Nathan Worcester

12. 12. 2022

Státní pokladník uvádí, že správce aktiv pod vedením Finka prosazoval ESG.

Dalo by se to nazvat „bitvou o BlackRock“.

Konflikt, v němž se republikánští představitelé států po celých USA stavějí proti největšímu světovému správci aktiv, se v posledních měsících ještě více vyostřuje.

Před několika dny se Florida stala posledním státem, který stáhl peníze ze společnosti BlackRock. V případě Floridy šlo o 2 miliardy dolarů ve státem kontrolovaných aktivech. Více…

Finanční ředitel státu Jimmy Patronis vysvětlil, že „použití floridských peněz na financování sociálně-inženýrského projektu společnosti BlackRock není něco, k čemu bychom se hlásili“, čímž narážel na hodnocení nazývané ESG.

ESG by se dalo ve zkratce vysvětlit jako hnutí prosazující environmentální, sociální a podnikové „skóre“ neboli rating.

Státní pokladní několika států USA sdělili 14. listopadu deníku The Epoch Times, že zemědělská základna Spojených států by mohla být ohrožena tlakem pocházejícím z ESG. „Je to skutečná hrozba,“ řekl státní pokladní Nebrasky John Murante. Více…

Nyní posouvá státní pokladník Severní Karolíny Dale Folwell nepřátelskou rétoriku proti investiční skupině o stupeň výše.

V dopise představenstvu společnosti BlackRock z 9. prosince přímo vyzval generálního ředitele firmy Larryho Finka, aby „odstoupil nebo byl odvolán“ ze své funkce.

Generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink během 79. výročního sjezdu bankéřů v mexickém Acapulku 11. března 2016. (Pedro Pardo/AFP/Getty Images)

Folwell prohlašuje, že zaměření společnosti BlackRock na „environmentální, sociální a podnikové řízení“ (ESG) pod Finkovým vedením je v rozporu s její fiduciární povinností. Jinými slovy – v rozporu se zákonnou povinností společnosti sloužit nejlepším zájmům svých klientů.

Mezi tyto četné klienty patří i penzijní systém Severní Karolíny, pro který Folwell vykonává funkci jediného svěřenského správce. Podle dopisu je z tohoto fondu, jehož hodnota činí 111,4 miliardy dolarů, 14 miliard dolarů v současné době spravováno společností BlackRock.

ESG je investiční filozofie, jejímž cílem je začlenit do finančního systému určité hodnoty – například obavy ze změny klimatu. Její konzervativní kritici tvrdí, že narušuje ekonomiku tím, že upřednostňuje politicky korektní sentiment před tvrdou realitou trhu.

Folwell varuje před tím, že Finkova „snaha o politickou agendu se dostala do cesty fiduciární povinnosti společnosti BlackRock“.

„Zaměření na ESG není zaměřením na výnosy a potenciálně by nás mohlo donutit porušit naši vlastní fiduciární povinnost,“ dodal Folwell, což je možná narážka na možnou budoucí ochotu vyloučit společnost BlackRock ze spravování aktiv.

Odchod Floridy od společnosti BlackRock není v posledních několika měsících jediným takovým krokem.

Za vlády republikánského generálního prokurátora Erica Schmitta ze státu Missouri, nyní zvoleného senátora, byly z rukou společnosti BlackRock vyvedeny miliony dolarů z penzijních fondů obyvatel Missouri.

Generální prokurátor státu Missouri Eric Schmitt a členové jeho rodiny se účastní předvolebního setkání po vítězství v republikánských primárkách do Senátu USA v hotelu Sheraton na Westport Plaza v St Louis v Mo 2. srpna 2022. (Kyle Rivas/Getty Images)

Podobně postupovaly také americké státy Louisiana, Utah a Arkansas.

Největší obavy mnohých z těchto států vyvolala snaha společnosti BlackRock odklonit investory od fosilních paliv. Společnost tak chtěla učinit kvůli údajným obavám ze změny klimatu, která by mohla být způsobená lidskou činností, tedy například spalováním fosilních paliv.

Ve svém dopise akcionářům na rok 2020 Fink napsal, že „v blízké budoucnosti – a dříve, než většina předpokládá – dojde k významné realokaci kapitálu“.

Fink dále vyzdvihl „iniciativy společnosti BlackRock, jejichž cílem je postavit udržitelnost do centra našeho investičního přístupu“.

Následný výčet těchto iniciativ zahrnoval „ukončení investic, které představují vysoké riziko spojené s udržitelností, jako jsou producenti černého uhlí“ a „zavedení nových investičních produktů, které prověřují fosilní paliva“.

Státní pokladníci, generální prokurátoři a další představitelé států produkujících fosilní paliva namítali, že závazky společnosti BlackRock související s ESG podkopávají prosperitu a stabilitu jejich vlastních komunit.

Společnost BlackRock reagovala na probíhající nátlakovou kampaň ze strany úředníků jednotlivých států spuštěním webové stránky (zdroj) nazvané „Investování do energie: Uvádění záznamů na pravou míru.“

Zde společnost tvrdí, že změnu klimatu považuje za dlouhodobé riziko, před kterým musí chránit zájmy svých klientů.

„Naše úvahy o rizicích a příležitostech přechodu na nízkouhlíkové hospodářství jsou v zájmu dosažení nejlepších dlouhodobých finančních výsledků pro naše klienty a zcela v souladu s naší fiduciární povinností,“ uvádí BlackRock na těchto webových stránkách.

Mnohé ekologické skupiny tvrdí, že velké banky a správci aktiv, na které se republikánští představitelé zaměřili, nevyvíjejí dostatečnou iniciativu na podporu prodeje fosilních paliv. Tyto společnosti patří k největším zastáncům politiky podobné ESG, která má za vlády prezidenta Joea Bidena transformovat soukromý sektor. V tomto duchu byl také vydán návrh Komise pro cenné papíry (SEC), aby bylo veřejně obchodovaným společnostem nařízeno zveřejňovat informace týkající se klimatu.

Například článek Sierra Clubu z 8. prosince chválí společnost BlackRock za to, že se „začala bránit“ kampani republikánských představitelů proti ESG.

Přesto poznamenali, že společnost BlackRock nadále spravuje jménem svých klientů investice do fosilních paliv.

Vědecká diskuse ohledně působení fosilních paliv na životní prostředí stále probíhá. Mnozí vědci označují teorie o „kolapsu“ nebo „katastrofě“ způsobené produkcí CO2 za „nevědecké“ a za záležitost ideologie, která je odloučená od skutečnosti. Více…

Deník The Epoch Times se obrátil na společnost BlackRock s žádostí o další komentář.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil a upravil M. K.

Související témata

Související články