Názory

Václav Peričevič je předsedou Spolku Šalamoun, který se od roku 1993 zaměřuje na sledování různých pochybení české justice v konkrétních případech a lidských osudech. Spolek se již zabýval tisíci případy. V některých z nich se justiční pochybení podařilo zvrátit, a u některých případů dosáhnout například milosti prezidenta republiky. Níže se věnuje aktuálně projednávané žádosti o obnovu případu Petra Kramného.

TIP: PŘÍPAD PETR KRAMNÝ – ČASOVÁ OSA UDÁLOSTÍ