Nadační fond Neuron na podporu vědy, jeho mecenáši a IOCB Tech se spojili, aby mladým ukrajinským vědcům aktivně pomohli v současné situaci. Každý z příjemců finanční podpory získá až 200 000 Kč na první náklady spojené s ubytováním a vytvořením zázemí v České republice.

„Musíme pomoci Ukrajině ochránit mladou vědeckou generaci a jako nejlepší řešení vidíme jejich dočasné působení u nás, které bude spojené s pokračováním rozvoje odbornosti v rámci českých výzkumných organizací,” říká Monika Vondráková, předsedkyně správní rady NF Neuron, a vysvětluje:

„Jiné granty nebo rozpočty institucí umí zajistit financování studia nebo vědecké práce, ale neumí vědcům zajistit peníze na každodenní život a fungování v nové zemi. A to my v Nadačním fondu Neuron, díky soukromým penězům, zvládneme.“

Finanční pomoc ukrajinským vědcům

Prozatím je alokovaná částka 2 000 000 Kč. Martin Fusek, ředitel IOCB Tech, k tomu dodává:

„Po zhlédnutí brutality, s jakou ruský prezident pošlapává veškeré hodnoty civilizovaného světa, jsem, tak jako všichni, cítil, že musíme něco udělat. Jsem velmi rád, že je tu Nadační fond Neuron a že s paní Monikou Vondrákovou jsme byli schopni během 24 hodin přijít s touto pomocí pro mladé ukrajinské vědce.“

Aktuální grantový program si klade za úkol nezbytnou spolupráci s českými výzkumnými organizacemi, které mladým ukrajinským vědcům pomohou s dalším fungováním v České republice. 

„Oslovili jsme členy vědecké rady, vybrané vysoké školy a instituce, aby nám v první fázi vytipovali ukrajinské vědce, kteří potřebují pomoc,“ dodává Monika Vondráková s tím, že dnes alokovaná částka nemusí být konečná. Nadační fond Neuron právě oslovuje další mecenáše a partnery, aby projekt podpořili dalšími financemi, a vyjádřili tak jasnou podporu ukrajinským vědcům a studentům.

O Nadačním fondu Neuron

Jeho posláním je podporovat excelentní vědkyně a vědce v Česku, rozvíjet moderní mecenášství a propojovat svět vědy a byznysu. Věří, že vědecké poznání je motorem úspěšné společnosti. Hlavní aktivitou jsou Ceny Neuron, ocenění za mimořádný objev, celoživotní přínos vědě, pro nadějné vědce a za propojení vědy a byznysu. Pravidelně pořádá Neuron Club jako uzavřené setkávání špičkových vědců a byznysmenů nad aktuálními problémy, veřejnost oslovuje prostřednictvím Neuron Online Clubů. Financuje Expedice Neuron a podporuje tím práci českých vědců v zahraničí a na mezinárodních projektech. Podporuje nadané studenty a jejich úsilí o další vědecké poznání. Více informací na nfneuron.cz.

Kdo je IOCB Tech

IOCB Tech je kancelář pro transfer technologií a dceřiná společnost ÚOCHB (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR). Společnost spojuje výsledky základního výzkumu prováděného na ÚOCHB s potřebami komerčních partnerů, aby přinesla nové nápady v lékařské chemii, materiálových vědách a dalších oblastech chemie pro lidské použití. Současné portfolio zahrnuje projekty zaměřené na centrální nervovou soustavu (epilepsie a neuropatická bolest), záněty, rakovinu, mikrobiální rezistenci, separační metody a nástroje pro výzkum. Více informací na iocbtech.cz.