Larry Sanger, spoluzakladatel Wikipedie, varoval, že tato internetová encyklopedie je „jednostrannější než kdy předtím“. Vyjadřoval se tak k heslům na Wikipedii, která se týkají hnutí Black Lives Matter, voleb v USA 2020, impeachmentů vůči D. Trumpovi a dalších kontroverzních oblastí.

Sanger obzvláště upozornil na zdroje informací, které jsou vkládány na Wikipedii.

„Ve zkratce: až na několik výjimek jsou povoleny pouze zdroje globalistů, mainstreamového progresivismu a zdroje blízké globalistickému progresivismu,“ napsal v článku na svém webu.

Sanger dále zmínil, že někdy se lze odkazovat i na několik středových mediálních domů jako The Daily Telegraph, The Wall Street Journal a The Weekly Standard, ale editoři Wikipedie „jsou opatrní, aby nikdy nepřekročili Overtonovo okno* progresivního myšlení“.

Na rozdíl od FacebookuTwitteru, které k moderování obsahu uplatňují přístup řízený shora dolů, dvacet let stará Wikipedie se většinou spoléhá na neplacené dobrovolníky, kteří řeší problematické chování uživatelů, editaci záznamů a další aspekty řízení webu.

Dle Reuters má Wikipedie 230 000 dobrovolných editorů, kteří pracují na článcích editovaných veřejností, a přes 3 500 „administrátorů“, kteří mohou provádět akce jako blokování účtů či omezování editace.

Sanger se navíc domnívá, že editoři Wikipedie „provedli systematickou čistku zdrojů z  konzervativních mainstreamových médií“, protože editoři „nechtějí dát prostor tomu, co považují za  ‚dezinformaci‘, ‚konspirační teorii‘ atd. Jinými slovy, oni (a obdobně zaujaté instituce) si jednoduše nárokují exkluzivní kontrolu na tím, o čem je dovoleno přemýšlet. Chtějí nastavit hranice debaty a chtějí vám říct, jak o tom máte přemýšlet“.

Sanger také poznamenal, že Wikipedie zakázala používání zdrojů z politického zpravodajství Fox News, New York Post a Daily Mail.

Na stránkách Wikipedie, kde se uvádějí zdroje, na které nelze (nebo částečně nelze) odkazovat, je zařazeno několik dalších konzervativních médií jako Breitbart, The Gateway Pundit a Newsmax.

„Zakázané jsou na Wikipedii i další hlavní zdroje konzervativců, libertariánů nebo opozice, včetně Quillette, The Federalist a Daily Caller,“ dodal Sanger.

„Není přehnané říci, že Wikipedie, stejně jako další silně zaujaté instituce našeho krásného nového digitálního světa, se proměnila v jakýsi druh ideopolicie, která de facto omezila konzervativní názory, se kterými nesouhlasí,“ napsal v závěru svého článku Sanger. „Demokracie za takových podmínek nemůže fungovat. Jsem toho názoru, že Wikipedie se stala oponentem prosperující demokracie.“

Pro demokracii je dle něj „nezbytné, aby měli voliči přístup k širokému spektru názorů na kontroverzní věci, aby se mohli sami rozhodnout“.

„Pokud hlavní informační zdroje společnosti kráčejí ideologicky v jednom šiku, dělají si z demokracie legraci. Bohatým a mocným potom stačí získat kontrolu nad několika málo schválenými orgány přijatelného myšlení; pak budou schopni manipulovat a nakonec ovládat veškerý důležitý politický dialog,“ domnívá se Sanger.

Wikipedii založili Larry Sander a Jimmy Wales v roce 2001. Sanger však následujícího roku z projektu odešel a již léta je jeho kritikem.

Deník The Epoch Times požádal Wikipedii o komentář.

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. S.

* Overtonovo okno je oblast myšlenek, které lze tolerovat ve veřejné diskusi. Používání tohoto „nástroje“ může postupně vést k prosazení různých záměrů. Zajímavý článek na toto téma nabízí například publicista Marian Kechlibar.