Právnická firma ze Sydney podala žalobu na ministra zdravotnictví Nového Jižního Walesu, hlavní lékařku a státní i federální vládu. Požaduje v ní, aby byla nařízení týkající se veřejného zdraví prohlášena za protiústavní a nezákonná.

Firma Ashley, Francina, Leonard and Associates (AFL) tvrdí, že zdravotní nařízení vyžadují povinné očkování proti covidu-19 u široké skupiny pracovníků, včetně učitelů, zdravotníků, stavbařů a letištního personálu.

Překročení pravomocí?

„Tvrdíme, že ministr zdravotnictví (Nového Jižního Walesu) Brad Hazzard a dr. (Kerry) Chantová překročili své delegované pravomoci tím, že nařídili pracovníkům, aby se nechali naočkovat vakcínou, která má pouze ,prozatímní schválení‘ od Therapeutics Goods Administration (TGA) a u níž nejsou klinické důkazy ze studií fáze III úplné,“ uvádí se v tiskovém prohlášení. TGA je australský regulační orgán pro léčiva.

„Domníváme se, že nucení k očkování zbavuje občany jejich základních lidských práv, včetně práva na práci, práva na tělesnou integritu a práva na informovaný souhlas s léčbou bez nátlaku,“ píše se dále v prohlášení.

Firma AFL uvedla, že obdržela tisíce dotazů od pracovníků v první linii, univerzitních studentů, rodičů a zaměstnavatelů.

Fred Nile, člen horní komory parlamentu Nového Jižního Walesu, ve svém prohlášení uvedl: „Osobně bych vás chtěl pochválit za vaši právní výzvu, kterou jste zahájili proti ministru zdravotnictví Bradu Hazzardovi a doktorce Kerry Chantové kvůli povinnému očkování proti covidu pro pracovníky v první linii.“

V pátek se konalo první slyšení u Nejvyššího soudu Nového Jižního Walesu, jehož průběh si v přímém přenosu naladilo více než 19 000 lidí. Spolu s žalobou bylo předloženo více než 300 stran písemných prohlášení.

Soudce John Sackar uvedl, že žaloba vznesla několik otázek týkajících se platnosti nebo nepřiměřenosti nařízení NSW o veřejném zdraví a tři otázky týkající se ústavy.

Žalobci, AFL, souhlasili s vyřazením Hazzarda a Chantové ze soudního řízení, aby mohla být záležitost vyřešena rychleji.

AFL bude mít čas na rozhodnutí před dalším slyšením, které se uskuteční příští středu v 9 hodin ráno.

Zvýšený počet sebevražd

Oblast Greater Sydney a Nový Jižní Wales jsou od konce června v přísném lockdownu.

Uzávěra měla původně trvat čtyři týdny, poté byla dvakrát prodloužena – kvůli nízké proočkovanosti a vysoké míře infekce – až do 30. září.

Nedávné údaje odhalily škody, které prodloužená uzávěra způsobila, a služba na podporu duševního zdraví Lifeline Australia uvedla, že srpen byl jejím nejrušnějším měsícem v historii, přičemž se zvýšil i počet pokusů o sebevraždu.

Federální vláda a vlády jednotlivých států (Nového Jižního Walesu a Victorie) vkládají naděje do zvýšení proočkovanosti, které by podle jejich názoru mělo pomoci zvládnout epidemii a zabránit dalším přísným uzávěrám a nařízením.

Koncem července se Národní kabinet – mezivládní orgán zahrnující premiéra a představitele států a teritorií – dohodl na čtyřstupňovém plánu očkování.

Země v současné době pracuje na proočkování 70 % populace, čímž se spustí fáze B neboli druhá etapa plánu, která má vést k tomu, že v celé zemi budou z velké části zrušena nařízení pro pobyt doma a další omezení.

Nespokojenost veřejnosti s prodlouženými lockdowny však narůstá, zvyšuje se protestní aktivita a lidé sepisují petice proti vládou nařízeným omezením, povinnému očkování a covid pasům. (O protestech jsme psali např. v tomto článku.)

Přeloženo z původního článku newyorské redakce.