Potravinářství se nezdá na první pohled jako obvyklé odvětví pro působení mafie. Přesto se podvody v potravinářském průmyslu staly lákavým zdrojem příjmů pro organizované kriminální skupiny po celém světě.

Ty tam jsou doby, kdy se organizovaný zločin zaměřoval pouze na tradiční padělání cigaret a alkoholu. V posledních letech se padělání a šizení nevyhýbá ani základním potravinám včetně oleje, sýra, medu či ryb. Ve hře jsou obří zisky a zdraví konzumentů, přičemž riziko dopadení je podle ochránců zákona velmi nízké.

Podvody jsou prakticky dvojího druhu. Gangy buď padělají oblíbené značky známých firem anebo vytvářejí své vlastní. U obou případů platí, že se suroviny zaměňují za levnou náhražku, ředí se nebo se uměle nastavují. Cílem je nalákat konečného zákazníka na nízkou cenu a dosáhnout co nejvyššího výdělku.

Americká firma DuPont odhaduje, že padělání potravin stojí pouze americké společnosti až 250 miliard dolarů ročně. Ruský stát ročně přijde o 3,3 miliardy na daních pouze díky padělání vodky, uvádí server FoodSafetyNews.

„Falšování potravin dosahuje ve světě epidemických rozměrů, objevuje se v každé zemi, kde se vyrábí nebo pěstují potraviny. Asi každá surovina, která má byť i jen průměrnou ekonomickou hodnotu, je potencionálně náchylná k padělání,“ citoval deník The New York Times Mitchella Weinberga, výkonného ředitele Inscatech, firmy zabývající se bezpečností potravin.

Přední expert na podvody v potravinářství John Spink z Michigan State University, říká, že falšované potraviny tvoří 5 – 7 procent amerického trhu. Docent Shaun Kennedy z University of Minnesota odhaduje, jak uvedl The New York Times, že podíl padělaných potravin v rozvinutých zemích tvoří deset procent. Uvážíme-li, že podíl zboží zadrženého kontrolními orgány v jednotlivých zemích je velmi malý, toto procento může být ještě mnohem větší.

Když vyšetřovací komise italského parlamentu přišla v lednu 2012 s výsledkem svého pátrání, u mnohých se dostavil šok. Potravinářská mafie podle přednesené zprávy ovládla zemědělsko-potravinářský průmysl v celé zemi a ve velkém vyrábí levné potraviny a nápoje, které vydává za prvotřídní italské delikatesy. „Zločinné organizace kontrolují ceny a ovládají celou síť od výroby až po distribuci,“ citoval výrok mluvčího farmářské organizace Coldiretti, Stefano Masiniho, kanadský deník The Star.

Evropská kriminální policie Europol je toho názoru, že organizovaný zločin se do podvodů v potravinářství vrhá kvůli globální finanční krizi a s ní související snížené kupní síle spotřebitelů. Gangy proto začaly padělat zboží denní potřeby, jako prací prášky, potraviny nebo kosmetické výrobky. V rámci týdenního zátahu v roce 2012 zachytil Europol v 29 státech celkem 135 tun podvrženého potravinářského zboží, od kávy až po kaviár.

I když se zločinecké skupiny nesnaží paděláním jídla a pití veřejnosti přímo ubližovat – koneckonců je jejich zájmem v činnosti pokračovat – jejich konání může mít potencionálně nebezpečné dopady na bezpečnost potravin a zdraví jednotlivců. A někdy dokonce může zabíjet. Svědky toho jsme mohli být v případě „naší“ metanolové aféry, kterou se Česká republika neblaze proslavila daleko za hranicemi státu.

Potírání tohoto relativně nového druhu kriminality klade vyšší nároky na vybavenost policie, spolupráci mezi jednotlivými složkami státní správy a systematickou koncepci jednotlivých vlád, jak s celým problémem bojovat.