David Matas

23. 4. 2024

Komentář

Deník Epoch Times 18. března informoval o tom, že The New York Times plánují útok na taneční soubor Shen Yun Performing Arts. Nakolik jsou obavy z tohoto útoku oprávněné?

Shen Yun, který sídlí na severu státu New York, prezentuje převážně tradiční čínský klasický tanec. Má však i některá čísla týkající se naší moderní doby. Například jeden z tanců v jeho repertoáru zobrazuje příběh o zabití praktikující duchovní praxe Falun Gong kvůli jejím orgánům ve státní nemocnici v Číně.

V roce 2006 jsme s Davidem Kilgourem napsali první zprávu o zabíjení vězňů svědomí Falun Gongu v Číně kvůli jejich orgánům. V roce 2007 jsme vypracovali druhou verzi a třetí verzi v knižní podobě pod názvem Krvavá sklizeň: Zabíjení vězňů Falun Gongu pro jejich orgány v roce 2009. Novinář Ethan Gutmann, který s námi dělal rozhovor, vydal v roce 2014 na toto téma vlastní knihu s názvem Jatka: Masové zabíjení, odebírání orgánů a tajné řešení problému disidentů v Číně.

V témže roce jsme my tři spoluzaložili nevládní organizaci Mezinárodní koalice za ukončení zneužívání transplantací v Číně. V roce 2016 jsme všichni tři vydali společnou aktualizaci našich samostatných prací.

Deník New York Times měl svého času ve svém týmu reportérku Didi Kirsten Tatlowovou, která napsala sérii článků o zneužívání transplantací orgánů v Číně. Seznam jejích článků na toto téma je uveden na konci tohoto komentáře.

Nezávislý lidový tribunál, China Tribunal, zřízený Mezinárodní koalicí za ukončení zneužívání transplantací v Číně, dospěl v březnu 2020 k závěru, že praktikující Falun Gongu jsou nade vší pochybnost oběťmi nucených odběrů orgánů. Čínskému tribunálu se sídlem v Londýně předsedal sir Geoffrey Nice QC, který dříve vedl stíhání bývalého jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče u Mezinárodního trestního tribunálu.

Didi Tatlowová předložila tribunálu písemné podání, jehož část se týkala zneužívání transplantací orgánů v Číně. Část dokumentu se týkala také deníku The New York Times.

„Měla jsem dojem, že New York Times, můj tehdejší zaměstnavatel, nebyl rád, že se těmito zprávami zabývám, a po počátečním tolerování mého úsilí mi znemožnil pokračovat,“ uvedla paní Tatlowová ve svém příspěvku.

„Noviny zpackaly redakční úpravu mé reportáže z 16. listopadu 2015, podstatně změnily její smysl nešťastným škrtem na konci, a jeden starší kolega v Pekingu se pokusil svalit vinu na mě. Následná oprava, která nebyla opožděna z důvodu nutnosti cokoli zkontrolovat (jak se uvádí), ale prostě z důvodu nepozornosti nebo přepracovanosti redaktorů, ukazuje, že došlo pouze ke dvěma redakčním chybám, nikoli k chybám ve zpravodajství. Obecněji řečeno, vedla jsem několik rozhovorů osobně nebo e-mailem s vedoucími redaktory, ale v podstatě mé žádosti o pokračování v této linii šetření – na které bych potřebovala čas – byly ignorovány.“

Pokračuje dále: „Zdálo se, že redaktoři věří, že otázka dárcovství orgánů v Číně byla vyřešena přiznáním státu, že používal orgány vězňů, a jeho slibem ze 14. prosince, že tak již nečiní. Bylo mi řečeno, že v tomto příběhu ,není nic nového‘. Když jsem se na základě výše popsaného rozhovoru s Dr. Chenem a Dr. Tongem pokusila rozšířit vyšetřování z vězňů odsouzených k smrti na vězně svědomí, jiný redaktor poznamenal, že lidé, kteří věří, že se používají orgány vězňů svědomí, jsou na ,okraji advokacie‘ – tedy nejsou racionální. Byly předloženy obvyklé argumenty, například že Falun Gong jsou iracionální a nespolehliví lidé a podobně. Bylo mi jasné, že toto téma je nežádoucí. Nemohu si být jistá, ale mám podezření, že tato série článků přispěla k rozhodnutí ústředí v únoru 2017 nepovýšit mě, a to navzdory doporučení regionálních editorů. Z novin jsem odešla v červnu 2017.“

Na začátku svého příspěvku Tatlowová podrobně popsala svůj rozhovor s Dr. Chenem a Dr. Tongem.

„Začátkem dubna 2016 jsem se zúčastnila akce Společnosti Čínského červeného kříže v pekingské nemocnici, kde vysocí státní zdravotničtí představitelé hovořili o dárcovství orgánů v Číně a připomněli si dárce orgánů. 5. duben je v Číně dnem Qingming, dnem mrtvých. Po dopolední akci jsem šla na oběd s doktorem Chen Jingyuem, chirurgem pro transplantaci plic z lidové nemocnice ve Wuxi, o kterém jsem již dříve psala. Dr. Chen s sebou přivedl svého přítele z pekingské nemocnice, plicního chirurga jménem Dr. Tong (Dr. Tong říkal, že dříve transplantace plic prováděl, ale v té době je neprováděl, protože jeho nemocnice tento zákrok přestala provádět). Přítomen byl také čínský novinář z Global Times a postgraduální student univerzity Tsinghua, který řekl, že je vedoucím tamní studentské organizace zabývající se výzkumem lékařských problémů. Bylo nás pět,“ napsala.

„Během oběda mě doktor Chen obvinil, že mu svými reportážemi způsobuji spoustu problémů. Nedávno organizátoři velké konference o transplantaci srdce a plic ve Washingtonu, D. C., odmítli jeden jeho příspěvek poté, co ho původně přijali, s odůvodněním, že výzkum byl založen na vězních odsouzených k smrti. Dr. Chen to nepopřel, ale řekl, že je to moje vina, protože jsem mu svými články způsobila ,potíže‘. Řekla jsem, že s příspěvkem nemám nic společného, a pokud byl odmítnut kvůli nedobrovolným dárcům, jako jsou vězni odsouzení k smrti, pak je to jeho odpovědnost, ne moje. Dr. Chen se zeptal: ,Ale co máme dělat?‘ Odpověděla jsem: ,Nepředkládejte poznatky shromážděné předtím, než jste řekli, že jste přestali používat nedobrovolné dárce‘ (tj. prosinec 2014). Podíval se na mě, jako by chtěl říct: ,To není možné,‘ ale dál mi na toto téma nic neřekl.“

Tatlowová dále pokračovala: „Během tohoto rozhovoru doktor Tong pozorně naslouchal. Obrátil se na doktora Chena a následující text je doslovným záznamem jejich krátkého rozhovoru podle paměti, který jsem si zapsala bezprostředně poté (oběd nebyl předmětem reportáže). Dr. Tong: ,Vězně nelze použít?‘ Dr. Chen: „Ne, (nemůžeme) je použít.“ Dr. Tong: „A co vězni svědomí? Dr. Chen: „Nemůžeme použít žádného z nich.“ Dr. Tong se podíval na stůl a dál nic neříkal. Dr. Chen se také odmlčel.“

Tento rozhovor proběhl v čínštině a v příspěvku byl přeložen. Lékaři zřejmě nevěděli, že novinářka umí čínsky.

Prohlášení paní Tatlowové, že redakce The New York Times odmítla důkazy o masovém zabíjení vězňů svědomí v Číně kvůli jejich orgánům – důkazy, o nichž nejsou žádné rozumné pochybnosti – jako „okraj advokacie“, je znepokojivé. Úvaha redaktora, s nímž reportérka diskutovala, že „Falun Gong jsou iracionální a nespolehliví“, je chybná z několika hledisek.

Jedním z nich je, že výzkumy o zneužívání transplantací orgánů v Číně s oběťmi z řad vězňů svědomí pocházejí většinou od nepraktikujících Falun Gongu a opírají se převážně o důkazy, které nepocházejí z komunity Falun Gongu. Dokonce i důkazy, které pocházejí zevnitř komunity, jsou většinou potvrzeny lidmi zvenčí. Ani já, ani David Kilgour, ani Ethan Gutmann, ani žádný ze sedmi členů Čínského tribunálu nejsou a nikdy nebyli praktikujícími Falun Gongu.

Za druhé, Falun Gong je obrovské hnutí, které vzniklo v Číně, kde ho před potlačením v roce 1999 praktikovalo odhadem 100 milionů lidí, a od té doby se šíří po celém světě. Označovat za iracionální a nespolehlivou tak velkou skupinu lidí, kteří nemají nic společného kromě cvičení, která praktikují, a základního, veřejně dostupného souboru duchovních přesvědčení, která nemají nic společného s odebíráním orgánů, je samo o sobě iracionální a nespolehlivé a je to forma fanatismu.

Stejně znepokojivé je prohlášení Didi Tatlowové, že New York Times nechtěly, aby o tomto zneužívání informovala, přestože měla – a Timesy věděly, že má – tvrdé důkazy o tom, že se to děje, z osobní zkušenosti: přiznání transplantačního lékaře, s nímž mluvila. K tomu všemu připisuje reportáži o zneužívání transplantovaných orgánů v Číně, kterou již vypracovala, to, že se jí od ústředí Timesů nedostalo povýšení v rámci novin, které doporučili regionální editoři.

Shen Yun Performing Arts, ačkoli předvádí převážně klasický čínský tanec, zobrazuje taneční formou také zabíjení členů Falun Gongu kvůli jejich orgánům. Je za těchto okolností odůvodněná obava, kterou vyjádřil deník The Epoch Times, tedy že reportáž o Shen Yun, kterou plánuje deník The New York Times, bude „útočným článkem“? Zdá se, že ano.

Seznam článků Didi Kirsten Tatlowové o zneužívání transplantací orgánů v Číně:

1. Orgánové transplantace trpí uprostřed čínských dopravních zpoždění, zveřejněno 12. listopadu 2015.

2. Čína porušuje slib o používání orgánů vězňů k transplantacím, zveřejněno 16. listopadu 2015.

3. Nové pochybnosti ohledně slibu Číny změnit politiku transplantací, zveřejněno 18. listopadu 2015.

4. Šéf transplantací v Číně popírá, že by porušil slib o zákazu používání orgánů vězňů, zveřejněno 25. listopadu 2015.

5. Registrace dárců orgánů v Číně může být nelehkým úkolem, zveřejněno 6. dubna 2016.

6. Lékařův plán na transplantace celého těla vyvolává pochybnosti i v Číně, zveřejněno 11. června 2016.

7. Debata o čínském využití orgánů vězňů, odborníci se sešli v Hongkongu, zveřejněno 17. srpna 2016.

8. Výběr Hongkongu pro setkání o transplantacích orgánů je obhajován, zveřejněno 18. srpna 2016.

9. Čínské tvrzení, že svět akceptuje její systém transplantací orgánů, je vyvráceno, zveřejněno 19. srpna 2016.

10. Rozhněvaná tvrzení a zuřivé popírání kvůli transplantacím orgánů v Číně, zveřejněno 24. srpna 2016.

Názory vyjádřené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně odrážet stanoviska The Epoch Times.

Článek původně vyšel na stránkách americké redakce Epoch Times.

Přečtěte si také

„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA
„Když se volené elity v Bruselu dopouštějí cenzury, je to problém.“ Kandidáti do europarlamentu hodnotili nové unijní zákony DSA a EMFA

„Úplný kreténismus“, „kdo hlídá vaše hlídače?“, „všimněte si, že ty zákony se vždy hezky jmenují“ – účastníci konference pořádané Společností na obranu svobody projevu hodnotili nové unijní zákony a prezentovali své postoje ke svobodě slova.

Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti
Premiér Fiala hájil korespondenční volbu z ciziny, odmítl výtky o účelovosti

Premiér Petr Fiala (ODS) hájil ve Sněmovně zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v cizině.

Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo
Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo

Europarlamentní frakce Identita a demokracie (ID) dnes s okamžitou platností vyloučila Alternativu pro Německo (AfD) ze svých řad

Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova
Jsme znechucení, říká o zastavení stavby D49 starosta Holešova

Její stavba se táhne už dlouhých 15 let, ovšem k velké nelibosti místních se letošní otevření dálnice D49 může opět odložit. Ekologičtí aktivisté totiž uspěli se svou stížností u soudu...

Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa  zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie
Pro splnění dekarbonizačních plánů musí Evropa zdvojnásobit investice do elektrických sítí, uvádí studie

Evropské elektrické sítě je třeba urychleně modernizovat a navýšit investice, jinak Evropě hrozí, že nedosáhne svých klimatických cílů, upozorňují...