Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou si můžeme položit, je, na co využijeme finance, které jsme vydělali a jaké hodnoty s nimi podpoříme.

Významné české osobnosti, které v naší zemi působily před námi, nám zanechaly mnohá morální ponaučení. Svoji moudrost získávaly z početných životních zkušeností, které nám i v dnešní době mohou poradit, jak můžeme žít o něco lépe.

Jako česká firma a my, kteří v ní pracujeme, si české kultury a historie upřímně ceníme a vážíme. Profesně se zaměřujeme na vydělávání peněz, avšak stále máme na paměti, že nejdůležitější hodnotou nejsou pouze peníze samotné.

Důležité jsou pro nás morální principy a tradice. Vážíme si věrnosti, vlastenectví, tradiční kultury a vnímáme rodinu jako skutečný základ státu. Jsme hrdí na české kulturní a národní dědictví a naši zemi. Věříme, že bychom si tyto hodnoty měli uchovat a předávat je dalším generacím.

Jsou to hodnoty, které se snažíme naším podnikáním podporovat, a o tom vlastně je i tato kampaň.

Pokud jsou i Vám tyto hodnoty blízké, přidejte se k nám. Vydělejte si podporou českých firem. Udělejme něco pro naši společnost a naši zemi.

TESLA investiční společnost – 100 let s Vámi a pro Vás.