Ekonomická aliance BRICS plánuje vypustit americký dolar ze vzájemných obchodních transakcí. V tomto ohledu chce vytvořit novou rezervní měnu a zároveň podpořit používání místních měn, uvedl brazilský prezident na 15. výročním summitu uskupení v jihoafrickém Johannesburgu.

Brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva vyzdvihl střednědobý až dlouhodobý cíl vytvořit novou rezervní měnu, která by bojovala proti hegemonii amerického dolaru. Do té doby bude koalice v bilaterálních obchodech podporovat intenzivnější využívání národních měn svých členů.

„Vytvoření měny pro obchodní transakce a investice mezi členy BRICS zvyšuje naše platební podmínky a snižuje naši zranitelnost,“ prohlásil Lula před účastníky summitu.

Prezident Brazílie potvrdil, že byla zahájena činnost pracovní skupiny, která se bude zabývat referenční měnou pro BRICS.

V mezičase Nová rozvojová banka (NDB) této organizace plánuje urychlit své úsilí o de-dolarizaci tím, že do roku 2026 poskytne 30 % svých úvěrů v místních měnách členů, jakými jsou jihoafrický rand nebo indická rupie.

Tento měsíc NDB uvedla, že ještě letos plánuje vydat první dluhopisy v rupiích a randech.

Rozšiřování BRICS

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa 24. srpna oznámil, že ke vstupu do koalice významných rozvíjejících se zemí bylo přizváno šest nových členů: Argentina, Egypt, Etiopie, Írán, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.

Po květnovém oznámení bylo během summitu oficiálně potvrzeno, že rozšířená instituce „BRICS+“ bude zahrnovat další přední rozvíjející se trhy, aby se dosáhlo rovnosti na světové scéně i v rámci reformovaného BRICS.

„BRICS se zrodil ze společné touhy zemí Globálního Jihu učinit svět spravedlivějším a rovnějším a prolomit bariéry rozdělení,“ citovala včera stránka Summitu BRICS na platformě „X“ projev prezidenta Namibie Hage Geingobu. „Nechceme, aby původní země BRICS byly jako Rada bezpečnosti OSN s ‚plusem‘ bez práva veta. Jelikož zakládáme novou organizaci, chceme rovnost, kdy malé země mohou být součástí reformovaného BRICS.“

Oficiální představitelé tvrdí, že cílem rozšíření BRICS je posílit „financování rozvoje“ a reformovat mnohostranný obchodní systém, aby se vytvořily základy pro „příznivé prostředí pro spravedlivý obchod“.

„To bylo součástí zakládající vize Nové rozvojové banky,“ řekl Ramaphosa. „Banka hraje vedoucí roli v úsilí o zvýšení odolnosti zemí Globálního Jihu a o zavedení spravedlnosti do globálního obchodního a finančního systému posílením používání měn zemí BRICS.“

Skepse

Zatímco představitelé BRICS jsou přesvědčeni, že tato iniciativa by mohla nalomit geopolitickou mocenskou strukturu vedenou Západem a ohrozit hegemonii dolaru, někteří pozorovatelé jsou skeptičtí k tomu, že se v krátké době podaří dosáhnout něčeho významného.

„Myslím, že velmocenské soupeření se vyostřilo,“ řekl 24. srpna na tiskovém brífinku Michael Kugelman, ředitel Jihoasijského institutu při Wilsonově centru. „Washington by měl sledovat BRICS s většími obavami než před několika lety.“

„Myslím, že nechceme dát vůz před koně, že? Tyto věci se pohybují pomalu. A nevíme, zda se všechny tyto země, které se mají připojit, připojí,“ dodal.

Experti upozorňují, že budoucí výzva pro BRICS spočívá v tom, že koalice bude muset podpořit konsensus 11 členů a zemí v rozšířeném BRICS+ v širokém spektru témat.

Bez ohledu na otázky, které mohou v rámci bloku vyvolat ostrou debatu o dalším postupu, bude toto rozšíření podněcovat proti-dolarovou konverzaci, tvrdí ekonomové ING.

„Zprávy o této rychlejší expanzi – zejména mezi vývozci ropy – jednoznačně dodávají určitý impuls debatě o de-dolarizaci,“ napsali ekonomové ING v podrobné výzkumné zprávě.

Po rozšíření představuje společné HDP zemí BRICS 36 % světové ekonomiky a 47 % světové populace. Podíl zemí BRICS na globálním HDP podle parity kupní síly (PPP) činí něco přes 32 %, což je více než 30 % u zemí G7.

Na této zprávě se podílel Emel Akan.

Překlad a redakční úprava původní zprávy americké redakce: Kateřina Kudláčková.