Když jeptiška Barbara Rybusová po představení souboru Shen Yun v polské Toruni sdílela svoje dojmy, musela si utírat slzy: „Je to neuvěřitelně krásný zážitek, který je vzácný. Děkuji všem, kteří na tomto představení tvrdě pracovali. Mohu to doporučit všem. Představení Shen Yun rozhodně stojí za to vidět.“

Jeptiška Barbara Rybusová v koncertním sále CKK Jordanki prozradila, že na vystoupení souboru Shen Yun Performing Arts dlouho čekala. Poslední představení Shen Yun v Polsku se konalo před sedmi lety.

„Vystoupení souboru Shen Yun Performing Arts dalece předčilo má očekávání. Je to úžasné, je to úžasné! Ve všech tancích je cítit čistá a bezchybná duše těchto umělců, vystupují tělem a duší, od srdce,“ řekla.

Sestra v roce 2016 obdržela od tehdejšího polského prezidenta Andrzeje Dudy ocenění za zásluhy o polskou církev na Východě, propagaci polské kultury a národních tradic a činnost ve prospěch polských menšin.

Představení Shen Yun jí podle jejích slov hluboce fyzicky i duchovně zasáhlo. „Tváří v tvář pandemii by lidé měli čerpat sílu ze Shen Yun,“ míní řádová sestra.

Shen Yun pro ni bylo jako cestovat pěti tisíci lety tradiční čínské kultury, ve které vnímá něco božského.

„Toto je duchovní svět, svět Boha a člověka. Pokud je člověk v souladu s Bohem, s přírodou a s ostatními, bude mít vnitřní klid.“ Tento vnitřní klid podle ní vyzařuje z tváří a očí lidí.

Své vlastní pochopení o Bohu vysvětluje jako „sílu, která přesahuje lidi, jako slunce, které nikdy nezapadá“.

„My lidé žijeme v tomto světě a žijeme pod Boží prozřetelností a velkými výdobytky této kultury. Velmi mile mě překvapilo, že takto (soubor Shen Yun) interpretuje tuto tradici tak hluboce a šokujícím způsobem,“ sdílí sestra Barbara své dojmy z představení.

„Umělci se inspirovali těmito pěti tisíci lety starověké kultury a přenesli je na jeviště, aby je ukázali moderním lidem.“

Soubor Shen Yun založili čínští umělci žijící v zahraničí, jejich záměrem bylo pomocí jevištního umění představovat divákům dědictví tradiční kultury svojí země, které bylo v Číně za vlády komunismu téměř nenávratně zničeno. Dnes v New Yorku vychovávají generace mladých tanečníků, hudebníků a designérů a pořádají světová turné.

Sestra Barbara vyprávěla o čínském ženském tanci vodních rukávů, který viděla na představení. „Nádherná hudba, barvy a kostýmy, byla jsem tak nadšená, když jsem se na to dívala, bylo to tak krásné. Tanečníci musejí mít velmi bohatou představivost, když ji dokážou tak krásně ztvárnit na jevišti.“

Sestra řekla, že má k Číně velmi blízko, protože dlouhá léta pracovala v sibiřské oblasti Ruska poblíž Mongolska, kde žilo mnoho Číňanů.

Umělci Shen Yun na sebe vzali určité historické poslání, řeka Barbara Rybusová. „Cílem tohoto poslání je říci lidem v moderní společnosti, že jen s krásným a laskavým srdcem můžeme na světě vytvářet krásné věci.“

Zasáhly ji také texty písní, které zpívali tenoři a pěvkyně souboru Shen Yun, které podle ní nesou hluboká poselství: „Modernizace ničí lidskou morálku. To není vůle Boží, ale ďáblova. Pokud budeme sami sebe vyzývat k laskavosti, kráse a ctnosti, bude tato ctnost v nás růst a vyrůstat z nás. Vyzařuje z těla. Budeme směřovat ke kráse a dokonalosti a budeme v harmonii s Bohem i ostatními,“ uzavírá sestra Barbara.

Během svého evropského turné vystoupí Soubor Shen Yun Performing Arts také v brněnském Janáčkově divadle 14. a 15. května 2022 a v pražském Kongresovém centru 28. a 29. května 2022.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.