Jde o „zaplevelování“ ústavy, odklon od používání hotovosti aktuálně nehrozí, domnívají se členové ústavní komise Výborný a Kohajda.

Senátoři v srpnu v prvním kole projednávání schválili návrh nezávislé senátorky Jitky Chalánkové o zakotvení práva platit v hotovosti do ústavy. Senátorka svůj návrh odůvodnila tím, že lidé se obávají, že se vlastnictví bankovního účtu či digitální identity může stát nezbytností. Návrh má nyní posoudit Stálá komise pro Ústavu ČR.

„Základní ideou tohoto návrhu je, že digitalizace může velmi usnadnit lidem život a nikomu nesmí být upřeno právo ji využívat, ale nikdo, až na nezbytné výjimky dané veřejným zájmem, nemá být k jejímu využívání nucen, a to přímo ani nepřímo,“ uvedla Jitka Chalánková v důvodové zprávě.

Oslovili jsme některé z členů Stálé komise pro Ústavu ČR, aby nám sdělili svůj názor. Dva z oslovených členů, poslanci Mgr. Marek Výborný (KDU-ČSL) a doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (nestraník za KDU-ČSL), se na nutnost zakotvení tohoto práva dívají skepticky.

„Považuji tento krok za zbytečné ,zaplevelování‘ Ústavy, resp. Listiny základních práv a svobod. Jedná se o čistě formální mechanismus platebního styku, který bych ponechal standardnímu vývoji v oblasti společensko-ekonomických vztahů. Návrh tudíž osobně považuji za nadbytečný,“ uvedl pro Epoch Times Marek Výborný.

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. (Psp.cz)

Stejně tak i Michael Kohajda se domnívá, že v tuto chvíli se jedná o čistě hypotetickou záležitost a změna by tak měla řešit „neexistující problém“.

„Myslím si, že Ústava ČR a Listina základních práv a svobod by měly mít zejména kvalitu stability. Ad hoc změny podle aktuálních nálad politiků nebo společnosti k této stabilitě určitě nepřispějí. Z hlediska věcného se pak domnívám, že tato úprava není nijak přínosná, neboť ani aktuálně nehrozí odklon od používání hotovosti v platebním styku, a že tedy tato změna by tak měla řešit neexistující problém,“ míní Kohajda.

Ani Michael Kohajda, ani Marek Výborný rozsáhlou debatu mezi členy ústavní komise neočekávají. „Za sebe v tento okamžik konstatuji, že jsem u každé změny Ústavy či ústavních zákonů obezřetný. Domnívám se, že je potřeba pečlivě zvážit jejich skutečný přínos a smysluplnost,“ vysvětlil pro Epoch Times Marek Výborný.

Stejně tak Michael Kohajda uvedl, že „dosud žádná debata o této změně na půdě Stálé komise pro Ústavu neproběhla“ a ani „žádnou seriózní debatu o tomto tématu“ neočekává.