Harfa, viola a flétna zahájí devátý ročník koncertního turné Procházky uměním. Trio významných hudebníků Englichová, Hosprová, Jans zahrají divákům v Trojském zámku komorní díla. Zazní slavná „Sonáta“ pro trio Clauda Debussyho, Elegia romantického skladatele Arnolda Baxe nebo zdařilá úprava pro trio slavné „Serenády“ Ludvika van Beethovena a další.

Festival Procházky uměním je od svého založení koncipován jako cyklus koncertů, který propojuje různé druhy umění a přibližuje divákům významné, umělecké, historické i kulturní události míst, ve kterých se odehrává.

Úvodní koncert festivalu zazní v překrásných prostorách Trojského zámku v jehož zahradách se mohou diváci před začátkem koncertu procházet a naladit na komorní hudbu a vznešené koncertní umění, které uvolňuje mysl a potěší duši.

Kdy: 11. května 2023 od 19:30 | Kde: Zámek Trója | Vstupenky: goout.net

Program:

  • Ludwig van Beethoven: Serenáda D dur, Op. 25
  • Arnold Bax: Elegia trio for Flute, Viola and Harp
  • Claude Debussy: Sonate pour flute, alto et harpe
  • André Jolivet: Petite suite pour flute, alto et harpe

Interpreti:

Bohemia Luxembourg Trio

K. Englichová – harfa
J. Hosprová – viola
C. Jans /LUX – flétna

Mottem festivalu je prohlášení „Přežije-li kultura, přežije národ!“

Záměrem mezinárodního festivalu Procházky uměním je především vytvoření stabilního uměleckého zázemí pro potřeby moderního evropského kulturního člověka 21. století.

„Naším posláním je zpřístupnit klasickou hudbu širší veřejnosti a mládeži a šířit povědomí o její dostupnosti atraktivní formou, plně využít nové komunikační prostředky v rámci propagace a rozvinout potenciál vizuálního přenosu koncertů díky sociálním sítím. 

Přinášíme originální hudební dramaturgie, které posunují představy o klasické hudbě a podporují získání respektu festivalu v rámci domácího a evropského kontextu. Usilujeme o vytvoření silného zázemí pro realizaci a tvoření uměleckých projektů,“ uvádějí stránky projektu.

Virtuoska Jitka Hosporová na Vánočním koncertu v Trójském zámku, 10. prosince 2019. (Martin Juha / prochazkyumenim.cz)