Následující text je úryvkem z knihy The Gentlemen’s Book of Etiquette, and Manual of Politeness od Cecila B. Hartleyho, vydané nakladatelstvím Locke & Bubier v roce 1875.

Předcházející díl

Vyhýbejte se ustáleným frázím a citáty používejte jen zřídka. Někdy jsou velmi pikantním zpestřením rozhovoru, ale když se stanou stálým zvykem, jsou nesmírně nudné a nevkusné.

Vyvarujte se pedantství; není známkou inteligence, ale hlouposti.

Mluvte spisovně; zároveň si příliš nepotrpte na formální správnost frází.

Nikdy si nevšímejte, když ostatní dělají jazykové chyby.

Všímat si slovem nebo pohledem takových chyb u lidí kolem sebe je příliš nevychované.

Vulgární jazyk a slang, ačkoli se běžně, bohužel až příliš často, používají, se nehodí k nikomu, kdo se vydává za gentlemana. Mnohá slova, která dnes slýcháme v salonech a salónech, pocházejí ze zdrojů, které by se gentleman před dámami zdráhal zmínit, a přesto bude denně používat urážlivé slovo nebo frázi.

Jste-li odborník nebo vědec, vyhněte se používání odborných výrazů. Jsou nevkusné, protože jim mnozí nebudou rozumět. Pokud však takový termín nebo frázi nevědomky použijete, nedopusťte se pak ještě větší chyby, když budete vysvětlovat jeho význam. Nikdo vám nepoděkuje za to, že tím naznačujete jeho neznalost.

Při rozhovoru s cizincem, který mluví nedokonalou angličtinou, poslouchejte s přísnou pozorností, ale nepřidávejte mu žádné slovo nebo frázi, pokud zaváhá. Především nedávejte slovem nebo gestem najevo netrpělivost, pokud dělá pauzy nebo chyby. Rozumíte-li jeho jazyku, řekněte to, když s ním poprvé mluvíte; není to předvádění vlastních znalostí, ale laskavost, protože cizinec bude rád, když v cizí zemi uslyší a bude mluvit svým jazykem.

Ve společnosti si dávejte pozor, abyste si nikdy nehráli na šašky, protože se brzy stanete známým „směšným“ mužem večírku, a žádná postava není tak nebezpečná pro vaši důstojnost jako gentleman. Vydáváte se napospas odsudkům i posměchu a můžete si být jisti, že na každého člověka, který se směje s vámi, připadají dva, kteří se smějí vám, a na jednoho, který vás obdivuje, připadají dva, kteří s tajným opovržením sledují vaše výstřelky.

Vyhněte se chlubení. Mluvit o svých penězích, známostech nebo přepychu, který máte k dispozici, je velmi nevhodné. Stejně nevychované je chlubit se důvěrnými vztahy s významnými lidmi. Pokud se jejich jména přirozeně objevují v průběhu rozhovoru, je to velmi dobře; ale neustále citovat: „můj přítel guvernér C-“ nebo „můj důvěrný přítel prezident“ je nabubřelé a nevkusné.

I když sami odmítáte roli šaška, nesnažte se strnulými způsoby nebo chladnými, pohrdavými pohledy omezovat nevinné veselí ostatních. Je nadmíru nevkusné zatahovat do hovoru vážné téma, když kolem vás probíhá příjemná, žertovná konverzace. Příjemně se zapojte a na chvíli zapomeňte na své vážnější myšlenky, a získáte si větší oblibu, než kdybyste veselý kroužek ochladili nebo jejich nevinnou veselost obrátili k vážným diskusím.

Pokračování…

původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil P.M.