V průběhu krizové situace lidstvo plynule přešlo z roku krysy do roku buvola. Podle čínského kalendáře je Buvol druhým znamením čínského zvířetníku, po 12 letech se vrací a letos bude spojen s prvkem kovu. Začátek má 12. února 2021.

Do okruhu zvířat se dostal jako druhý, protože jej krysa požádala, aby ji vzal na svůj hřbet, když přeplouval řeku. Na břehu jej však krysa přeskočila, předběhla tak všechny a stala se prvním znamením zvířetníku. Buvol se údajně nejprve hněval, ale nakonec kryse laskavě odpustil.

Tento rohatý symbol přináší především stabilitu. Je ušlechtilý a uvážlivý, navíc velmi pracovitý a pořádkumilovný. Nikdy nezklame. Ve svých činnostech postupuje metodicky. Je trpělivý, spolehlivý, nemá rád nečinnost.

Buvol má svá vlastní pravidla, a na těch trvá. Pokud byste neuváženě buvola dráždili, může se stát, že tento flegmatik se rozzuří a stane se vám nebezpečným. Potom je lépe mu uhnout s cesty a počkat, až „vychladne“.

Je konzervativní a stálý, nenechá se svést z cesty krátkodobými výstřelky. Člověk narozený v jeho roce lpí na zažitých návycích a respektuje tradice. Bývá spíše introvertní a nestěžuje si na rozdíl od Kohouta, Tygra nebo Krysy. Svých cílů dosahuje většinou poctivou a přímou cestou. Není dobrým diplomatem, někdy se obává o snížení své důstojnosti.

Letošní rok s kovovým Buvolem

Buvol ve spojení s prvkem kovu (ročníky 1901, 1961, 2021) velmi silně prosazuje svoje názory a netoleruje nesouhlas. Svoje požadavky vyjadřuje velmi konkrétně a rezolutně. Mívá vědecké nebo hudební sklony, nedává marné sliby a je velmi odpovědný. Kovový Buvol má tendenci jít za svým cílem s elánem a vytrvalostí. Pokud však nedosáhne toho, co chce, může se projevit jeho negace, jako malichernost až mstivost.

Nejvíce si rozumí s Kohoutem, oba respektují autoritu a mají silný smysl pro povinnost. Dobře vychází s Krysou a Hadem, téměř se všemi. Koho nesnáší, je Pes a Tygr.

Mezi známé osobnosti ve znamení Buvola patří Svatopluk Čech, Jiří Dinstbier, Otto Wichterle, Walt Disney, Charlie Chaplin, Margaret Tchatcherová, Boleslav Polívka nebo Helena Fibingerová.

Tento rok avizuje, že veškeré výdobytky si budeme muset tvrdě vydřít. Obzvlášť platí, že: „Bez práce nejsou koláče“. Rok buvola přeje disciplíně.

Silný a metodický Buvol dosahuje úspěchu jedině vlastní zásluhou, nežádá o pomoc a je si vědom, že v životě nic není zadarmo.