Nové pokyny pro lékařskou pomoc při umírání (MAID) v Kanadě navrhují, aby pacienti mohli darovat své orgány blízkým, což by podle některých odpůrců MAID mohlo povzbudit více lidí, kteří by jinak svůj život neukončili.

Při úmrtí dárců orgánů se obvykle orgány dostanou k příjemcům, kteří je nejvíce potřebují a nejlépe se k nim shodují, aniž by si dárce mohl příjemce předem vybrat. Pouze v případě žijících dárců, jako je zdravý člověk, který daruje ledvinu svému příbuznému, je povoleno „řízené dárcovství“.

MAID, či lékařská pomoc při umírání, je vlastně forma eutanazie v Kanadě ve své právní dobrovolné formě.

V pokynech se navrhuje, aby místo toho mohli provádět cílené dárcovství pacienti s MAID. Bioetik Trudo Lemmens se však obává, že to vytváří pobídku pro postižené osoby, aby předčasně ukončily svůj život, aby pomohly příteli nebo rodinnému příslušníkovi.

„Tato politika odráží nejextrémnější instrumentalizaci života postižených osob, s jakou jsem se kdy setkal,“ uvedl Lemmens 27. června ve vlákně na Twitteru, kde komentoval pokyny.

Uvádí hypotetický příklad postižené osoby, která se snaží přežít a nemá dostatečnou podporu. Pak její neteř nebo synovec potřebuje darovat orgán – „Žádný nátlak, samozřejmě… Jen ,volba‘,“ uvedl Lemmens.

Pokyny zveřejnila 26. června kanadská krevní služba (CBS) v časopise Canadian Medical Association Journal. Na tvorbě pokynů se podílelo 63 odborníků, včetně expertů z odborných společností, jako je kanadská transplantační společnost (Canadian Society of Transplantation) a kanadská asociace sester pro intenzivní péči (Canadian Association of Critical Care Nurses).

Lemmens poznamenal, že skupiny na obhajobu zdravotního postižení nebyly součástí konzultací.

CBS do svých pokynů zahrnula „základní zásady“, které se snaží oddělit rozhodnutí MAID pro pacienty ohledně dárcovství orgánu od svých vlastních rozhodnutí.

Zdravotničtí pracovníci nesmí oslovovat pacienty s informacemi o dárcovství orgánů dříve, než je pacient shledán způsobilým pro MAID, uvedla CBS. Pokud však pacient iniciuje dotaz na dárcovství orgánů před tím, než je shledán způsobilým, může být kdykoli odkázán na organizace zabývající se dárcovstvím orgánů.

Zásady rovněž uvádějí, že k řízenému dárcovství by nemělo docházet, pokud je v něm obsažen jakýkoli náznak peněžní výměny nebo nátlaku.

Lemmens však tvrdí, že i když nejde o přímé „donucení“, často se jedná o značný nátlak. Citoval údaje kanadské vládní zdravotnické organizace Health Canada, podle nichž se v roce 2021 více než 35 % osob, které obdržely MAID, cítilo být přítěží pro přátele, rodinu a pečovatele.

Umožnění pacientům s MAID provádět řízené dárcovství orgánů vytváří „zvýšené obavy z nepřiměřeného nátlaku směrem ke smrti“, řekl.

„Existují všeobecně uznávaná omezení a pravidla týkající se dárcovství orgánů, a to z nějakého důvodu,“ dodal.

Isabel Grantová, profesorka práva specializující se na právo duševního zdraví na University of British Columbia, ve tweetu souhlasila s Lemmensem. „Pro MAID nastavujeme více podnětů. Přidejte to ke stanovisku pojišťovny, že MAID není sebevražda. Kanada hluboce ztratila směr.“

Nové pokyny CBS jsou aktualizací dříve existujících pokynů ve světle změn kanadského zákona o MAiD z roku 2021, které otevřely MAiD pacientům, jejichž „přirozená smrt není důvodně předvídatelná“.

Z původního článku přeložil a doplnil o informace: MiC.