Před čínským velvyslanectvím v Praze se sešlo několik desítek českých příznivců meditační praxe Falun Gong, aby vyjádřili poklidný protest proti pronásledování příznivců Falun Gongu v Číně. Komunistická strana Číny vyhlásila celostátní zákaz Falun Gongu a spustila celostátní pronásledování jeho příznivců 20. července 1999.

Webová stránka Minghui.org, která se věnuje dokumentování vývoje represí, vystopovala přibližně 4 600 případů úmrtí, u kterých byla schopna doložit totožnost a příčiny smrti v důsledku pronásledování čínským režimem.

Před ambasádou se sešlo přibližně 50 příznivců meditační praxe z různých regionů Čech a také z Moravy k protestu mezi 15 a 18 hodinou. Po setmění ze svíček vyrobili dva čínské znaky, které po setmění osvětlovaly křižovatku před čínskou ambasádou. Na akci dohlíželo přibližně deset policistů.


Podle Informačního centra Falun Dafa bylo v Číně jen v březnu 2020 zatčeno nebo šikanováno státními úřady 747 lidí praktikujících Falun Gong. A v období od ledna do dubna 2020 bylo 89 lidí praktikujících Falun Gong odsouzeno k odnětí svobody. Počet případů může být vyšší, neboť uvedené statistiky obsahují pouze ty, které se podařilo doložit a zdokumentovat.

V první polovině roku 2020 zemřelo v Číně nejméně 27 následovníků Falun Gongu v důsledku násilných represí čínského režimu.

Aktivisté na místě rozdávali informační letáčky a papírové lotosy kolemjdoucím. Většina projíždějících aut zpomalila a několikrát se stalo, že řidič zastavil a převzal si letáček s lotoskem.

Na konci akce protestující oslovila maminka se dvěma malými dcerami. Řekla, že když projížděla, tak se rozhodla zaparkovat a zjistit, co je to za akci a jaký je její důvod.

Z čínské ambasády se nikdo osobně podívat nepřišel. Pouze za okny byly vidět siluety postav.


Knižní tip Epoch Times
Doporučujeme Vám knihu, která odhaluje jak se vliv komunismu rozšířil po celém světě a skrytě či pod různými maskami  působí proti celému lidstvu. Knižní vydání či e-book můžete zakoupit v našem E-shopu.


K reportáži přispěl Martin Samek.

Falun Gong (český přepis Fa-lun Kung, někdy také Fa-lun-kung), známý jako Falun Dafa, je duchovní praxe, která zahrnuje pět meditativních cvičení a učení o morálních principech pravdivosti, soucitu a tolerance, po tisíciletí uznávaných v Číně školami buddhismu a taoismu.

Tuto praxi s kořeny v buddhismu a taoismu čínský režim v posledních dvou desetiletích tvrdě potlačuje. Stovky tisíc příznivců této duchovní praxe byly zatčeny a uvrženy do vězení, pracovních táborů a center pro takzvanou politickou „převýchovu“, též známých jako centra pro „vymývání mozků“. Nevládní organizace zdokumentovaly četné případy mučení vězňů, ve snaze přinutit je, aby se zřekli své víry.