Ryan Moffatt

10. 11. 2019

Recenze: Kniha „Tanec skrze temné stíny“ brilantně vypráví příběh paní Tchii Čangové, příběh o vítězství skrze utrpení.

Níže nabízíme stručný příběh tanečnice, která přežila hrůzy Maova režimu v Číně později se stala učitelkou na věhlasné akademii Fei-tian v New Yorku.

Dopad masové tragédie se někdy ztrácí ve statistikách. Pokud jsou oběti na životech v řádech milionů, v takovém velkém měřítku se utrpení stává vzdálené a jakoby se nás ani netýkalo, zdá se, že lidská schopnost empatie dosáhla svého limitu.

Na druhou stranu osobní příběhy těch, kteří ji prožili, dokáží vynést na světlo krutosti a zvěrstva více než jakákoliv anonymní statistika. Jeden takový příběh vypráví Agnes Bristowová v knize „Tanec skrze temné stíny: příběh o přežití a odvaze pod brutálním režimem Mao Ce-tuga“. O zkušenostech za vlády Mao Ce-tunga v Číně vypráví z osobního pohledu.

Tchi-a Čangová. (Handout / The Epoch Times)

Kniha zachycuje příběh Tchii Čangové, baletní tanečnice, která během dospívání zažila vzestup moci Mao Ce-tunga, který zasáhl celou zemi. Touhy a krásy dětství, dospívání a mateřství jsou protkány brutalitou totalitní moci. Je to pozoruhodný román, který polidšťuje nepříznivou situaci národa, jenž se vyrovnává s novou realitou socialistického státu.

Komunisté převzali v Číně moc v roce 1949 po ukončení desetileté občanské války, jež zanechala zemi vyhladovělou a toužící po změně. Panovala naděje, že se s novou vládou zlepší životní úroveň běžných lidí. 

Namísto toho se však Čína pod vedením Maa postupně proměnila v místo násilné revoluce, což mělo za následek jednu z největších humanitárních katastrof minulého století. Statistiky jsou šokující. Podle konzervativních odhadů bylo zabito 65 milionů lidí. Velký skok kupředu, Maův pokus o kolektivizaci zemědělství, skončil největším hladomorem v historii lidstva. 45 milionů lidí zemřelo v důsledku vyhladovění či vysílení nebo byli ubiti k smrti.

Toto byl svět, ve kterém si mladá Tchi-a Čangová musela najít svou cestu.

Od blahobytu k chudobě 

Její otec byl vysoce postaveným úředníkem za vlády Kuomintangu, tehdejší vládnoucí strany, což zajišťovalo rodině blahobyt, zahrnující sídlo v samotném srdci Pekingu. Byl to harmonický život daleko od nebezpečí, která číhala hned za rohem.

mao ce-tung
Paní Tchi-a Čangová na titulní straně nově vydané knihy „Tanec skrze temné stíny“, nyní dostupné na Amazon (Handout)

Tchi-a, nejstarší ze všech sourozenců, byla vychovávána a vedena přísně podle čínských tradic. Její matka ji připravovala na život dámy s privilegiemi a povinnostmi, které jí osud předurčil.

Tento osud se však nenávratně změnil, když komunisté dorazili do Pekingu a Kuomintang náhle a neočekávaně ztratil moc. Naděje, že komunisté nabídnou odložení válečných sporů a začne se naplňovat slibovaná utopie, rychle pohasly, když se ukázalo, že kdokoliv, kdo byl loajální Kuomintangu, bude přinucen, aby za to trpěl.

V zoufalém pokusu se desetiletá Tchi-a a její rodina pokusila uprchnout za svobodou do bezpečného útočiště na ostrov Tchaj-wan. Hrůzná cesta na hranici života a smrti však skončila nezdarem a celá rodina byla násilím přesunuta do města Čching-tao a nakonec zpět do Pekingu, kde se jejich dříve privilegovaný život změnil v nouzi s bídou.

Bylo stále více zřejmé, že není úniku ze spárů komunistické strany, zvláště pro rodinu jako byla ta Tchiina, rodinu, která kdysi zastávala privilegované postavení v řadách Kuomintangu.

Naděje, kterou přináší tanec

Život ale pokračoval dál, a dokonce i když Maův Velký skok vpřed zapříčinil hladomor milionů lidí po celé Číně, její rodina našla způsob, jak přežít. Každodenní zápas o uspokojení základních životních potřeb ovlivnil celý národ a rodina Tchii nebyla výjimkou.

Díky tvrdé práci a talentu získala Tchi-a místo na prestižní baletní akademii v Pekingu, kde vyučovali profesionální tanečníci ze sovětského Ruska. Škola fungovala spíše jako vojenská akademie než taneční studio, ale Tchi-a na ní i tak obdržela prvotřídní taneční vzdělání.

Tanec byl tehdy zneužíván jako nástroj komunistické propagandy, a protože si tuto školu oblíbila Ťiang Čching, Maova manželka, Tchi-a měla bohaté zkušenosti s vystupováním před samotným Mao Ce-tungem a jeho hodnostáři. Silný kontrast mezi přepychovými bankety a hladovějícím obyvatelstvem zanechal v Tchii hluboký dojem, který byl prvním krokem k jejímu pozdějšímu rozčarování z komunistické strany i komunismu.

V době, kdy se Tchi-a stala asistující lektorkou na baletní akademii, dal Mao své požehnání Rudým gardám, které díky tomu jako mor zaplavily zemi násilím a chaosem. Rudí gardisté, horlivé skupiny studentů a dětí stranických úředníků, byli od malička vedeni k tomu, aby fanaticky a s plnou oddaností následovali Mao Ce-tunga. Stali se tak ideálním nástrojem pro jeho Kulturní Revoluci, pochodovali ulicemi, nadávali, mlátili a vraždili kohokoliv bez obav z následků.

Jednoho dne studenti Rudých gard obsadili i baletní akademii a brutálně zbili vedoucího učitele baletu. Asistujícím lektorům nadávali, nutili je čistit latríny a vykonávat ty nejvíce ponižující činnosti, čímž je údajně trestali za jejich vyučovací metody.

Tia čelila svému osudu v tichosti a vykonávala požadavky svých vlastních zfanatizovaných studentů. Jako mnoho jiných i ona musela pohřbít svou empatii hluboko ve svém nitru a čelit světu s takovou lhostejností, jaké jen byla schopna.

Během všeho toho zmatku našla Tchi-a svou lásku, ale pokud o ni chtěla bojovat, musela čelit nesouhlasu své rodiny a své matky, která ji chtěla podle tradice provdat do předem domluveného sňatku.

To samo o sobě už bylo obtížné i bez Maovy politiky a neustálé hrozby, že bude poslána do pracovního tábora. Láska byla v Maově Číně riskantní záležitost a oba, Tchi-a i její manžel, by mohli strávit těžké chvíle v systému pracovních táborů.

Román líčí každou etapu jejího života, jak prochází manželstvím, mateřstvím a jak uniká komunistickému režimu. Celou dobu jí v pozadí provází Maův stín diktující podmínky, skrze které si Tia musí najít svou cestu ke svobodě.

Poučení skrze temné stíny

Bolestivá životní cesta Tchii je skutečným svědectvím o vítězství lidského ducha nad totalitní společností. Příběh je šokující, děsivý ale zároveň něžný. Autorka přitažlivě líčí detaily ze života a na základě historické analýzy osvětluje zákoutí života za Maovy éry a jak si jeho politika vyžádala obrovské množství obětí. Není lehké do hloubky pochopit zoufalství lidu, který byl nucen na téměř každou nečekanou událost reagovat se strachem z budoucnosti.

Tato kniha může být přínosem pro ty, kteří přechovávají jakékoliv romantické představy o komunismu nebo marxismu. Se vzestupem extrémních ideologií na Západě slouží Tchiin příběh jako připomínka hodnoty lidství, přesahujícího rámec statistik. Mnozí lidé z její generace se budou schopni ztotožnit s jejím těžkým osudem.

Kniha je nakonec o lásce, ztrátě, odvaze a obtížích života umocněných zoufalstvím pod tíhou okolností. Tchiin příběh je krásným prostředkem k prozkoumání hodnoty lidství, pokud je politická ideologie zavedena do extrému a lidský duch je podroben těžké zkoušce.

Oficiální stránky knihy: www.DancingThroughtheShadow.com

Překlad původního článku newyorské redakce: HCHN

Související články

Přečtěte si také

Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů
Německo se chystá radikálně změnit dotování obnovitelných zdrojů

Německá koalice chce upustit od minimálních výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů i od dotací za negativní tržní ceny. Tím, že stát podpoří pouze jednorázové investiční náklady, majitelé fotovoltaických elektráren přijdou o zaručený příjem.

Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují
Příroda klade bariéry rizikovým virům, zatímco čínské laboratoře je prolamují

Zatímco vědci usilují o zlepšení lidského zdraví a blahobytu, výzkum zisku funkce by mohl způsobit více škody než užitku. Mnoho virů v přírodě je vysoce smrtelných, nicméně člověka nakazit nemohou. Strach nastává, až když tyto viry prolomí druhovou bariéru.

Jak na nemoci denivek a růží
Jak na nemoci denivek a růží

Denivky trpící houbou listových pruhů jsou obvykle vysazeny ve stínu nebo v blízkosti vody. Otázka: Moje...

Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně
Šokující svědectví: promluvil dosud první člověk, který přežil násilné odebírání orgánů v Číně

Pravděpodobně jediný známý člověk, který přežil násilné odebírání orgánů čínským režimem, vyprávěl svou zkušenost na tiskové konferenci 3. 7. ve Washingtonu.

Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny
Pět způsobů, jak podpořit plánování rodiny

S klesající světovou populací možná nastal čas přehodnotit naše plánování rodičovství. Zprávy z posledních několika desetiletí...