JOHANNESBURG – Podle analytiků je jen otázkou času, kdy se blok zemí BRICS promění v „nový světový řád“, který se pokusí podkopat západní mocnosti a soupeřit s nimi na několika frontách, včetně ekonomické a vojenské.

Patnáctý summit zemí BRICS, Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky, začal 22. srpna v Johannesburgu a na programu jednání je možné rozšíření tohoto uskupení.

BRICS již nyní představuje 42 % světové populace a téměř třetinu světové ekonomiky. Chce však více.

„Rozšíření BRICS je jasně dané k diskusi a ministři zahraničí BRICS se scházejí, aby vytyčili další postup, pokud jde o rozšíření. Definitivní prohlášení o rozšíření bude učiněno ke konci summitu,“ uvedla jihoafrická ministryně mezinárodních vztahů Naledi Pandorová.

Pro deník The Epoch Times uvedla: „Žijeme ve vyvíjejícím se světě a chceme, aby BRICS stál v čele nového hnutí, které má zastupovat zájmy rozvojových zemí a zemí Globálního Jihu. Multilaterální organizace, které dnes existují, většinou jednají v zájmu privilegovaných národů. Je čas na změnu. Chceme spravedlivý a férový svět.“

Čína, Rusko a Jihoafrická republika jsou rozhodně pro přidání nových členů, aby BRICS představoval to, co ruský prezident Vladimir Putin nazval „multipolárním světem“, jehož cílem je „zlomit hegemonii Západu“.

Podle jihoafrických představitelů BRICS, kteří hovořili s The Epoch Times, se Indie rozšíření brání, zatímco Brazílie „je na vážkách“.

„Nejsme překvapeni, že Indie nechce větší BRICS, protože Indie je nyní spojencem Spojených států a Indie má také mnoho problémů s Čínou, vidíme to na jejich neustálých hraničních sporech,“ řekl jeden z představitelů.

„Nastává čas, aby se Indie rozhodla, na které straně plotu stojí.“

Profesor Danny Bradlow, vedoucí výzkumný pracovník Centra pro rozvoj vzdělanosti na Pretorijské univerzitě, v uplynulém roce pravidelně hovořil s vysokými představiteli BRICS o rozšíření uskupení.

„Slyšel jsem, že ‚vylepšený‘ BRICS by způsobil revoluci v globální ekonomice a poskytl by jí významný vliv vůči tradičním mocnostem, jako jsou Spojené státy a západní Evropa,“ řekl deníku The Epoch Times.

Několik odborníků na BRICS, včetně konžského ekonoma Patricka Lukusy, který se summitu účastní, pro The Epoch Times uvedlo, že předpokládají, že první skupina nových členů bude vybrána na základě jejich „strategické hodnoty“ a schopnosti reprezentovat „regiony“ Globálního Jihu.

Na tomto základě se Lukusa domnívá, že mezi silné kandidáty na členství patří Argentina, která by spolu s Brazílií zastupovala Latinskou Ameriku; Nikaragua ve Střední Americe; Alžírsko, Egypt, Írán, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, které by zastupovaly „Araby“ v severní Africe a na Blízkém východě; Nigérie a Senegal – které by spolu s Jihoafrickou republikou zastupovaly subsaharskou Afriku; Afghánistán, Kazachstán a Rusko ve Střední Asii; a Indonésie a Thajsko, které by spolu s Indií zastupovaly jihovýchodní Asii.

„Důležité je, že všechny tyto země jsou členy čínské iniciativy Nové hedvábné stezky a všechny mají užší vztahy s Čínou a Ruskem, některé dokonce vojensky,“ uvedl Lukusa.

Bradlow uvedl, že rozšířený BRICS by mohl společně sedět na téměř 50 % všech známých zásob ropy a 60 % všech známých zásob zemního plynu.

„Představovalo by také více než polovinu světové populace,“ dodal.

Chris Devonshire-Ellis, ekonom společnosti Dezan Shira and Associates, nadnárodní skupiny nabízející služby investorům v Asii, uvedl, že uskupení BRICS zahrnující současné členy a státy zmíněné Lukusou by bylo „impozantní“.

„Jeho společný HDP by činil přibližně 30 bilionů dolarů, což by znamenalo, že by byl podstatně větší než ekonomika Spojených států a dvakrát větší než 14,5 bilionu dolarů Evropské unie,“ řekl Devonshire-Ellis pro The Epoch Times.

Vedoucí představitel Jihoafrické republiky pro BRICS, Anil Sooklal, řekl deníku The Epoch Times, že ministři zahraničí zemí BRICS budou tento týden diskutovat o kritériích výběru dalších členů.

Devonshire-Ellis očekává, že „hlavním kritériem“ bude vlastnictví velkého množství přírodních zdrojů.

Bradlow dopad rozšíření komentoval slovy: „To by mělo nepředstavitelný dopad na světový obchod a ekonomiku. Nemluvě o dodavatelských řetězcích. Znamenalo by to seismický posun ve všem. Svět by se doslova změnil. V dobrém i zlém.“

Lukusa uvedl, že odpor Indie a váhavost Brazílie ohledně rozšíření pravděpodobně snahy o přijetí nových členů zbrzdí a vzhledem k jejich postoji není jisté, zda tento týden bude přijato nějaké formální rozhodnutí o možných nových členech.

„Je více než pravděpodobné, že BRICS vydá obecné prohlášení, že bylo dosaženo konsensu o tom, že by se blok měl rozšířit, a to osvětlí cestu k rozšíření v budoucnu,“ komentoval Lukusa, podle něhož by rozšíření počtu členů uskupení BRICS prospělo.

Překlad a redakční úprava původní zprávy Epoch Times: Juraj Skovajsa