Po konci vlády Rutteho čtvrtého kabinetu se bude v Nizozemsku v listopadu volit nový parlament. Nedávno úspěšné hnutí zemědělců BBB představilo svůj volební program – a chce omezit moc EU.

22. listopadu se bude v Nizozemsku znovu volit druhá komora parlamentu. Nové volby se staly nezbytnými po červencovém konci vlády Rutteho. Jeho vládní koalice se rozpadla kvůli neshodám v otázce azylové politiky. Po překvapivém vítězství v březnových zemských volbách věří Hnutí zemědělců a občanů (BBB), že má šanci uspět i na celostátní úrovni. Protestní hnutí nedávno představilo svůj volební program.

Hlavním tématem BBB zůstává zemědělství

Hlavním tématem zůstala zemědělská politika. BBB však vypracovalo také vlastní stanoviska k azylové politice a ke vztahům s EU. V obou oblastech chce hnutí omezit moc Bruselu a prosadit opt-out ve prospěch Nizozemska.

Jedním z hlavních témat volebního programu zůstávají kontroverzní směrnice EU o omezení používání hnojiv a o renaturaci. Úspěch BBB v jarních zemských volbách byl částečně důsledkem protestů zemědělců proti těmto plánům.

V případě účasti vlády chce BBB prosadit ukončení „dusivých“ nařízení o hnojivech z Bruselu. Cílem renaturační politiky by měla být skutečná obnova přírody namísto omezování emisí dusíku. „Potraviny jsou nové zlato“, říká se ve volebním programu, a to by mělo určovat i strategickou zemědělskou politiku Nizozemska.

„Každý by měl mít možnost vidět ze svého domu alespoň tři stromy“

Místo oddělených kompetencí ministrů pro přírodu a hnojiva chce DA společné ministerstvo pro zemědělství, přírodu, rybolov a kvalitu potravin. Budoucí vládu by neměli určovat „technokraté s bílými límečky“, ale měla by fungovat podle vzoru „noaberschap“. Tak se v Nizozemsku označuje systém sousedské výpomoci na venkově. V souladu s tím by koaliční dohoda měla zahrnovat také větší vliv podniků, zemědělců a občanů.

Strana rovněž požaduje nové vymezení takzvaných oblastí ochrany přírody Natura 2000, jak je stanoveno v současných předpisech EU. Ty jsou v současnosti malé a roztříštěné, což vede ke „zbytečným a nákladným omezením a tlaku na přilehlé životní prostředí“. Místo toho by měly být uvedeny do stavu soběstačnosti. BBB rovněž vyzývá k vytvoření tzv. oblastí Food 2050, které by zajistily potravinovou bezpečnost v EU.

Dalším bodem programu je výsadba stromů – „aby každý viděl ze svého domu alespoň tři“. Kromě toho má současný systém sociálních dávek nahradit nezdaněná základní dávka. BBB chce zcela zrušit DPH na ovoce a zeleninu a podporuje snahy o reformu zákona o státní službě.

BBB chce prosadit „přísné dodržování“ Dublinských dohod

Počet žadatelů o azyl, kterým chce Nizozemsko udělit právo na pobyt, má být omezen na 15 000 včetně sloučení rodiny. Ti mají být „spravedlivě“ rozděleni po celé zemi a nemají mít přednostní právo na ubytování.

Na žadatele o azyl nad tento počet se mají vztahovat dohody migračního paktu EU přijaté v červnu. BBB je rovněž pro rozšíření pravomocí agentury EU pro ochranu hranic Frontex. Kromě toho by se na vnějších hranicích EU mělo pravidelně rozhodovat o žádostech o azyl.

BBB obecně kritizuje, že země na vnějších hranicích dostatečně nedodržují Dublinské dohody. Toto nařízení stanovuje, že žadatelé o azyl musí požádat o azyl v první zemi EU, na jejíž území vstoupí. BBB požaduje „přísné dodržování“ těchto ustanovení.

Volební program musí ještě schválit valné shromáždění 23. září. Dalekosáhlé změny však již nelze očekávat.

Nová centristická strana v současné době vede v průzkumech

Vedoucí kandidátkou BBB je zakladatelka strany Caroline Van der Plas. V případě volebního vítězství by se však premiérkou měla stát Mona Keijzer, která je na druhém místě kandidátní listiny. Bývalá politička CDA byla státní tajemnicí pro hospodářství a klima během Rutteho třetí vlády.

V posledních průzkumech BBB oproti jaru ztratila podporu a je na čtvrtém místě s přibližně jedenácti procenty. Důvodem je nejen konkurence krajně pravicové PVV, která se stabilně drží na deseti procentech, a Fóra pro demokracii, které má tři procenta.

Podle průzkumů veřejného mínění je na špici průzkumů nově založená strana „Nieuw Sociaal Contract“ („Nová společenská smlouva“, NSC) s 19 procenty. Tuto stranu založil teprve před několika měsíci bývalý politik CDA Pieter Omtzigt. Centristická formace se má mimo jiné orientovat na model „rýnského kapitalismu“.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila Gabriela Kalinová.