Po dvou letech od začátku očkování se novinářům konečně podařilo vypáčit ze CDC data o monitoringu bezpečnosti mRNA vakcín. Výsledky jsou devastující.

Po dvou letech od začátku očkování se novinářům konečně podařilo vypáčit ze CDC (Center for Disease Control) data o monitoringu bezpečnosti mRNA vakcín. Výsledky jsou devastující. CDC a FDA (Food and Drug Administration) již téměř dva roky usilovně tají své vlastní analýzy, které ukazují, že bezpečnostní profil mRNA vakcín je katastrofální. Tato převratná zpráva by měla vést k okamžitému zastavení očkování mRNA vakcínami po celém světě a zahájení vyšetřování zcela bezprecedentního selhání regulačních orgánů.

„Byl to Zachary Stieber z amerických The Epoch Times, kdo to ze CDC vydoloval. Klobouk dolů! To byl naprosto zásadní novinářský počin a přesně tohle bych od médií očekával,“ – RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.

První podrobnější zprávy jsou v angličtině k dispozici zdezde. Je to čtení, při kterém se některým hrnou slzy do očí a jiným otevírá kudla v kapse … a mnohým dalším začíná pomalu ale jistě tuhnout v žilách krev. Článek obsahuje i linky na zveřejněné datové sady, takže si můžete údaje sami ověřit. O této explozivní kauze jistě v následujících dnech mnohé uslyšíte. Ačkoliv se oficiální média budou jistě usilovně snažit, tuto zprávu se nepodaří zcenzurovat – jedná se o datové sady, které zveřejnilo samotné CDC (byť dosti nerado).

Američané nechť si selhání svých regulačních orgánů vyřeší sami, jistě jim nemusíme radit. Ostatně floridský guvernér již s rozsáhlým vyšetřováním zločinů spáchaných při vakcinační kampani začal. Devastující data vypáčená ze CDC však musí mít důsledky i pro české veřejné zdravotnictví. Potvrdilo se totiž to, co na těchto stránkách píšeme již několik měsíců. Očkovací kampaň v naší zemi je založena na lživých tvrzeních o účinnosti a bezpečnosti mRNA vakcín. Odpovědné orgány (Ministerstvo zdravotnictví, ÚZIS a SÚKL), ale i různé odborné společnosti (Vakcinologická společnost, Lékařská komora a mnohé další) dlouho a systematicky klamaly veřejnost stran bezpečnostního profilu mRNA vakcín. Úředníci a „odborníci“ neměli v rukou žádná data, která by bezpečnost prokazovala, ačkoliv do omrzení tvrdili opak (a oficiální média to poslušně papouškovala). Nyní tedy víme, že lhali – žádné důkazy bezpečnosti mít nemohli, protože samotné CDC (na něž se často odvolávali) bylo donuceno zveřejnit vlastní analýzu, která ukazuje opak.

Ministr zdravotnictví by si měl tuto tragickou zprávu přečíst nejméně třikrát a ihned poté rezignovat (stačí jednou). Česká lékařská komunita by se měla připravit na rozsáhlé zpytování svědomí a bolestnou ztrátu důvěry veřejnosti.

Zdroj:

Názory a postoje vyjádřené v tomto článku jsou názory autora článku a nemusejí se shodovat s postoji deníku The Epoch Times.