„Cedulka“ na dveřích toalety na půdě Univerzity Karlovy se znázorněním tří postav – ženy, muže a někoho mezi tím – a sdělením „genderově neutrální toaleta“. Zařazuje se na českých školách další „rychlostní stupeň“ progresivismu?

V pondělí se na platformě „X“ objevila fotografie dveří toalet údajně z prostor Univerzity Karlovy (UK). Kromě zmíněných symbolů tří osob a nápisu „GENDER NEUTRAL TOILET“ jsou na cedulce i loga UK a organizace ECPR.

Tiskový mluvčí UK Václav Hájek deníku Epoch Times potvrdil, že takovéto cedulky se momentálně v prostorách univerzity nachází.

„Jde o jednorázovou aktivitu v rámci konference ECPR na FSV UK. Na Univerzitě Karlově probíhá v termínu 4.–8. 9. 2023 prestižní výroční konference mezinárodní asociace European Consortium for Political Research (ECPR), které se účastní cca 2 400 předních vědců z celého světa,“ sdělil tiskový mluvčí a dodal, že jde o dočasné vyčlenění toalet v rámci požadavku ECPR.

„Konkrétně z několika desítek toalet ve třech budovách využívaných v rámci této konference byly vyčleněny tři genderově neutrální toalety. Konference probíhá před začátkem semestru, kdy v budovách neprobíhá výuka,“ specifikoval dále Hájek.

Konference ECPR je organizovaná Institutem politologických studií Fakultou sociálních věd (FSV UK).

ECPR byla založena v roce 1970 a sdružuje akademické instituce, výzkumníky a studenty v oblasti politologie. Jejím deklarovaným cílem je „prolomit bariéry mezi národními tradicemi oboru a vytvořit v Evropě skutečně mezinárodní společenství vědců“.

„Budeme pokračovat v budování vstřícné, rozmanité a inkluzivní mezinárodní sítě, která bude schopna interpretovat politické rysy pro všechny a pomáhat světu pochopit a využívat zásadní význam politologie,“ charakterizuje ECPR své nejvyšší poslání.

Pokud jde o zavedení konceptu genderově neutrálních toalet, Hájek informoval, že „nejsou plošným opatřením Univerzity Karlovy a ani se v nejbližší době ve strategických dokumentech UK s tímto krokem nepočítá“.

Nicméně dodal: „Rovné příležitosti jsou pro UK velkým tématem, kterému se aktivně věnuje (viz zavedení Rady pro rovné příležitosti, připravovaná Cena za rovné příležitosti, aktivity v rámci ocenění HR Awards, mnohá akademická setkání a konference s tímto tématem), ale tento dílčí krok vnímáme jako přirozený společenský vývoj, který zohledňují fakulty ve svých prostorách podle potřeby.“

Tomu nasvědčuje i zpráva TN.cz z loňského listopadu, kdy se na Fakultě humanitních studii UK otevřely nebinární toalety, které dle TN.cz mátly studenty. Dle mluvčího fakulty Filipa Poštulky „genderově neutrální řešení těchto toalet umístěných v přízemí mělo dočasně pomoci odstranit kapacitní problémy. Vzhledem k tomu, že jejich zavedení studující uvítali, tak fakulta u tohoto řešení zůstala“. Dodal, že „toalety jsou určené všem studujícím na FHS“.

FHS mimo jiné nabízí také studijní program „Genderová studia“.

Zhruba rok před tím informovalo Echo24, že FSV UK rozeslala mezi své zaměstnance pravidelný věstník, ve kterém upozorňuje na možnost zúčastnit se školení, kde se mají účastníci naučit „jak se správně chovat k trans a nebinárním kolegům a studentům“, jak společensky korektně oslovovat studenty a kolegy, kteří prošli změnou pohlaví (trans) anebo ty, kteří se nemohou rozhodnout, jestli patří mezi muže, či ženy (nebinární), a jak s nimi jednat.

Petiční iniciativu k zavedení genderově neutrálních záchodů organizovali loni v říjnu studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Děkan Jiří Němec studentům sdělil, že „řešení, po kterém prostřednictvím veřejné petice voláte, již dávno existuje. Genderově nonbinární toalety jsou všechny bezbariérové toalety, které máme ve všech budovách“.

„Prosím respektujme se navzájem, ctěme své vzájemné potřeby a mysleme na to, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Žijme tedy svobodně, ale s odpovědností za své jednání a se vzájemným respektem jedněch k druhým,“ uzavřel děkan.