Některé tzv. „tradiční“ věci už přestávají lidem procházet. Jak kdysi řekl i G. B. Shaw, že zvyk lidi smíří s jakoukoli krutostí a móda je přivede k osvojení si jakýchkoli zvyků… Podobně jako u „tradiční“ španělské koridy možná nyní dojde k zákazu dalších krutostí vůči bezbranným zvířatům.

Malá liščata kňučí bolestí, zatímco je lovecký pes, pobízený myslivci, násilně táhne ven z nory. Hodiny nekončícího souboje mezi ustaranou a vyčerpanou liščí mámou, která do posledního dechu brání své mladé, a vycvičeným loveckým psem. Liška obecná je zdejší šelma, která není hájena po celý rok.

Jak souboj většinou končí?

Zardoušením lišky, jejích mláďat a ošklivými poraněními psa. Norování je krutý způsob lovu lišek a jezevců, kdy se tato zvířata vykopávají z nor a probíhá zejména v době péče o mladé, kdy matky neváhají obětovat svůj život pro záchranu potomstva. Ale ulovena bývá celá liščí rodina. Pokud přece jen nějaké lišče přežije vytáhnutí z nory ven psem, pak jeho osud končí výstřelem nebo čepelí lopaty.

Norování – oč jde

Norování je tradice srovnatelná s psími zápasy, bojuje se na život a na smrt. Myslivci využívají psy k boji tváří v tvář s divokými zvířaty. Těžká zranění či úmrtí psa nejsou výjimkou. Tomu vystavuje myslivec svého psa dobrovolně, pro zážitek z adrenalinu a vzrušení, uvádí stránky na FB.

Norování se používá ke snižování stavu zvěře myslivosti škodící (liška, jezevec), příp. psíka mývalovitého. Než se přistoupí k norování, je nutné „obeznat“, zda je nora zvěří obsazena. K vypuzení zvěře z nory se používají nízkonozí psi – norníci. Psem vypuzené šelmy se střílejí nebo lapají, případně jsou přímo zadáveny norujícími psy.

Myslivci u svých úlovků. (OBRAZ, z. s.)

Při norování liška zoufale brání své potomky, i pes bývá často zraněn.

V případě, že se zvěř v noře zatarasí, zahrabe norníka, nebo vznikne pro psa jiné nebezpečí, přistupuje se k vykopávání.

U lišek jsou při norování zabíjeny všechny věkové kategorie včetně čerstvě narozených mláďat.

Z hlediska škodlivosti pro myslivost by myslivec neměl mít zábrany ulovit nejen lišku, ale i všechna liščata.

Dalším krokem kromě zardoušení je, že odchycená mláďata bývají také někdy používána při výcviku loveckých psů jako živá návnada při bezkontaktním norování. V místech zvýšeného výskytu lišek se budují umělé nory. Jedná se o jedno nebo dvouramenné umělé podzemní chodby zakončené brlohem.

Již asi r. 2016 začala obíhat petice proti norování.

Někteří z myslivců na Vysočině řekli, že když v lese potkají lišku, nevystřelí na ni. Za kožešinu totiž neobdrží skoro nic.

Zeptali jsme se myslivce: V čem je norování prospěšné a komu z hlediska myslivosti? 

Norování je jeden ze způsobů lovu lišek a slouží k jejich regulaci. Lišky jsou/mohou být/ přenašeči vztekliny na lidi i domácí zvířata. Toto onemocnění může být i smrtelné.

Kdy se naposledy vyskytla vzteklina od lišek? 

V našem regionu před více než 10 lety.

Otázkou zůstává, proč tradice norování zůstává. Liška zoufale bojuje o život svůj a svých mláďat třeba několik hodin, proti přesile psů a myslivců, vybavených rýči a lopatami. Marně.

Norník A Liščata
K vypuzení zvěře z nory se používají nízkonozí psi – norníci. (OBRAZ – obránci zvířat)

Uspěje legislativní změna?

Poslanci budou už brzy rozhodovat o novele mysliveckého zákona a poslankyně Dana Balcarová (Piráti) přišla s pozměňovacím návrhem, který zakazuje norování v době péče o mláďata.

Spolek OBRAZ uvádí:

Norování představuje jen 10 % z celkového ročního odlovu lišek.

  • Norování lišek způsobuje liškám i loveckému psovi fyzickou bolest a utrpení.
  • Norování je pozůstalost z dob před vynálezem střelných zbraní. V dnešní době je norování zastaralou nemorální praktikou.
  • Existují šetrnější a efektivnější metody lovu lišek – např. odstřel v době kaňkování.
  • Trýznivé zacházení s liščaty známé z médií je důkazem toho, že tento způsob lovu v době kladení mláďat a péče o mláďata není možné nadále tolerovat.
  • Norování lze považovat za zakázaný způsob lovu dle § 45, odst. 1, písm. b, ale není takto mysliveckou veřejností vnímán.

Pokud návrh projde, liščí matky už nebudou muset svádět boje do posledních sil s loveckými psy za záchranu liščat.