Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola jedenáctá: Znesvěcení umění (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola jedenáctá: Znesvěcení umění (AKTUALIZOVÁNO)

V průběhu mnoha let lidské civilizace člověk rozjímal o tom, co představuje skutečnou krásu. Věřící lidé jsou si vědomi toho, že všechny divy světa mají božský původ. Umění s vnitřní hloubkou se pokouší napodobit a zobrazit krásu nebe v lidském světě. Inspirace pochází z nebes, a pokud se umělcům dostane nebeského požehnání a moudrosti, mohou se stát ve své oblasti význačnými postavami.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola desátá: Podkopávání právního systému
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola desátá: Podkopávání právního systému

Právo je mocnou silou spravedlnosti, která potvrzuje dobro a trestá zlo. Ti, kdo píšou zákony, musejí chápat, co je dobré a co je špatné. Z pohledu víry mají tato kritéria božský původ. Zákony, které řídí lidskou společnost, vycházejí z posvátných písem a učení svatých.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá, 2. část: Ekonomická past komunismu (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá, 2. část: Ekonomická past komunismu (AKTUALIZOVÁNO)

V roce 1978, poté, co státní vlastnictví a plánované hospodářství přivedlo Čínu k chudobě, byla Komunistická strana Číny (KS Číny) donucena zavést ekonomické reformy, aby se udržela u moci. Komunistické vedení se tedy vydalo na cestu „reforem a otevřenosti“, čímž přijalo prvky volného trhu. Mnozí tak získali dojem, že se strana stala kapitalistickou. To je však daleko od pravdy.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá, 1. část: Ekonomická past komunismu (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola devátá, 1. část: Ekonomická past komunismu (AKTUALIZOVÁNO)

Podíváme-li se na země, které po pádu Sovětského svazu opustily komunismus nebo socialistický ekonomický model, mohli bychom si myslet, že cíle komunistického přízraku nebyly naplněny. Skutečnost však není tak jednoduchá. Metody přízraku nenásledují jeden konkrétní vzorec. K dosažení většího cíle může opustit určité formy, a místo toho přijme jiné, tak aby vyhovovaly historické či společenské situaci. Platí to obzvláště v ekonomické sféře.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmá, 2. část:  Jak komunismus zasévá chaos v politice (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmá, 2. část: Jak komunismus zasévá chaos v politice (AKTUALIZOVÁNO)

V komunistické doktríně se žádný prostředek nepovažuje za příliš extrémní. Komunistické strany veřejně prohlašují, že násilí a lži jsou jejich nástroji na podmanění a ovládnutí světa. Od chvíle, kdy se komunistický režim poprvé objevil v Sovětském svazu, během jediného století přivodil smrt zhruba sto milionům lidí.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmá, 1. část: Jak komunismus zasévá chaos v politice (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola osmá, 1. část: Jak komunismus zasévá chaos v politice (AKTUALIZOVÁNO)

Komunistická ideologie nezmizela s koncem studené války v propadlišti dějin. Před pádem komunistických režimů ve východní Evropě i po něm se skrze subverzi rozšířily marxistické myšlenky do celého svobodného světa a mnoha demokraticky zvolených vlád se zmocnila levicová hnutí.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmá, 2. část: Zničení rodiny (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmá, 2. část: Zničení rodiny (AKTUALIZOVÁNO)

Dalším nástrojem, jejž komunistický přízrak použil ke zničení rodiny, je feministické hnutí. Když toto hnutí v 18. století začínalo, objevilo se nejdříve v Evropě. Toto období bývá někdy označováno také jako první vlna feminismu.

Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmá, 1. část:  Zničení rodiny (AKTUALIZOVÁNO)
Jak přízrak komunismu vládne našemu světu – Kapitola sedmá, 1. část: Zničení rodiny (AKTUALIZOVÁNO)

Rodina je stavebním kamenem lidské společnosti a umožňuje lidem nejen vychovávat děti ve stabilním a pečujícím prostředí, ale také předávat znalosti z jedné generace na další. Manželství je posvátná instituce uspořádána nebesy pro lidstvo, aby vytvářelo rodiny a chránilo tradiční dědictví a morálku.

1 2 3 4 5 6