Během minulého režimu mívali vysokoškolští studenti určitou výhodu, a to, že nemuseli absolvovat 2 roky povinné základní vojenské služby. Měli to kratší, tzv. „špagát“. Poté, co byla tato povinnost v ČR zcela zrušena, nastoupilo období profesionální armády, kterou doplňují aktivní zálohy.

V přetrvávajícím období míru vyvstala určitá hrozba, a to 24. února loňského roku, kdy začala válka na Ukrajině. Tehdy začala armáda – AČR – věnovat zvýšenou pozornost také aktivním zálohám.

„Občan svým rozhodnutím nechat se dobrovolně předurčit pro doplnění ozbrojených sil tak dává jasně najevo, že má vážný zájem na obraně vlasti a je připraven v případě zhoršení bezpečnostní situace na základě rozhodnutí vlády vykonat povinně vojenské cvičení, v rámci něhož si osvojí základní vojenské znalosti a dovednosti,“ uvádí mocr.army.cz.

„V souvislosti s útokem Ruska na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně stoupl zájem uchazečů o službu v Aktivní záloze a počet jejích příslušníků přesáhl číslo 3 600 osob. Armáda České republiky má v současné době přibližně 26 tisíc vojáků,“ uvedla armáda koncem loňského roku.

Univerzita Karlova se proto rozhodla podpořit své studenty, kteří se zapojí do Aktivních záloh Armády České republiky.

„S nápadem ocenit dobrovolnou aktivitu studentů směřující k posílení obranyschopnosti České republiky přišel RNDr. Jan Kofroň – právě na této fakultě se někteří studenti zabývají národní bezpečností i vojenstvím,“ uvedla zpráva Jiřího Nováka z UK Forum.cz 7. září 2023.

„Po 24. únoru 2022 (začátek války na Ukrajině) jsme se ocitli v nejhorší bezpečnostní situaci v novodobé historii Česka. To je něco, co se týká nás všech,“ upozorňuje RNDr. Jan Kofroň PhD. z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK ve zprávě UK Forum.cz a dodává:

„V tomto kontextu nám nemohlo uniknout, že naši studenti, kteří jsou členy Aktivních záloh Armády ČR, čelí velmi složité situaci. Musí na jedné straně plnit náročné studium, na straně druhé je povinnost účasti na vojenském výcviku (dle nové schválené legislativy musí odcvičit minimálně 14 dní za rok). Je nasnadě, že fakulta, která mimo jiné vychovává odborníky se zaměřením na bezpečnost, se tento problém pokusí alespoň částečně vyřešit.“

Zpráva UK Forum.cz uvedla, že „pokud student absolvuje cvičení v délce alespoň 7 dní, obdrží během svého studijního plánu 3 kredity jakožto absolvent volitelného kurzu Praxe u AČR (Aktivní záloha)“.

Všichni studenti Univerzity Karlovy, pokud mají zájem, si mohou zapsat volitelný předmět „Praxe u Armády ČR (Aktivní záloha)“, uvádí zpráva Jiřího Nováka z UK a přibližuje:

„Kurz nabízí studentům bakalářského a magisterského cyklu, kteří jsou zároveň členy AZ AČR, možnost nechat si uznat vykonané vojenské cvičení AZ, které probíhá v době akademického roku, jakožto volitelný předmět v rámci svého studijního plánu. Za jeden absolvovaný kurz student získá 3 kredity.“

Studentům jsou pak uznávány všechny typy cvičení – základní výcvik, kurzy, výcvik u jednotky, případně i operační nasazení, pokud dané cvičení – či součet kratších cvičení realizovaných v rámci akademického roku trvá alespoň 7 dní.

Nově volitelné předměty tak nabízejí možnost získat část volitelných kreditů za výcvik v AZ, což může být vybráno namísto např. tělocviku, filmového semináře apod.

„Kromě této praktické roviny jde i o snahu ocenit studenty, kteří přijali svou občanskou zodpovědnost za naši obranu,“ oceňuje dr. Kofroň.

Část těchto studentů má potom následně možnost sloužit na ministerstvech obrany či zahraničních věcí, nebo ve zpravodajských službách, pokud budou působit v AZ v dlouhodobější stáži.

„Iniciativu FSV UK jakož i celé Univerzity Karlovy Armáda České republiky velmi vítá a věří, že se časem přidají i další české vysoké školy. Ačkoliv se totiž počet zájemců o službu v armádě v poslední době zvyšuje, stále není počet vojáků zařazených do Aktivních záloh na optimálních číslech,“ dodává zpráva UK.

Vedoucí oddělení komunikace generálního štábu, plukovnice Magdalena Dvořáková, napsala pro Forum, že „Iniciativu FSV UK jakož i celé Univerzity Karlovy Armáda České republiky velmi vítá.“

A že podle Koncepce výstavby Armády České republiky je v plánu mít v roce 2030 v aktivní záloze 10 000 vojáků a 30 000 vojáků z povolání. Uplatnění v armádě mohou studenti UK samozřejmě najít i po absolvování studia.

„Nezapomínejme, že naše armáda je sice rekrutačně poměrně úspěšná, jenže mladých lidi ochotných sloužit je poměrně málo. Přitom mladí lidé jsou pro armádu potřeba hned z několika důvodů. Jednak proto, aby přinášeli znalosti nových technologií, jazyka apod. A pak také proto, aby se armáda generačně obměňovala i na obecnější rovině a reflektovala tak naši pestrou společnost,“ říká na závěr Jan Kofroň z FSV UK.

Aktuální informace lze najít zde: Volná místa | kariera.army.cz