen kus betonu. Nemá schopnost rozvíjet [ducha].“

Nedávno provedený průzkum veřejného mínění ukázal, že téměř tři čtvrtiny dotázaných preferují u federálních budov a soudů tradiční architekturu. Dotázaných bylo přes 2 000 dospělých Američanů různých etnik, pohlaví, věku, společenských vrstev a politických preferencí.

Vlevo detail Kapitolu (Samira Bouaou/The Epoch Times), vpravo budova FBI (public domain)

„Faktem v té věci je, že klasická architektura ve vás vyvolává hrdost, že jste člověkem, a cítíte pak, že chcete žít plnohodnotněji,“ sdělil dále nejmenovaný úředník.

„Brutalismus a jeho architektonické zřízení vyvolává pocit, že jste něco méně než člověk. Přesně tak se budete cítit před budovou FBI.“

Redakční úprava a zkrácení původního článku newyorské redakce: J. S.


Minianketa Epoch Times: Tradiční nebo moderní umění, jaké vás více oslovuje?