Dr. Peter McCullough se domnívá, že zdravé děti by neměly být očkovány vakcínou proti covidu-19, protože procento dětí, které na virus zemřou, je zanedbatelné, ale nežádoucí účinky vakcíny ve stejné skupině mohou vzbuzovat velké obavy.

McCullough, přední kardiolog a epidemiolog, řekl deníku The Epoch Times, že v roce 2021 zemřelo 600 dětí po nákaze koronavirem, který způsobuje onemocnění covid-19 (v předchozím roce zemřelo asi 600 dětí na jiné respirační viry, jako je respirační syncytiální virus nebo chřipka), ale zároveň bylo u těchto dětí známo, že trpěly jinými závažnými onemocněními, jako je cystická fibróza, plicní onemocnění, vrozené srdečně-plicní choroby nebo rakovina.

Citoval studii dr. Martyho Makaryho z Univerzity Johnse Hopkinse, který provedl analýzu. „Myslí si, že možná by se našlo jedno dítě, které skutečně zemřelo na covid-19 a které bylo předtím zdravé,“ řekl McCullough.

Makary napsal v časopise MedPage Today: „Můj výzkumný tým z Univerzity Johnse Hopkinse spolupracoval se společností FAIR health na studii dětských úmrtí na covid-19 s využitím přibližně poloviny údajů o zdravotním pojištění v zemi. Zjistili jsme, že 100 % dětských úmrtí na covid-19 bylo u dětí s již existujícím onemocněním.“

„Tudíž z těchto důvodů by dobří lékaři nikdy, nikdy neuvažovali o očkování dítěte,“ uvedl McCullough.

Podle něj má smysl očkovat proti „strašlivým“ nemocem, jako je dětská obrna, nebo široce nakažlivým nemocem, jako jsou plané neštovice nebo příušnice a spalničky, ale ne proti viru, jako je SARS-CoV2, který dětem téměř neškodí. „Nikdy bychom neočkovali proti běžnému nachlazení,“ řekl. Doporučuje však očkovat proti covidu-19 děti, které mají jiné závažné onemocnění.

McCullough uvedl, že nemáme dostatek údajů o dlouhodobých a nežádoucích účincích vakcín na zdravé děti, a údaje, které jsou k dispozici, ukazují, že podávání vakcín mladým lidem přináší více škody než užitku.

„V tomto případě bychom nikdy neměli vystavit děti vakcíně, která nemá dlouhodobě ověřený bezpečnostní profil. Standardy FDA pro pouhou vakcínu na bázi antigenu musí mít dvouletý bezpečnostní profil. Potřebujeme spoustu záruk, že nezpůsobuje vývojové vady, které způsobují potenciální dlouhodobé riziko vzniku autoimunitních onemocnění nebo rakoviny,“ zmiňuje. Zejména u technologie přenosu genů je bezpečnostní profil pětiletý, upozorňuje.

McCullough také uvedl, že klinické studie anticovidové vakcíny, které byly prováděny s dětmi ve věku 12 až 17 let, neposkytly údaje, které by podporovaly očkování zdravých dětí. Dr. Ron Kostoff publikoval v databázi PubMed studii, která naznačuje, že očkování dětí je zbytečný risk.

Kostoff ve své studii uvádí: „Většina oficiálních úmrtí připisovaných covidu-19 na jednoho obyvatele se vyskytuje u starších osob s vysokou komorbiditou a úmrtí připisovaná covidu-19 na jednoho obyvatele jsou u dětí zanedbatelná.“ V článku se dále uvádí: „Riziko úmrtí na covid-19 drasticky klesá s klesajícím věkem a dlouhodobé účinky očkování na nižší věkové skupiny zvýší jejich poměr rizika a přínosu, a to možná podstatně.“

McCullough kritizoval dr. Erica Rubina, redaktora časopisu New England Journal of Medicine (NEJM) a člena poradního panelu pro hodnocení bezpečnosti vakcín pro děti, za jeho komentáře, které zřejmě přehlížejí rizika vakcín pro děti.

„Takže podle jeho názoru jako editora NEJM a vlivného člena poradního panelu je testem bezpečnosti u amerických dětí naprosto nekontrolované očkování dětí s nekontrolovaným následným dohledem, a rodiče ať si šílí ohledně bezpečnosti,“ uvádí McCullough.

Rubin byl členem panelu nezávislých poradců amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který 29. října udělil povolení k mimořádnému použití očkovací látky společnosti Pfizer pro děti ve věku 5 až 11 let poté, co to doporučil jeho poradní panel, až na jednoho člena, který se zdržel hlasování. Panel se shodl s údaji společnosti Pfizer, podle nichž je vakcína pro děti bezpečná z 90,7 %.

Rubin svým kolegům řekl, že o vakcíně je třeba se dozvědět ještě mnoho nového, pokud jde o děti.

„Souhlasím s doktorem Cohnem, chceme zachránit děti, které zachránit můžeme, a myslím si, že bude užitečné mít mnohem více informací, abychom zjistili, jak vakcínu nejlépe nasadit. Takže jsme skončili tak nějak mezi, rozhodli jsme se pro ni hlasovat s hodně těžkým svědomím, ale doufám, že je to začátek toho, že se o ní dozvíme víc.“

Deník Epoch Times se obrátil na Rubina s žádostí o komentář.

Studie zveřejněná 2. prosince v NEJM zopakovala názor poradního panelu o bezpečnosti vakcín pro děti. Studie se zabývala jednou z největších izraelských zdravotnických organizací a zjistila, že „odhadovaný výskyt myokarditidy byl 2,13 případu na 100 000 osob; nejvyšší výskyt byl mezi pacienty mužského pohlaví ve věku 16 až 29 let“. Studie uvádí, že většina případů měla mírný průběh.

McCullough však vyhodnotil údaje, které ukazují, že myokarditida, tedy zánět srdečního svalu, představuje při podávání vakcíny dětem velké riziko. Vytkl poradnímu panelu FDA tvrzení, že nežádoucí účinky vakcíny u dětí jsou „mírné“ a „vzácné“.

McCullough našel důkazy, že vakcíny způsobují myokarditidu u značného počtu jejích příjemců, většinou mužů. Citoval studii dr. Tracey Hoegové z Kalifornské univerzity v Davisu, která zjistila, že výskyt těchto příhod je vyšší, než se původně předpokládalo.

„A když se FDA a CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) v červnu dvakrát sešly, skutečně použily tyto termíny, že je to mírné a že je to vzácné. Závěr o „mírnosti“ byl nesprávný, protože víme, že hospitalizace je podle regulačních zákonů a norem závažný nežádoucí účinek.“

Úřad FDA a CDC na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly.

původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil (MiC).