Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 2. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 2. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)

Humbuk okolo změny klimatu vyvolaný komunistickými silami má za cíl nejen připravit cestu pro globální vládu, ale také zničit etiku výzkumu ve vědecké komunitě. Klimatologie je poměrně mladý obor, vznikl jen před několika desetiletími. Jeho hypotézy ohledně globálního oteplování jsou však již brány jako fakta.

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy

Tisková prohlášení redakce deníku The Epoch Times.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 1. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola šestnáctá, 1. část: Komunismus v pozadí environmentalismu (AKTUALIZOVÁNO)

Stvořitel poskytuje podmínky pro lidský život a pro všechny věci na zemi. Tradiční kultury zdůrazňují příznivý, symbiotický vztah mezi člověkem a přírodou. Starověký čínský filozof Tung Čung-šu v díle Hojná rosa Letopisů jar a podzimů napsal: „Všechno na zemi bylo stvořeno ku prospěchu člověka.“ [1] Zároveň si lidé musí zachovávat úctu k přírodě tím, že budou následovat principy nebe a země.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola patnáctá: Komunistické kořeny terorismu (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola patnáctá: Komunistické kořeny terorismu (AKTUALIZOVÁNO)

Od teroristického útoku z 11. září 2001 je západní veřejnost obeznámena s globálním teroristickým hnutím a jeho představiteli. Již méně se však ví o blízkém vztahu mezi terorismem a komunismem. Komunistická ideologie je zakořeněna v nenávisti a boji. Považuje všechny aspekty „staré společnosti“ včetně zákona a morálky za pozůstatky represivní vládnoucí třídy, která má být svržena jakýmikoli prostředky.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola čtrnáctá: Populární kultura jako bezuzdný hédonismus (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola čtrnáctá: Populární kultura jako bezuzdný hédonismus (AKTUALIZOVÁNO)

Bůh stvořil lidstvo a v průběhu dlouhého trvání dějin pro něj ustanovil ortodoxní kulturu, podle které by lidstvo mělo žít. Ačkoli se národy ve světě liší, sdílejí nápadně podobné základní hodnoty. Všechny etnické skupiny na Východě i na Západě zdůrazňují ctnosti, jako jsou upřímnost, laskavost, štědrost, spravedlnost, umírněnost, pokora, odvaha, nezištnost, a podobně.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola třináctá: Ovládnutí médií (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola třináctá: Ovládnutí médií (AKTUALIZOVÁNO)

Vliv médií v moderní společnosti je obrovský a roste každým dnem. Proniká do komunit všech velikostí, od místních až po globální. S tím, jak roste popularita sociálních médií a šíří se obsah vytvářený uživateli, internet výrazně umocnil rychlost a dosah audiovizuální komunikace.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 2. část: Sabotování školství (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 2. část: Sabotování školství (AKTUALIZOVÁNO)

Čtyři roky intenzivní indoktrinace způsobí, že absolventi vysokých škol tíhnou k liberalismu a progresivismu. Je pravděpodobnější, že bez přemýšlení přijmou ateismus, teorii evoluce a materialismus. Z mnohých se stávají úzkoprsé, rozmazlené „padavky“, které postrádají racionální uvažování a které se honí za hedonistickými tužbami, aniž by za své činy hodlaly nést zodpovědnost.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 1. část: Sabotování školství (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola dvanáctá, 1. část: Sabotování školství (AKTUALIZOVÁNO)

Vzdělání hraje v rozvoji člověka a jeho sebeuplatnění důležitou roli. Udržuje také stabilitu ve společnosti a zajišťuje budoucnost národa. Není jediné velké civilizace v dějinách lidstva, která by otázku vzdělávání zanedbávala.

1 2 3 4 6