Před čínským velvyslanectvím v Praze se sešlo několik desítek českých příznivců meditační praxe Falun Gong, aby vyjádřili poklidný protest proti pronásledování příznivců Falun Gongu v Číně. Komunistická strana Číny vyhlásila celostátní zákaz Falun Gongu a spustila celostátní pronásledování jeho příznivců 20. července 1999.

Webová stránka Minghui.org, která se věnuje dokumentování vývoje represí, vystopovala přibližně 4 600 případů úmrtí, u kterých byla schopna doložit totožnost a příčiny smrti v důsledku pronásledování čínským režimem.

Před ambasádou se sešlo přibližně 50 příznivců meditační praxe z různých regionů Čech a také z Moravy k protestu mezi 15 a 18 hodinou. Po setmění ze svíček vyrobili dva čínské znaky, které po setmění osvětlovaly křižovatku před čínskou ambasádou. Na akci dohlíželo přibližně deset policistů.

Podle Informačního centra Falun Dafa bylo v Číně jen v březnu 2020 zatčeno nebo šikanováno státními úřady 747 lidí praktikujících Falun Gong. A v období od ledna do dubna 2020 bylo 89 lidí praktikujících Falun Gong odsouzeno k odnětí svobody. Počet případů může být vyšší, neboť uvedené statistiky obsahují pouze ty, které se podařilo doložit a zdokumentovat.

V první polovině roku 2020 zemřelo v Číně nejméně 27 následovníků Falun Gongu v důsledku násilných represí čínského režimu.

Aktivisté na místě rozdávali informační letáčky a papírové lotosy kolemjdoucím. Většina projíždějících aut zpomalila a několikrát se stalo, že řidič zastavil a převzal si letáček s lotoskem.

Na konci akce protestující oslovila maminka se dvěma malými dcerami. Řekla, že když projížděla, tak se rozhodla zaparkovat a zjistit, co je to za akci a jaký je její důvod.

Z čínské ambasády se nikdo osobně podívat nepřišel. Pouze za okny byly vidět siluety postav.

K reportáži přispěl Martin Samek.

Falun Gong (český přepis Fa-lun Kung, někdy také Fa-lun-kung), známý jako Falun Dafa, je duchovní praxe, která zahrnuje pět meditativních cvičení a učení o morálních principech pravdivosti, soucitu a tolerance, po tisíciletí uznávaných v Číně školami buddhismu a taoismu.

Tuto praxi s kořeny v buddhismu a taoismu čínský režim v posledních dvou desetiletích tvrdě potlačuje. Stovky tisíc příznivců této duchovní praxe byly zatčeny a uvrženy do vězení, pracovních táborů a center pro takzvanou politickou „převýchovu“, též známých jako centra pro „vymývání mozků“. Nevládní organizace zdokumentovaly četné případy mučení vězňů, ve snaze přinutit je, aby se zřekli své víry.