Komentář

Poznámka autora článku: Názory generála Pavla doplňuji vlastním komentářem. Citace výroků generála Pavla jsou vždy v uvozovkách.

„Každá válka má pro lidstvo do určité míry ozdravný účinek, že si uvědomí, jaké jsou základní hodnoty,“ uvedl 25. února 2022 český armádní generál ve výslužbě Petr Pavel v rozhovoru s deníkem Blesk na téma invaze ruských vojenských sil na Ukrajinu. (zdroj)

Co tím přesně generál Pavel myslel, už v rozhovoru nezaznělo, ale sami můžeme pozorovat, že během války na Ukrajině místní lidé bojují za své rodiny, národní stát, právo na svoji samostatnost a sebeurčení. Jsou to v podstatě hodnoty, které jsou v současné Evropě mnohdy odsouvány do pozadí.

Vidíme taktéž tradiční přístup k řešení krizových situací, který byl tolikrát zobrazován ve vzpomínkách na katastrofu lodi Titanik: „Zachraňte ženy a děti, muži budou čelit nebezpečí.“

Bývalý předseda vojenského výboru NATO se v rozhovoru dotknul také další velmi důležité oblasti.

Český generál dále řekl, že kvůli válce lidé „zbystří svoji ostražitost a smysly proti všem indiciím, které ke konfliktu vedou“ – a mně při tom v mysli vyvstává novinářské dilema: Jak hledat pravdu a poskytovat zpravodajství v těžkých dobách, jako je tato? A tedy jak hledat indicie, které ke konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou vedly?

Věřím, že média by měla za každou cenu hledat pravdu a pokusit se co nejvíce vyhnout politickým vlivům a odmítnout roli politického nástroje jedné či druhé strany. Proč? Protože to je posláním médií, přinášet informace, nezkreslené, úplné a pravdivé.

Jenomže… co, když v takové chvíli někdo začne přemýšlet nad motivy, které mělo vedení Ruské federace pro invazi na území suverénního státu Ukrajiny? Budou ho potom veřejnost, vláda a další vnímat jako zastánce invaze? Pokud se na média společnost vrhne a přinutí je změnit základní koncepty, neskončí tím také dialog, v němž se hodnotí motivy na obou stranách?

To vede k důležitému momentu. Zajímá nás stále ještě, kde leží pravda a budeme média podporovat v tom, aby nám poskytovala seriózní pohledy z různých stran?

Jak uvedl generál Pavel, kvůli válce lidé „zbystří svoji ostražitost a smysly proti všem indiciím, které ke konfliktu vedou,“ ale zároveň dodává, že „my jsme si tyto smysly obdobím míru otupili“.

Což je o pět dilema, jak poctivě vyhledávat kořeny konfliktu v dlouhodobém měřítku. A máme ještě vůli hledat problémy a chyby, třeba i na svojí straně nebo na straně našich spojenců? Je to ještě „dovoleno“ a většinovou společností vnímáno jako „vhodné“ a důležité?

„To, že žijeme tak dlouhou dobu v míru, je pro nás do jisté míry nevýhodou. Nedokážeme si představit, že někdo bude ochoten a schopen řešit svoje politické cíle válkou,“ dodává generál Pavel a mně to znovu připomíná, do jakých zdrcujících situací se obyvatelé dnešní Evropy v posledním desetiletí dostávají. A jaké je řešení?

Každou velkou otázku se snažím zjednodušit na to, co můžu udělat já sám. Pro můj osobní život a osobní názor dává smysl na začátku zmiňovaný výrok generála Pavla: „Každá válka má pro lidstvo do určité míry ozdravný účinek, že si uvědomí, jaké jsou základní hodnoty.“

A co jsou ony základní hodnoty? Pro mě je to rodina, tradiční hodnoty, tradice a tradiční kultura, historie mých předků a země, víra v existenci duše, vyššího smyslu života a Boha nebo Nebes či vyšší spravedlnosti, jak chcete (tím nemyslím nějakou církev nebo náboženství).

V této souvislosti mě velice oslovilo prohlášení jednoho z českých praktických lékařů, který vysvětloval, proč se v době koronavirové epidemie nevydal cestou, kterou „protlačovala“ vláda a propagovala mainstreamová média nebo farmaceutické korporace. Tento lékař řekl, že jedná podle nejlepších informací a vědomostí, které dokázal shromáždit a získat a dodal: „Své jednání jsem připraven obhájit sám před sebou i před svými pacienty, před soudem, i před tím Soudem posledním.“ A v tom možná leží také důležitá hodnota.

Výše uvedený článek vychází z mých osobních zkušeností, je mým osobním názorem a nereprezentuje nikoho, jenom mě samotného jako autora článku.