Majitel nonstop potravin na Praze 2, pan Karel Vávra, dosáhl v pondělí na Nejvyšším soudě v Brně významného úspěchu. Dokonce díky jeho případu, jak napsala tisková mluvčí soudu: „Nejvyšší soud otevřel cestu k náhradě škody za krizová opatření v době covidu.“ Nejde ale o jedinou žalobu, kterou má podnikatel momentálně na soudech.

Shodou okolností se další žaloba – tentokrát vůči ministerstvu zdravotnictví – projednávala dnes, 13. záři 2023. Žalovaní dosáhli úspěchu i zde. Nicméně, cesta je i v tomto případě „trnitá“.

Po jednání pan Vávra i jeho právní zástupkyně JUDr. Michaela Pechová Vosátková poskytli deníku Epoch Times několik informací a postřehů z dosavadního procesu.

Případ, o kterém se jednalo dnes, má jiný základ, než ten, který skončil úspěšným dovoláním na Nejvyšším soudu. Byť i tentokrát bylo snahou podnikatele dosáhnout náhradu škody s ministerstvem mimosoudně, ministerstvo zdravotnictví (MZ) nárok kategoricky odmítlo.

Konkrétně jde v případu o to, že když skončil tzv. nouzový stav a vstoupil v platnost (v únoru 2021 schválený) pandemický zákon, byla vládou znovu vyhlášena některá opatření, která se ale už opírala o nový zákon. V rámci toho byl od 12. do 29. dubna 2021 omezen provoz maloobchodů a nonstop potraviny pana Vávry mohly být otevřeny jen od 6:00 do 22:00. Tím mu „ušel“ zisk.

Když MZ mimosoudní nabídku ke kompenzaci ušlého zisku odmítlo, Karel Vávra se rozhodl ministerstvo žalovat. Dle advokátky je tato žaloba postavená na zákonu o odpovědnosti státu za škodu (82/1998 Sb.) ve světle tří mimořádných (koronavirových) opatření, která Nejvyšší správní soud zrušil pro jejich nezákonnost.

Žalobu, vedenou pod sp. zn. 46 C 44/2022, podali žalobci 30. března 2022 u Obvodního soudu pro Prahu 2. Téměř rok trvalo, než proběhlo první jednání, na kterém se řešila pouze místní příslušnost.

Soudkyně dle advokátky místní příslušnost rozporovala s tím, že žaloba měla být vedena na základě pandemického zákona (ten by však v tomto případě vylučoval náhradu ušlého zisku). Žalovaní se tak odvolali k Městskému soudu v Praze (sp. zn. 70 CO 196 / 2023), který jim dal letos v červnu za pravdu, zvrátil rozhodnutí OS pro Prahu 2 a poslal mu případ k dalšímu projednání.

Právě to se uskutečnilo dnes dopoledne a dle žalobců dopadlo úspěšně – soud rozhodl, že MZ nepostupovalo v souladu se zákonem. Žalovaní však údajně nesouhlasí s vyčíslením škody a soud uložil podnikateli „břemeno“ prokázat výši tvrzené škody.

Pan Vávra pro Epoch Times sdělil, že i po dnešku zašlou MZ návrh ke smíru. Ohledně vyčíslení naznačil, že díky EET by pro stát nemělo být problémem zjistit si takovou informaci a srovnat s jeho návrhem. Posteskl si také, že „časové a finanční náklady na soudní pře jsou značné, což ale státu na rozdíl od nás nevadí“.

„Proč stát zatěžuje dál a dál soudní systém a nectí a nedodržuje zákony a nařízení, která sám vydává, a nerespektoval rozsudky NSS?“ pokládá si řečnickou otázku pan Vávra.

Deník Epoch Times oslovil s žádostí o komentář ministerstvo zdravotnictví, které do doby publikování této zprávy nereagovalo.