Přední republikánští zákonodárci v USA varují Bidenovu administrativu, že financování „zelených technologií“ v rámci nedávno přijatého výdajového balíku „Inflation Reduction Act“ pravděpodobně zhorší porušování lidských práv v komunistické Číně.

Republikáni v dopise varovali, že části výdajového balíku administrativy, jejichž cílem je zvýšit závislost na zelených zdrojích energie, výrazně zvýší dovoz solárních panelů z Číny a ztíží Celní a pohraniční ochraně (CBP) prosazování zákona o prevenci nucené práce Ujgurů, který nařizuje, že všechny produkty vyrobené v čínské oblasti Sin-ťiang se považují za produkty vyrobené nucenou prací, pokud komisař CBP nepotvrdí opak.

„Podle Inflation Reduction Act budou američtí daňoví poplatníci pravděpodobně platit desítky miliard dolarů na dotacích, grantech a daňových úlevách na solární panely. Bez důsledného dohledu však tyto finanční prostředky pravděpodobně půjdou přímo na dotování aparátu Komunistické strany Číny pro nucené práce, v rámci kterého vyrábí naprostou většinu solárních panelů v ČLR.“

Kovy pro zelenou energii spojované s genocidou

V dopise, který podepsali republikánští senátoři Marco Rubio a Tom Cotton a kongresmani ze Sněmovny reprezentantů Mike Gallagher a Chris Smith, se uvádí, že velká část světových dodávek materiálů potřebných pro výrobu solárních panelů se nachází v Číně, konkrétně v Sin-ťiangu.

Spojené státy tvrdí, že Komunistická strana Číny (KS Číny) v Sin-ťiangu páchá genocidu a další zneužívání Ujgurů, Kazachů a dalších převážně muslimských etnických skupin.

KS Číny, která řídí Čínu jako stát jedné strany, dominuje celosvětové výrobě solárních panelů a kontroluje většinu surovin potřebných pro jejich výrobu. Sin-ťiang je například hlavním dodavatelem polykrystalického křemíku, což je kov používaný ve většině solárních panelů.

Podle dopisu republikánů by proto Bidenova administrativa svým rozsáhlým úsilím podporovat solární energii pravděpodobně podpořila jak KS Číny, tak i její využívání nucených prací a genocidu v regionu.

„Jsme hluboce znepokojeni tím, že američtí daňoví poplatníci budou dotovat solární průmysl KS Číny, a tím i nucenou práci a porušování lidských práv,“ uvádí se v dopise.

„Inflation Reduction Act vyčleňuje stovky miliard dolarů na dotace, granty a daňové úlevy na obnovitelné zdroje energie a výrobu elektřiny. Velká část tohoto rozhazování financovaného daňovými poplatníky pravděpodobně půjde na výrobu nebo produkci elektřiny ze solárních panelů – z nichž mnohé budou zahrnovat díly vyrobené nucenou prací.“

Dopis dále varuje, že chybí smysluplný dohled nad přílivem technologií ze Sin-ťiangu a že rozhodnutí Bidenovy administrativy zrušit cla na solární panely vyráběné nucenou prací v jihovýchodní Asii by mohlo být považováno za tichý souhlas s porušováním lidských práv ve jménu obnovitelných zdrojů energie.

Překlad a redakční zkrácení původního článku: J. S.