Milan Kajínek

14. 1. 2024

Analytický komentář

Ze změny významu manželského svazku se stala celospolečenská diskuse. Má zůstat manželství ve své původní podobě, zamýšlené jako svazek muže a ženy, kteří se stanou rodiči, společně vychovají své potomky, jimž předají své zkušenosti a dědictví? Nebo je starým zvykům konec a manželství se změní na „svazek dvou osob“?

V posledních letech zesilují tlaky lobbistických, investičních, ale i politických organizací, které chtějí otevřeně prosadit zavedení homosexuálních svazků na roveň manželství. Některé, ve své podstatě nátlakové iniciativy pod názvem ESG, vstoupily i do bankovního sektoru v podobě například vyšších úroků, což ilustruje případ firmy ČEZ.

Na jedné straně stojí investiční společnosti vynucující ESG jako je BlackRock, které následovalo 66 korporací, jež požadovaly dopisem českého premiéra, aby podpořil uzákonění manželství osob stejného pohlaví. A také lobbistické organizace jako Jsme fér, která se zaměřuje se lobbing v oblasti homosexuálních svazků. Svou roli sehrávají také Spojené státy, které na podporu LGBT ideologie uvolnily 4,1 miliardy dolarů (od 1. října 2020 do 30. září 2023).

Na straně druhé reagovalo na tyto inciativy 96 českých živnostníků (kteří pravděpodobně nejsou zásadně ovlivňování ESG ratingem) a přes 300 českých učitelů vytvořením dopisů, ve kterých vyjadřují podporu pro zachování manželství jako svazku muže a ženy. Za zachování manželství se dlouhodobě staví nevládní organizace Aliance pro rodinu.

…na základě jedinečných vlastností a rozdílů mezi muži a ženami…“ (eudial2224 / Envato)

Turbulence způsobuje téma také uvnitř křesťanských církví. Někteří zástupci křesťanských církví kritizovali činnost Aliance pro rodinu, proti čemuž se ohradil římskokatolický biskup Václav Malý a kardinál Dominik Duka. Nedávno také vyšel dokument schválený papežem, podle něhož budou moci katoličtí kněží žehnat homosexuálním párům, za předpokladu, že se obřad nesmí podobat sňatku. Vzbouřený Byzantský katolický patriarchát, který vznikl začátkem dubna 2011, pod vedením českého patriarchy Eliáše, respektive Antonína Dohnala, který byl vysvěcen na kněze v roce 1972, označuje současného papeže za „Antikrista“, který vede věřící „na scestí“.

V současné době existují dva návrhy na změny zákona. První (návrh) chce do ústavy, Listiny základních práv a svobod, zakotvit formulaci, že rodičovství, rodina „a manželství jako svazek muže a ženy“ jsou pod ochranou zákona. Druhý (návrh) chce naopak změnit občanský zákoník a vepsat do něj, že manželství je pouze svazek „dvou lidí“, a vymazat z něho veškeré zmínky o mužích a ženách.

Poslanecká sněmovna by měla začít projednávat jak návrh na zakotvení do ústavy, tak změnu občanského zákoníku ve druhém čtení na další schůzi začínající 16. ledna (body 8 a 9 pdf).

Argumenty zastánců manželství – svazku muže a ženy

Zastánci tradice manželství uvádějí, že tento svazek původně tvoří jakousi smlouvu mezi společností a manželi. Za to, že jim společnost poskytuje jako manželům výsadní práva, se muž se ženou podílejí na rozvoji společnosti a jsou příslibem jejího pokračování a přežití, protože muž a žena „mají potenciál vytvořit a vychovat novou generaci, nutnou pro pokračování společnosti“.

Čeští učitelé napsali v dopise politikům, že „na základě jedinečných vlastností a rozdílů mezi muži a ženami a na základě nezastupitelné role a funkce svazku muže a ženy v plození dětí, jejich výchově a rodinném životě, předávající dalším generacím udržitelný model a vzor rodiny jakožto základní stavební jednotky národa a společnosti, se vyslovujeme pro zachování manželství jako svazku muže a ženy a pro zachování ideálu rodiny tvořené matkou, otcem a dětmi“.

Učitelé dále prohlašují, že jsou „přesvědčeni, že je v zájmu dětí i v zájmu národním rodinu a manželství chránit a podpořit právo dítěte prioritně vyrůstat v péči obou svých biologických rodičů, kteří ho odpovědně a s láskou vychovávají a vedou, čímž zajišťují jeho všestranný harmonický rozvoj“. „Začlenění jmenované perspektivy do výukových obsahů považujeme za přínosné,“ píší v dopise.

Pokud by měl být pojem manželství používán i pro jiné svazky, než je svazek muže a ženy, potom by se podle zastánců tradic stal „příjemcem privilegií i svazek, který nemá ani teoretickou šanci poskytnout společnosti za tato privilegia protiplnění“.

To znamená, že by měla být vážena otázka, proč má být takový svazek společností zvýhodněn, když pro společnost „z hlediska jejího pokračování nesplňuje tuto základní úlohu“.

Manželství má ustálený morální a etický kodex, který zabezpečuje jeho dobré fungování. Jak poukazují kritici, tento kodex se v posledních desetiletích postupně hroutí a je třeba jej narovnat, protože míra rozpadů manželství je velká, což může podle expertů ovlivňovat další generace vyrůstající v rozbitých rodinách a destabilizovat společnost jako celek.

Co ale drží páry a rodiny pohromadě? „Je manželské štěstí v románu Pýcha a předsudek záležitostí náhody nebo charakteru?“ ptá se autorka Susannah Pearceová ve svém článku, a dochází k závěru, že dva šťastné konce a dvě „dobře situované“ dívky, které zůstávají naprosto nespokojené, mají své příčiny a následky.

Argumenty zastánců nového přístupu – homosexuálních svazků

Argumenty zastánců změny významu manželství neuvažují nad manželstvím jako nad „privilegiem a protiplněním“, ale spíše se celá debata točí okolo „rovnoprávnosti“ nebo „zrovnoprávnění“ lidí s jinou takzvanou sexuální orientací se zbytkem společnosti. Tedy, aby bylo na homosexuální páry pohlíženo „stejně“ jako na jiné, byť jsou v podstatě odlišné.

Skloňuje se právní stránka věci, kdy se zastánci domáhají „stejných práv“ pro homosexuální svazky, jaká jsou udělována manželům. Někteří zákonodárci jako řešení navrhují, aby byl přejmenován již existující institut registrovaného partnerství na „partnerství“ a byl mu rozšířen právní status do podobné šíře jako v manželství.

„Registrovaným partnerům bych přiznal všechna práva, jaká jsou na úrovni manželů, jako je vdovský a vdovecký důchod, dědictví nebo způsob, jakým se svazek uzavírá, atd. Ale nepřejmenovával bych registrované partnerství na manželství,“ říká poslanec Patrik Nacher (ANO).

V rámci požadavků na rozšiřování práv pro homosexuální páry se také nutně otevírá debata o dětech, a  právě zde začíná diskuse nabírat na složitosti a vyhrocovat se.

„Základním principem navrhované právní úpravy je poskytnout stejnopohlavním párům a jejich dětem stejnou důstojnost a stejnou ochranu rodinného života, jaká je zákonem poskytována manželům a jejich dětem, a zajistit jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu,“ napsala podle ČTK skupina poslanců v návrhu na změnu občanského zákoníku v červnu 2022.

Otázkou, která logicky z textu návrhu vyplývá je, jakým způsobem se do homosexuálních svazků dostávají děti, když muž s mužem nebo žena se ženou nemohou zplodit dítě?

A zde se ocitáme uprostřed debaty o umělém oplodňování, náhradním mateřství nebo adopcích či darování spermatu, darování vajíčka a podobně.

Jinými slovy, parlamentní debata se dostala do bodu určité shody o posílení práv pro homosexuální svazky, ale zasekla se na změně instituce manželství nebo u adopcí či náhradního mateřství.

Související články

Je manželské štěstí v románu „Pýcha a předsudek“ záležitostí náhody nebo charakteru?
Je manželské štěstí v románu „Pýcha a předsudek“ záležitostí náhody nebo charakteru?
„Hájím rodinu: otec, matka, děti,“ říká biskup Václav Malý po útocích na Alianci pro rodinu
„Hájím rodinu: otec, matka, děti,“ říká biskup Václav Malý po útocích na Alianci pro rodinu
Nevludová: Uzákonění homosexuálního manželství ovlivní celou společnost, jazyk, školy i dětské učebnice
Nevludová: Uzákonění homosexuálního manželství ovlivní celou společnost, jazyk, školy i dětské učebnice
Vztahy mezi mužem a ženou (I) – seznámení a posvátnost milostného vztahu
Vztahy mezi mužem a ženou (I) – seznámení a posvátnost milostného vztahu
LGBT lobby tlačí na premiéra pomocí firem a takzvané „ekonomické analýzy“, aby vyjádřil podporu pro uzákonění „homosexuálního manželství“
LGBT lobby tlačí na premiéra pomocí firem a takzvané „ekonomické analýzy“, aby vyjádřil podporu pro uzákonění „homosexuálního manželství“
Vztahy mezi mužem a ženou (II) – vznešená žena
Vztahy mezi mužem a ženou (II) – vznešená žena
Génius ESG hnutí je v tom, že vždy hledá páky a příležitosti k nátlaku, aby dostalo vše pod kontrolu
Génius ESG hnutí je v tom, že vždy hledá páky a příležitosti k nátlaku, aby dostalo vše pod kontrolu
Ratingové agentury tlačí firmy, aby aktivně podporovaly lesbické a homosexuální programy
Ratingové agentury tlačí firmy, aby aktivně podporovaly lesbické a homosexuální programy
Rozhovor o vztazích s Petrem Casanovou: Pár, ve kterém oba chtějí, překoná jakékoli překážky
Rozhovor o vztazích s Petrem Casanovou: Pár, ve kterém oba chtějí, překoná jakékoli překážky
Plán, jak pomocí ESG vnutit lidem novou ideologii, (zdá se) selhává
Plán, jak pomocí ESG vnutit lidem novou ideologii, (zdá se) selhává
Podpora LGBT+ jako cesta, jak si nahnat firemní ESG skóre
Podpora LGBT+ jako cesta, jak si nahnat firemní ESG skóre
Významná ratingová agentura opustila od používání ESG skóre
Významná ratingová agentura opustila od používání ESG skóre

Přečtěte si také

Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně
Nemít krávy, tak nemáme ani na výplaty, stěžovali si zemědělci na protestu v Hodoníně

Podle něj evropská pravidla mohl nastavovat jen někdo bez reálné zkušenosti z výroby. „Vypadá to, jako by to vymýšleli lidí, kteří nikdy nebyli v poli a ti nám vyprávějí, co máme dělat,“ domnívá se Tomáš Krč.

Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá
Mercedes obrátil. Spalovací motory ukončovat nehodlá

Společnost Mercedes-Benz včera oznámila, že odsouvá dříve avizované ukončení výroby spalovacích motorů. Firma to uvedla ve své zprávě pro investory.

Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává
Geopolitická zbraň KS Číny v hodnotě jednoho bilionu dolarů selhává

Čínská iniciativa Pás a stezka ztrácí na atraktivitě kvůli skrytým vojenským ambicím, korupci a nedostatečným hospodářským výsledkům.

Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu
Intersucho: Nasycení půdy je na většině míst ČR nad 90 %, menší je na jihu

Půda je v Česku podle portálu Intersucho nasycená, úroveň nasycení se na většině míst republiky pohybuje nad 90 procenty.

Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách
Naše herkulovské úkoly: Hledání moudrosti ve 12 úlohách

Herkules je jednou z nejoblíbenějších postav řecké mytologie. Jeho obrovská síla a odvaha inspirovala západní svět.