Pravomoci prezidentů se stát od státu liší. Jak se dívají občané České republiky na pravomoci našeho prezidenta? Na tuto a další otázky odpovídají respondenti pro Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) již přes dvacet let.

Dvě třetiny občanů, což je nejvíce za celou dobu měření, je za to, aby současné pravomoci prezidenta byly zachovány. 22 % dotázaných je pro rozšíření, a naopak 8 % pro zúžení.

Pokud jde o konkrétní pravomoci, letní průzkum CVVM zveřejněný 31. srpna ukázal, že 92 % souhlasí s propůjčováním a udělováním státních vyznamenání a 78 % dotázaných souhlasí s právem udělit amnestii, milost či snížit trest odsouzeným. Polovina respondentů však nesouhlasí, aby měl právo zastavit soudní řízení proti obviněným, a naopak 44 %, z nichž většina byli muži, s touto možností souhlasí.

Nového maxima – u 76 procent dotázaných – dosáhl názor, že prezident by měl mít ve výjimečných případech daných Ústavou pravomoc rozpustit Poslaneckou sněmovnu a vypsat nové volby. Tento názor zastávají většinou více vzdělaní občané. Zároveň oproti poslednímu průzkumu vzrostl i počet občanů, kteří si myslí, že toto právo by měl mít kdykoliv – tento názor převládá u lidí bez maturitního vzdělání.

Vetování zákonů prezidentem by mělo být dle 33 procent dotázaných konečné. Současný systém přehlasování prezidentova veta parlamentem podporuje 52 %, což je spolu s předchozím průzkumem nejvíce za dobu měření.