Soudní senát Krajského soudu v Ostravě minulý týden rozhodoval o novém otevření případu Petra Kramného, který byl v roce 2016 odsouzen za dvojnásobnou vraždu. Kramný od začátku trvá na své nevině. Obhajoba přinesla nové expertní posudky, které podle ní mají potenciál zvrátit původní verdikt. Soud však obnovu soudního procesu zamítl.

Na přelomu listopadu a prosince 2022 předstoupilo před soudní senát v Ostravě několik předních českých expertů z oblastí patologie, biomechaniky a soudního lékařství. Skupina expertů významně zpochybnila původní tvrzení obžaloby a prohlásila, že není možné, aby obě ženy zemřely způsobem, jaký předestírá obžaloba – tedy zásahem elektrického proudu.

Jejich výpovědím jsme se podrobněji věnovali v předchozí reportáži o případu Petra Kramného, kterou naleznete zde.

Obhájkyně Jana Rejžková sdělila deníku Epoch Times, že nové skutečnosti jsou podle ní dostatečně pádné na to, aby vedli k novému otevření soudního procesu.

Státní zástupce Vít Legerský, který Kramného obžaloval z úkladné vraždy, před soudem požadoval, aby profesoru Šteinerovi a docentu Pilinovi nebylo dovoleno vypovídat. Soud jeho žádost zamítl a znalci provedli více než dvouhodinovou podrobnou výpověď o svých zjištěních.

V závěrečné řeči se minulý týden Legerský soustředil na zpochybnění znaleckých posudků a odbornosti samotných znalců. Obhájkyně Rejžková jeho vystoupení komentovala jako „překvapivou a patrnou snahu o dehonestaci osob a jejich závěrů“.

TIP: Časová osa případu a soudního procesu s P. Kramným

Někteří soudní pozorovatelé se podivovali nad tím, že státní zástupce s titulem magistra v oblasti práva hodnotil a zpochybňoval závěry kandidáta věd profesora Šteinera, specialisty na myokard a cévy v oboru kardiovaskulární patologie nebo posudek soudního znalce z oboru soudního lékařství, docenta Alexandra Pilina. Legerský zpochybnil i posudek docenta Zdeňka Horáka, experta z odvětví kriminalistiky, který působí jako rektor Polytechnické univerzity v Jihlavě a člen poradního sboru ministra vnitra.

Závěrečnou řeč státního zástupce komentoval například advokát Šimon Mach, který působí jako místopředseda Spolku Šalamoun, nevládní organizace dohlížející na nezávislost justice. „Jako státnímu zástupci mu nepřísluší hodnotit odborné skutečnosti, toto náleží výhradně znalcům,“ sdělil deníku Epoch Times advokát Mgr. Šimon Mach.

V pátek pozorovatelé české justice s napětím čekali na to, jak soudní senát doktorky Šárky Skalské rozhodne. Senát nakonec žádost o obnovu soudního procesu zamítl. Soudkyně uvedla, že senát nerozhodoval o vině nebo nevině Petra Kramného s pouze posuzoval, zda jsou dostatečné důvody pro obnovení soudního procesu.

Soudkyně Skalská dále uvedla, že jí zákon neumožňuje přezkoumávat původní výrok soudu a provádět revizi původního soudního procesu.

Nové znalecké posudky jsou podle soudkyně pouze jiným odborným názorem, ale nikoliv novými skutečnostmi. Údajně nepřišli s novými metodami zkoumání nebo novými dosud nezkoumanými prvky případu.

Státní zástupce byl s výrokem soudu spokojený. Petr Kramný podal na soudní výrok stížnost a jeho zástupkyně se nyní obrátí na Vrchní soud v Olomouci.