Čchi-kung je druh fyzického cvičení, které usnadňuje proudění a vyrovnávání energie v lidském těle pro dosažení optimálního zdraví. Spousta lidí v čínsko-americké komunitě ví, že čchi-kung je pro naše zdraví velmi prospěšný. K čchi-kungu se mnohdy uchylují lidé s chronickými nemocemi nebo ti, kteří trpí těžkými chorobami, které se nedají vyléčit, a hledají v něm novou naději. V současné době čchi-kung stále častěji praktikuje mnoho lidí nejen ze zámořské čínské komunity, ale i lidé na Západě, aby tak prospěli svému tělesnému a duševnímu zdraví.

Jak tedy může čchi-kung prospět našemu zdraví?

Abychom pochopili léčebné účinky čchi-kungu, musíme nejprve načerpat základní vědomosti o tradiční čínské medicíně. Tradiční čínská medicína má velmi jasnou představu o energetickém systému lidského těla: dokud je člověk naživu, má jeho tělo biologickou energii. A právě díky biologické energii máme životní funkce. Elektrokardiogram a elektroencefalogram mohou monitorovat přítomnost či nepřítomnost biologické energie, ale lékaři neznají skutečnou povahu této energie, protože je neviditelná. Tradiční čínská medicína nazývá tuto biologickou energii „čchi“. Čchi je jako vzduch, neviditelná a nehmotná, ale je nezbytná pro lidský život. Stejně jako krevní oběh probíhá v cévách, tak i čchi se šíří skrze neviditelné kanály. Tento systém kanálů je velmi složitý, podobný síti, které se v tradiční čínské medicíně říká „meridiány“. Pokud jsou meridiány zablokovány nebo energie proudí opačným směrem, způsobí to v těle různé problémy.

Podle teorie tradiční čínské medicíny je čchi rovněž otázkou rovnováhy: Kde existuje teplo, je i chlad, kde je vlhkost, je i sucho, a kde je pohyb, je i klid. Ledviny například dodávají „studenou“ energii, aby vyvážily „teplou“ energii ze srdce. U žen po menopauze je energie ledvin nedostatečná a nedokáže vyrovnávat teplo, a proto trpí návaly horka a nočním pocením. Čchi-kung umí vyrovnávat čchi podobně jako akupunktura a bylinná medicína. Místo přijímání bylin a jehel se však praktikuje čchi-kung za pomoci pomalých a plynulých cvičení a vědomé meditace.

Jak lze tedy procvičovat čchi? A jak zajistit, aby byly čchi, krev a meridiány zdravější? Zjednodušeně řečeno, úkolem čchi-kungu (energetických cvičení) je umožnit pohyb čchi a dosáhnout tak následujících cílů:

  • Podpora proudění čchi a krve a udržování otevřených meridiánů;
  • Udržení toku čchi a krve správným směrem;
  • Zachování energetických vlastností čchi a krve, mimo jiné rovnováhy mezi teplem a chladem, suchem a vlhkostí a klidem a pohybem.

Jak energie ovlivňuje vaše zdraví?

Jako bytosti plné energie vnímáme své okolí a lidi kolem sebe velmi citlivě a jsme vůči nim mimořádně bezbranní. Například pokud vás chce někdo fyzicky napadnout, musí se dotknout vašich svalů nebo kostí, aby vás zranil.

Nicméně pokud vám chce někdo ublížit po stránce energetické, nemusí se vás vůbec dotýkat. Stačí, když vám řekne zlomyslnou větu, lhostejně se na vás podívá nebo se k vám chová nevraživě, což vše ve svém důsledku může způsobit, že se budete cítit fyzicky a/nebo psychicky špatně. Pokud pak člověk dlouhodobě setrvává v emočně nezdravém prostředí, může to způsobit zablokování energie a nerovnováhu, a tím i fyzické a duševní problémy. To je důvod, proč může mít člověk s traumatem z minulosti stále se vracející zdravotní potíže.

Na druhou stranu, když je člověk vyrovnaný, jeho čchi i krev proudí hladce a jeho tělo je zdravé. Proto lékaři tradiční čínské medicíny tvrdí, že tajemstvím dlouhověkosti je duševní klid. Lékaři tradiční čínské medicíny kladou důraz zejména na klid v mysli a význam pravidelnosti dýchání a klidu – což je základ potřebný k tomu, aby tradiční čínská medicína přinášela dobré výsledky. Snadněji se to však řekne, než udělá, protože na světě je mnoho věcí, které mohou ovlivnit naši mysl, a k dosažení duševního klidu je zapotřebí praxe.

Emoce člověka vyjadřují jeho reakce a názory na to, co se kolem něj děje. Jedná-li se o něco špatného, může se rozzlobit; jedná-li se o něco dobrého, bude mít radost. Co tedy rozhoduje o našem úsudku? Jsou to naše hodnoty. Je to záležitost našeho světonázoru a víry. Proto je víra velmi důležitá.

Tradiční čínská medicína také klade zvláštní důraz na „ctnost“, což je vlastně velmi dobrá a „věčná“ energie. Vzhledem k tomu, že čchi je energie značně nestálá, bude se ustavičně spotřebovávat; navíc je čchi snadno ovlivnitelná, proto na ni hodně působí emoce a vnější vlivy. V důsledku toho se čchi často pohybuje nesprávným směrem nebo se vytrácí její vyváženost. Mezi lidmi se říká, že pokud existuje ččchi, existují i nemoci. Spousta lidí se celý život za něčím žene, a nakonec skončí jen s čchi. Všechny pocity patří k úrovni čchi, včetně hněvu, radosti a mnoha dalších. Předpokládejme, že jsem nikdy nevěnoval velkou pozornost svým přesvědčením, emocím, životnímu stylu nebo mezilidským vztahům a zaměřoval jsem se pouze na své tělo. Najednou zjistím, že zamykám dveře stáje poté, co už byl kůň ukraden. Je to proto, že v konečném důsledku lidé nežijí pro své tělo. Dokonce i zdravé tělo se nakonec vyčerpá a pouhé jeho udržování nakonec v lidech vyvolá pocit prázdnoty a strachu.

Podstatu lidského života, neboli v pojetí tradiční čínské medicíny lidskou duši, však lze živit ctností a morálkou. Ve skutečnosti jsou západní a východní koncepty laskavých myšlenek a meditace stejné a v moderní medicíně se jim říká psychologie pozitivní energie. Ctnost je úžasný druh energie, která vzniká, když lidé jednají laskavě, a má věčný vliv na naši duši. Tato ctnost se také nazývá gong de (energie ctnosti).

Jinými slovy, kromě cvičení se gong ve své podstatě vztahuje k nesmrtelné energii, která se rodí, když člověk kultivuje a zušlechťuje své srdce, a ta se přímo vztahuje k budoucnosti jeho duše. Pravá praxe čchi-kungu je proto zároveň vnitřní i vnější: není omezena jen na rozproudění tělesné energie, ale zároveň rozvíjí i vaši duševní podstatu.

Jak správně čchi-kung praktikovat

Víme, že na Západě existuje mnoho forem cvičení, například jóga, a i v Asii existuje mnoho škol čchi-kungu, z nichž některé si žádají dlouhodobou výuku. Jak si tedy zvolit to správné cvičení čchi-kungu pro sebe? Mezi jógovými praxemi, meditačními metodami a dalšími léčebnými postupy je v současnosti mnoho těch, které vycházejí z konceptů nejstarších tradičních kultivačních technik. Protože mladší generace nepochopily pravou podstatu kultivačních praxí, rozložily tyto systémy, vyňaly z nich část obsahu, který odpovídal jejich vlastním představám a potřebám, a tak z kultivačních praxí vytvořily různé metody s nově vytvořenou terminologií. Proto se všechny tyto různé druhy jógy, s nimiž se dnes setkáváme, staly pro lidi jakousi terapií a přirozeně se za ni musí platit. Přitom původně byly tyto způsoby kultivace bezplatné. V minulosti Ježíš nevybíral od lidí školné za výuku své vlastní kultivační praxe. Pouze lidem říkal, co mají či nemají dělat. Buddha a Lao-c’, zakladatelé buddhismu a taoismu, také nevybírali od svých následovníků žádné poplatky.

Účelem těchto opravdových tradičních kultivačních metod je spasit lidské duše a fyzické výhody, které přinášejí, jsou pouze vedlejším účinkem, nikoli hlavním cílem. Z tohoto důvodu vám osobně doporučuji, abyste si zvolili původní, autentickou a úplnou kultivační praxi, a ne upravenou, vylepšenou a zmutovanou metodu. Je to proto, že pravé kultivační praxe čchi-kungu jsou bezplatné, protože jejich účelem není vydělat na vás peníze, ani nejsou určeny výlučně pro vaše zdraví a kondici. Význam správného systému kultivační praxe spočívá v tom, že vám umožňuje získávat výhody na všech úrovních, včetně biologické, energetické a duševní. Je to integrovaný, úplný a komplexní systém.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet názory The Epoch Times. Epoch Health vítá odbornou diskusi a přátelskou debatu.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložila J. B.