Česká republika zvládla zimu bez „ruského plynu“. Zásoby jsou „na rekordní úrovni a ceny plynu i elektřiny na trzích klesají“. Na tiskové konferenci hovořil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela o důvodech, díky kterým se toho podařilo dosáhnout a také o dalších plánech rezortu z hlediska přípravy na příští zimu a v oblasti „posilování energetické bezpečnosti“.

„I přes původní obavy a strašení, že se Česko bez ruského plynu neobejde, jsme zimu zvládli. A díky rekordním aktuálním zásobám jsme ve velmi dobré výchozí pozici, abychom se dobře připravili i na tu další,“ říká ministr Síkela.

„Tento úspěch má tři základní důvody. Energetické úspory, zajištění alternativních dodávek plynu a rekordní zásoby před začátkem zimy,“ dodává Síkela. „Od začátku roku k nám z Ruska nedotekl ani kubík plynu z Ruska, povedlo se nám totiž zajistit dostatečné dodávky plynu od alternativních dodavatelů. Českou spotřebu zajišťují dodávky plynu z Norska a také zkapalněný zemní plyn z Belgie a Holandska.“

V tuzemských zásobnících je k dnešnímu dni podle Síkely zhruba 51 % plynu. Loni to na konci zimy bylo necelých 14 %. „Hlavní roli v tom sehrály úspory energií, za které patří všem velký dík. Jsou to právě energetické úspory, které pomáhají tlačit cenu plynu, a tedy i elektřiny dolů a zvyšují tak naši energetickou bezpečnost,“ říká ministr Síkela. 

Cíl ušetřit za tuto topnou sezónu alespoň 800 milionů kubíků plynu splnilo Česko dle webu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) více než o dva měsíce dříve. Od loňského září se tedy podařilo snížit spotřebu plynu o 18,3 procenta a úspora činila přes miliardu kubíků plynu.

„Ještě nemáme vyhráno. Důvodů je spousta – nevyzpytatelnost Ruska z hlediska dalších akcí, možné obnovení ekonomické aktivity v Číně, která je velkým odběratelem LNG, či klimatická změna a její dopad na hydroelektrárny v Evropě,“ říká ministr Síkela s tím, že proto v principu podporuje, aby platnost mimořádných opatření EU pro úspory ve spotřebě plynu, které byly dojednány během českého předsednictví v létě 2022, byla prodloužena o další rok.

Tento rok se i díky této legislativě v období srpen-leden v EU podařilo snížit spotřebu plynu o 19 %, dodává Síkela.

Pro Česko je podle něj důležité, aby spotřebovalo zhruba stejné množství plynu jako loňském roce. „Zatím se to daří, od začátku roku jsme ji snížili o 15 %, je v tom ale třeba pokračovat,“ říká ministr s tím, že nyní jsou zásobníky naplněny více než z poloviny a zásoby „klesají jen minimálně“.

„Vzhledem k tomu, že od loňského podzimu máme představu, kolik plynu jsme schopni měsíčně do Česka dovézt bez plynovodu Nord Stream, dá se předpokládat, že při zopakování loňské spotřeby budou zásobníky před zimou opět plné,“ dodává Síkela.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan rovněž dodal, že pro Česko byl zajištěn podíl v LNG terminálu v Holandsku a také to, že vnímá energetickou bezpečnost jako „základ národní bezpečnosti ČR“.

Energetická bezpečnost má být také jedním ze „základů Státní energetické koncepce (SEK), na jejíž aktualizaci MPO nyní pracuje“.

Vznikla nová komise a platforma složená ze zástupců ministerstev, profesních svazů a nevládních neziskových organizací. Nová SEK má údajně „reflektovat širší trendy a aktuální geopolitický vývoj“.

„Základem koncepce bude princip dostatku energie z bezpečných zdrojů za dostupné ceny. Cílem je posílit energetickou bezpečnost, budeme pokračovat ve zbavování se závislosti na Rusku a jeho surovinách, vysvětluje Síkela.

Jednou z hlavních priorit MPO v oblasti energetiky bude pro tento rok komunitní energetika. Aktuálně připravovaná novela energetického zákona má „umožnit vznik tzv. energetických společenství“. Jejich členové mezi sebou by díky tomu měli sdílet elektřinu, kterou vyrobí ze „společných výroben“. 

„Pro Českou republiku naprosto zásadní novela, jejíhož přijetí chceme dosáhnout co nejdříve. Věříme, že změní českou energetiku. Díky novele tak bude možné veškerou vyrobenou elektřinu sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství, a už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě. Členy těchto společenství tak budou moci být například společenství vlastníků jednotek, domácnosti, obce, školy, úřady nebo například celé malé podniky,“ uzavírá Síkela.

Další podrobnosti nejen k úsporám energií a stavu zásobníků dává MOPO k dispozici na průběžně aktualizovaném webu energiezamene.cz.