Rozhovor Petra Bohuše s překladatelem a nakladatelem Janem Buzkem z nakladatelství Zakázané vzdělání. Řeč je o jeho stránkách Zakázané vzdělání a jiné dějiny a knihách, které přeložil a vydal. Nejprodávanější knihou jeho nakladatelství se staly Jiné dějiny Římského impéria.

Nabízí ale také tituly ve slovenském jazyce jako například Liberalizmus – vrah slobody, ve které autor přemýšlí nad tím, že liberalizmus jako model založený na svobodě bez odpovědnosti je vlastně překážkou k dosažení svobody. Nebo tituly jako Notebook z pekla či Jak dešifrovat Klause Schwaba.

Jeho záliba v ruských autorech podle jeho slov plyne z toho, že jsou pro něj „inspirativní“, a není možné se chovat jako že neexistují, protože nabízejí další svébytný pohled na svět.