Cituji: „Bojím se tak, jak jsem se ještě nikdy nebála. Tím nejhorším, z čeho mám strach, není covid, ani zdražování, dokonce ani domyšlení toho, kam nás vedou naši evropští politici, i ti naši, ale neuvěřitelný rozpad mezilidských vztahů. Když pozoruji, jakou nenávist k různým skupinám lidi probouzejí politici a ideologové, je mi, jako vystudované historičce jasné, že to nemůže dopadnout dobře. Nikdy v historii to nedopadlo dobře, když se takto rozmíchávala mezi lidmi nenávist. Jsem přesvědčená, že nás nezničí očkování, covid ani rostoucí drahota, dokonce ani radikální islám, ale nenávist, která sílí ve společnosti rozdělované těmito, a mnoha dalšími tématy. Ta nás zničí spolehlivě.“

Toto je jen část z dopisu jedné naších stálých posluchaček, který asi nejlépe vystihuje téma „rozdělená společnost“, které bych ráda otevřela s naším hostem, filozofkou, fenomenoložkou, profesorkou Annou Hogenovou.

Autorem rozhovoru je projekt Kupředu do minulosti.