Festival 4+4 dny v pohybu – Místa činu zve zájemce na přednáškový cyklus, který se koná jako úvod ke skupinovému projektu Moje boty, tvoje boty. Přednášky a následné skupiny jsou volně přístupny komukoliv, kdo má zájem, na základě registrace. Na Meta profilu se dozvíte, že registrovat se máte kvůli židlím.

Trauma je pevně svázáno s lidským pokolením – týká se každého z nás

Máme šanci zastavit mechanismus, který způsobuje, že ho předáváme z generace na generaci a jež působí destrukci až planetárního charakteru? pokládá otázku Kamila Ženatá, všestranně kreativní osobnost, která spolupořádá festival 4+4 dny v pohybu.

Způsob, jak se staráme o děti, jak spolu komunikujeme, ovlivňuje kulturu, kterou vytváříme. Naše kultura je dnes postavená na traumatizující ideologii; traumatizovaný člověk se stal normou, rozvádí téma umělkyně.

Trauma nás sice rozpojuje, ale má zároveň ohromný potenciál nás propojit, budeme-li ho vědomě, tvůrčím způsobem transformovat.

Paměť je prostor, do kterého se ukládají události, děje, emoce. To, co se nám jeví jako realita – není realita, je to pouze emoční zápis prožitého – a to v takové intenzitě, v jaké na nás a naše předky události působily. Vzpomínky již nejsou skutečnost, ale zápisy, které vytváří naši psychickou realitu, z které lze jen těžko vystoupit.

Moje boty, tvoje boty jsou projektem, ke kterému přizvala Kamila Ženatá další umělkyně a jejich dcery. Tématem se stává mezigenerační dialog, zkoumání paměti, sny, emoce a předávané dědictví v podobě sil, které boří, ale i tvoří.

Program:

PONDĚLÍ 15. 5.

18:00 TRANSGENERAČNÍ PŘENOS TRAUMATU

Přednáší: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

od 20:00 Velká skupina (Large Group) vede: PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

a MUDr. Magdalena Kolínská Singerová

STŘEDA 17. 5.

18:00  MOZEK ZAMRZLÝ V BOLESTI

Přednáší: MUDr. Peter Pöthe

od 20:00 Velká skupina (Large Group)

vede: PhDr. Luděk Vrba a MUDr. Dana Holubová

ČTVRTEK 18. 5.

18:00 AGRESE

Přednáší: PhDr. Michael Šebek

od 20:00 Velká skupina (Large Group) vede: PhDr. Michael Šebek

a MUDr. Magdalena Kolínská Singerová

PÁTEK 19.5.

18:00 STRACH

Přednáší: Mgr. Jan J. Ženatý

od 20:00 Velká skupina (Large Group)

vede: MUDr. Dana Kárová a MUDr. Petr Klimpl

INFORMACE O PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Festival 4+4 dny v pohybu – Místa činu: 11. – 21. 5. 2023

MÍSTO KONÁNÍ: 
bývalé Golf Centrum Erpet Smíchov, Strakonická 4, Praha 5 – Smíchov