Mien shiang je starobylé taoistické umění, které doslova znamená čtení z obličeje (mien) a praktikuje se již více než 3000 let. Cílem tohoto dávného umění je pouhým pohledem do obličeje získat o člověku řadu informací – od jeho osobnostních rysů až po možné zdravotní problémy. Mnozí staří taoisté věřili, že tvář „zaznamenává minulost, odráží přítomnost a předpovídá budoucnost“.

Podle tohoto přesvědčení jsou naše tváře chronologickým záznamem naší cesty životem, takže možná, že když se naučíme trochu mien shiang, můžeme se o sobě něco dozvědět a porozumět druhým.

Co prozrazuje tvář?

Čtení z obličeje je nesmírně složité a jeho zvládnutí může trvat roky nebo dokonce desetiletí. Pozorování různých aspektů obličeje nám údajně může prozradit vše od osobnosti člověka až po jeho nadání nebo to, zda je na zamýšlené životní cestě.

Někteří odborníci tvrdí, že pomocí mien shiang lze také vidět emocionální rozrušení a traumata, která lidé mohli utrpět, a dokonce i to, kdy je mohli prožít. Čím více toho o čtení z obličeje víme, tím více bychom měli být schopni v tvářích lidí vidět. Pomocí různých „obličejových map“ se dají zjistit různé rysy něčího charakteru, od povrchních až po hluboké.

Patricie McCarthyová se ve své knize Čtenář obličejů velmi podrobně věnuje všem aspektům tváře a tomu, co představují. Níže uvádíme některé z těch základních, abyste si udělali představu.

Některé z věcí, na které se při čtení obličeje zaměřujeme, jsou následující:

 • tvar obličeje
 • velikost obličeje
 • barvy v obličeji
 • tvar, velikost a rozmístění jednotlivých rysů obličeje
 • mateřská znaménka, stíny, linky a vrásky

Trochu dějin

V dobách, kdy jsme ještě neměli na dosah ruky vše, co jsme kdy chtěli vědět, bylo čtení z obličeje považováno za neocenitelný nástroj sebepoznání i poznání lidí kolem sebe. Mien shiang byl původně praktikou vyhrazenou pouze pro královskou rodinu a používal se jako diagnostický nástroj k určení existující nemoci a jejího počátku nebo k odvození charakteru člověka.

To druhé je důležité, když na váš dvůr neustále přicházejí a odcházejí lidé, a ne všichni z nich tam mohou být s ohledem na vaše nejlepší zájmy. Císaři a dvorští úředníci se spoléhali na názory svých rádců – odborníků na čtení z obličeje, kteří jim řekli, zda jsou úmysly cizího člověka čestné, nebo zda se může jednat o zkreslené informace ve snaze je oklamat.

V moderním světě může být čtení z tváře stále velmi užitečné. Kromě toho, že živí naši hlubokou touhu poznat a pochopit sebe sama, by mohlo plnit důležitou funkci. Znalost některých základů mien shiang by nám mohla pomoci při důležitých rozhodnutích, například při výběru účetního, kterého si najmeme pro správu svých životních úspor. Chceme si najmout lidi, kteří jsou čestní, laskaví a důvěryhodní, a ne ty, kteří by nás mohli zradit. Mien shiang by nám mohl pomoci to rozlišit.

Znalost tváře nám může pomoci zjistit, kdo jsme, a objevit naše talenty a vášně. Může to znít přitažené za vlasy, ale toto jsou některé z esoteričtějších zamýšlených účelů čtení z obličeje. Má nám pomoci odhalit, kdo skutečně jsme, a uvědomit si svůj životní cíl.

Naučte se základy – 12 rysů obličeje

Začněme s některými základními informacemi. Nejprve se podívejme, na jaké rysy obličeje se máme dívat a co nám mohou prozradit. Existuje několik různých „obličejových map“ neboli způsobů, jak můžeme obličej rozčlenit, aby nám poskytl konkrétní informace. Jedna z těchto „map“ nás informuje o různých rysech obličeje a o tom, co představují.

V mien shiang je 12 hlavních rysů obličeje, které odhalují stránky odpovídajících povahových rysů. Jsou to následující:

 • Uši: schopnost riskovat, dlouhověkost.
 • Linie vlasů: socializace
 • Čelo: vliv rodičů
 • Obočí: kontrola
 • Obočí: vášeň, temperament, pýcha
 • Oči: inteligence, vnímavost
 • Líce: sebedůvěra
 • Lícní kosti: autorita
 • Nos: ego, moc, vůdcovství, bohatství
 • Rty a ústa: osobnost, emoce, smyslnost, sexualita
 • Brada: charakter, vůle
 • Čelist: odhodlání

Každý z těchto rysů nám o člověku říká něco konkrétního. Podívejte se do zrcadla. Máte silný, výrazný nos, vysoké, výrazné lícní kosti nebo široká ústa s plnými rty? Co o vás vaše rysy vypovídají?

Na velikosti záleží

Další věc, kterou je třeba vzít v úvahu, je, že v mien shiang záleží na velikosti. Velké rysy znamenají, že s nimi spojená charakteristika je výraznější, a menší rysy znamenají, že stejné charakteristiky jsou méně výrazné. Například velké uši znamenají větší schopnost riskovat. Malá, úzká čelist znamená menší rozhodnost a čím výraznější jsou nadočnicové oblouky (kosti pod obočím), tím je člověk od přírody panovačnější.

Věková mapa

Další mapou je „věková mapa“, která rozděluje obličej na různé „zóny“, které jsou v různém věku ovlivněny. Začíná na levém uchu, postupuje k pravému uchu, k linii vlasů a směrem dolů v horizontálních pruzích, až dosáhne brady.

Níže jsou uvedeny oblasti a jim odpovídající věk:

 • Levý ušní okraj: početí až rané dětství
 • Pravý okraj ucha: od poloviny dětství do dospívání
 • Linie vlasů až po obočí: od dospívání do 20. roku života
 • Oblast obočí: krátce po třicítce
 • Oblast očí: od poloviny do konce 30tých let
 • Nos: 40–50 let
 • Oblast úst: 50–60 let
 • Brada: 60–70 let
 • Čelist: 70 let a víc

Obličejové vrásky a rýhy se obvykle objevují nejprve na čele a v průběhu let postupují až ke spodní části brady. Poznačení v určitých oblastech označují události, které se staly v určitém období našeho života, ať už fyzické, emocionální nebo duchovní. Pokud jste v dospívání nebo na začátku 20. let prožili traumatickou událost, mohou se vám na čele objevit vrásky nebo znaménka, které představují prožité trauma.

Některé čáry a znaménka na obličeji jsme zdědili po rodičích nebo předcích a jiné jsme získali životními zkušenostmi. Všechny jsou v mien shiang významné, jen musíme vědět, co hledat.

Dvě strany obličeje

Každá strana obličeje o vás také prozrazuje něco jedinečného. Pravá strana obličeje představuje vaše vnější já, osobnost, kterou ukazujete světu, nebo způsob, jakým chcete být vnímáni ostatními. Tato strana představuje vliv vaší matky. Levá strana vašeho obličeje představuje vaše pravé já, soukromou osobu, kterou skutečně jste neboli vaše vnitřní já. Tato strana představuje vliv vašeho otce.

Obličej většiny lidí není symetrický, což má význam i v mien shiang. Řekněme, že máte přítele, jehož levá lícní kost je výraznější, sedí výše a je více definovaná než pravá. Když se podíváme zpět na náš seznam, víme, že lícní kosti představují autoritu. Můžete tedy usuzovat, že tento člověk má silný vnitřní smysl pro autoritu (levá strana je naše pravá povaha), ale těžko podle ní jedná nebo se ji ostýchá dávat najevo (pravá strana je vaše veřejná osoba).

Je fascinující, že nám tyto drobné detaily mohou něco říct.

Čtení z obličeje v čínské medicíně

Čtení z obličeje lze v čínské medicíně použít jako diagnostický nástroj. Existují mapy obličeje, které znázorňují vnitřní orgány a další fyzické struktury, které mohou lékařům sdělit relativní zdravotní stav pacienta a informovat je o přítomnosti a závažnosti onemocnění. Diagnostika obličeje je jen dalším nástrojem, který mohou lékaři čínské medicíny používat ke shromažďování informací a k přesnější diagnostice a léčbě nemocí.

Opět má více vrstev a je velmi složitá, ale s léty praxe může být mien shiang nesmírně užitečným a neocenitelným nástrojem jak pro praktika, tak pro pacienta.

Na závěr

Teď, když už víte něco málo o čtení z obličeje, zadívejte se pozorně do zrcadla. Co vidíte?

Vaše tvář je záznamem všeho, co jste v životě zažili a čím jste prošli. Lekce, boje a smích v něm zůstávají pro všechny. Linky vrásek a úsměvu jsou víc než jen přezdívky pro vrásky, jsou svědectvím o tom, jak jste žili a kým jste.

Naše tváře zaznamenávají zkušenosti a dělí se s druhými o historii našeho života, kterých bychom si měli vážit.

Zdroj.