Milan Kajínek

25. 2. 2021

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka reagoval na kritická vyjádření prof. Hořejšího na jeho kázání, v němž přirovnal koronavirus k možné „biologické zbrani.“ 

Kardinál uvedl, že měl příležitost hovořit s odborníky, kteří  o variantě nechtěného úniku látky možné k výrobě zbraně uvažovali. Dodává také, že použil termín „biologická čínská bomba“ jako nadsázku ve svém kázání.

Velkou část dopisu však věnoval vyhrazení se proti postupům čínského režimu.

Duka připoměl, že existence epidemie nového koronaviru byla v Číně utajována, a že čínský režim nezodpovědně pronásledoval lékaře v Číně, „kteří sami varovali, že Čína problém bagatelizuje“.

Ohradil se také proti masivnímu porušování lidských práv, kterého se dopouští Komunistická strana Číny. „Nezapomínejme, že v ČLR nejsou zcela respektována lidská práva. Především náboženská a politická svoboda je výrazně omezována,“ upozorňuje kardinál.

„Zaráží mne, jakým způsobem jsme ztratili v naší zemi pocit solidarity s těmi, kteří jsou vystaveni totalitním nátlakům,“ – kardinál Duka.

„Biskupové a kněží, ale i věřící katolické církve a jiných křesťanských církví, ale i jiných náboženských skupin, jsou vězněni a vystavováni represím v ČLR,“ dodává Duka. „Můžeme pozorovat rapidní omezování svobod a nedodržování dohod v Hongkongu.“

Před nedávnem Duka podpořil prohlášení federací biskupských konferencí Asie a Austrálie, které odsoudily postup čínského režimu a kritizovali „liknavost WHOOSN“.

„Zaráží mne, jakým způsobem jsme ztratili v naší zemi pocit solidarity s těmi, kteří jsou vystaveni totalitním nátlakům,“ upozorňuje Duka.

V Asii žijí podle Duky miliony lidí, kteří jsou pronásledováni a vražděni kvůli víře, a současná epidemie „upozaďuje řešení těchto problémů, kdy umírají desetitisíce lidí ne kvůli viru, ale kvůli nezájmu“.

Současná epidemie upozaďuje řešení problémů pronásledování a vraždění lidí kvůli víře, kdy umírají desetitisíce ne kvůli viru, ale kvůli nezájmu – kardinál Duka.

„Můj otec, voják západní fronty, byl uvězněn za to, že hovořil o náznacích uvěznění a likvidace účastníků zahraničního odboje komunisty,“ vzpomíná kardinál. „Ano, v té době šířil, slovy Komunistické strany Československa, fake news. Dnes víme, že mluvil pravdu.“

Podle kardinála stojí také za zamyšlení, proč Velká Británie neprotestuje proti označení britská mutace, Afrika proti africké mutaci, Brazílie proti brazilské mutaci, ale proč Čína brojí proti označení Čínského viru.

„Moje slova mají být  výzvou k cestě nápravy, aby i velký čínský národ mohl žít v plné svobodě, jak duchovní, tak společenské, a mohl svobodně hovořit,“ dodává kardinál Duka. „Protože svoboda projevu je stejně důležitá, jako svoboda náboženská.“


Otevřený dopis

Níže publikujeme nezkrácený dopis pana kardinála adresovaný prof. Hořejšímu.

Kardinál Dominik Duka. (dominikduka.cz)

Vážený pane profesore,

omlouvám se, že volím cestu otevřeného dopisu, ale veden skutečností, že i Vy jste reagoval veřejným prohlášením na mne, pak i já veřejně odpovídám Vám ve věci kázání ze dne 6. února 2021 v katedrále sv. Víta.

Nevím, zdali jste poslouchal celé mé kázání, které se primárně nezabývalo otázkou koronaviru. Pokud jsem o něm hovořil, bylo využito známé kazatelské figury, kdy kázání je také literárním tvarem. Jde o využití hyperboly, nadsázky, která má burcovat a zvýšit pozornost posluchače.  

Podobně papež František používá této nadsázky, když např. hovoří o ideologii genderu jako o jaderné katastrofě či o potratu, který nazývá nájemnou vraždou.

Obsahem mého kázání bylo téma, které míří do vnitřního života církve. Téma o upevnění postoje pomoci. Postoje být k dispozici lidem, kteří trpí a jsou sužování existencionálními obavami či obavou ze smrti. Podobně papež František používá této nadsázky, když např. hovoří o ideologii genderu jako o jaderné katastrofě či o potratu, který nazývá nájemnou vraždou.

Posluchači ví, že nejde o právní ani faktické označení jevů. Takováto hyperbola má posluchače mj. přivést i k reflexi a hlubšímu poznání. To bylo i mým cílem. Použil-li jsem termínu biologická čínská bomba, musí být tato nadsázka chápána obdobně jako výše uvedený případ Papeže Františka.  

Tvrdím, že jsem měl příležitost hovořit s odborníky, kteří  o této hypotetické variantě o nechtěném úniku látky možné k výrobě zbraně uvažovali. Jste připraven nést odpovědnost a přinést důkazy, že toto mé eventuální tvrzení nemůže být pravdou?

Biologická zbraň nemá primárně zabíjet. Může paralyzovat bojující jednotky protivníka a při jejich převozu do týlu vyvolat ochromení civilního obyvatelstva. V důsledku toho dojde k rozvrácení ekonomického a společenského života. To vyvolává politický rozvrat. A to právě kolem sebe můžeme pomalu pozorovat.  

Nepředávám názory odborníků, že jde o cílenou zbraň. Ale mohlo jít o nešťastný omyl. K uchování míru ve světě je zapotřebí věnovat velkou pozornost výrobě nejen nukleárních zbraní, o kterých se hovoří velmi mnoho, ale i biologických zbraní. Bohužel ty jsou možnou budoucností války.

Použil-li jsem termínu biologická čínská bomba, musí být tato nadsázka chápána obdobně jako výše uvedený případ Papeže Františka.

Zde považuji za povinnost připomenout mé členství v Papežské komisi Iustitia et Pax, která je součástí papežského Úřadu pro integrální rozvoj. Existence COVID-19 byla v Čínské lidové republice utajována, její oznámení provázela persekuce lékařů ČLR, kteří sami varovali, že Čína problém bagatelizuje.

Kázání je specifickou formou. Je součástí náboženského projevu, tedy náboženské svobody, která patří mezi základní, fundamentální lidská práva. Jedná se o literární formu a domnívám se, že mám stejná práva využívat metaforického vyjádření, jako divadlo v Brně, které dle rozhodnutí soudů neuráželo Krista, ale jen hyperbolicky vyjadřovalo určitý postoj.

Jako člen kardinálského sboru, a biskup, který také zachovává kolegialitu, jsem před nedávnem reagoval i na prohlášení federací biskupských konferencí Asie a Austrálie, které odsoudily postup ČLR, a též liknavost WHO i OSN. Udivuje mne, že na takovéto texty většinová mainstreamová media nereagují a tyto mé postoje je nezajímají.

Existence COVID–19 byla v Čínské lidové republice utajována, její oznámení provázela persekuce lékařů ČLR, kteří sami varovali, že Čína problém bagatelizuje.

Mým posláním není šířit fake news a poplašné zprávy, jak se domníváte. Upozorňuji, že můj otec, voják západní fronty, byl uvězněn za to, že hovořil o náznacích uvěznění a likvidace účastníků zahraničního odboje komunisty. Ano, v té době šířil slovy KSČ fake news. Dnes víme, že mluvil pravdu.

Nezapomínejme, že v ČLR nejsou zcela respektována lidská práva. Především náboženská a politická svoboda je výrazně omezována. Biskupové a kněží, ale i věřící katolické církve a jiných křesťanských církví, ale i jiných náboženských skupin, jsou vězněni a vystavovány represím v ČLR. Můžeme pozorovat rapidní omezování svobod a nedodržování dohod v Hongkongu.

Má podpora kardinála Zena při jeho návštěvě Prahy zůstala opět zcela bez povšimnutí. Za takovéto situace jsem povinen následovat své svědomí a nemlčet o možných eventualitách.  

Zaráží mne jakým způsobem jsme ztratili v naší zemi pocit solidarity s těmi, kteří jsou vystaveni totalitním nátlakům. V Africe i Asii jsou miliony lidí kvůli víře pronásledováni a vražděni. Tento virus upozaďuje řešení těchto problémů, kdy umírají desetitisíce lidí ne kvůli viru, ale kvůli nezájmu.

Upozorňuji, že můj otec, voják západní fronty, byl uvězněn za to, že hovořil o náznacích uvěznění a likvidace účastníků zahraničního odboje komunisty. Ano, v té době šířil slovy KSČ fake news. Dnes víme, že mluvil pravdu.

Moje vyslovené podezření je skutečně hypotetické, nyní těžko dokazatelné, ale rád bych upozornil, na zveřejněnou zprávu WHO, kdy cituji:

1) „Virus už široce koloval v prosinci (2019) ve Wu-chanu, což je nové zjištění,“ řekl stanici CNN dánský vědec Peter Ben Embarek, vedoucí týmu WHO.

2) Marion Koopmansová, nizozemská viroložka, která se též účastnila vyšetřování, řekla stanici NPR, že trh  „není celý příběh“ a že virus se šířil i mimo něj.

3) Německý vědec Fabian Leendertz uvedl, že tým souhlasil se zahrnutím teorie do svých hypotéz z „respektu“ k čínským kolegům, ač on sám samotnou myšlenku považuje za „velmi nepravděpodobný scénář“.

4) WHO nevyloučila ani možnost prosazovanou bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že koronavirus unikl z čínské laboratoře. Embarek ji nicméně označil „za silně nepravděpodobnou“.

5) Poradce prezidenta pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan prohlásil, že zpráva nesmí být ovlivněna „úpravami ze strany čínské vlády.“

Zaráží mne, jakým způsobem jsme ztratili v naší zemi pocit solidarity s těmi, kteří jsou vystaveni totalitním nátlakům.

6) Současná administrativa Joe Bidena vyjadřuje nad zprávou WHO nespokojenost a žádá nové hlubší šetření, vzhledem Čínské strany.

Vážím si této zprávy WHO za její snahu o objektivitu!

K prohlášení velvyslanectví ČLR bych chtěl dodat, že při návštěvě presidenta ČLR jsem osobně odevzdal list, ve kterém jsem konstatoval určitá zlepšení, ke kterým došlo v minulých letech v ČLR.  Také jsem ale připomněl určité zhoršení situace v ČLR ohledně lidských práv a náboženských svobod.  

List, který jsem osobně předal do rukou pana prezidenta byl převzat a pan president mi osobně přislíbil odpověď přes ambasádu, která nikdy nepřišla. Po uplynutí předepsaných lhůt jsem tento dopis zveřejnil na webových stránkách, opět bez zájmu našich medií.

Moje slova pronesená při homílii, byla určena pro řeholníky a nejsou ani politickým prohlášením, ale ani odbornou či vědeckou diskuzí. Mají vést k zamyšlení. Jako člen římské kongregace pro řeholníky nemohu nevzpomenout osud řeholnic a řeholníků v ČLR.

Moje slova mají být  výzvou k cestě nápravy, aby i velký čínský národ mohl žít v plné svobodě jak duchovní, tak společenské, a mohl svobodně hovořit i jako Vy. Protože svoboda projevu je stejně důležitá, jako svoboda náboženská.

S pozdravem

Dominik kardinál Duka
arcibiskup pražský a primas český

P.S. Stojí také za zamyšlení, proč Velká Británie neprotestuje proti označení britská mutace, Afrika proti africké mutaci, Brazílie proti brazilské mutaci, ale Čína brojí proti označení Čínského viru… zdroj

Související články

Přečtěte si také

Čína je bezpochyby největším podporovatelem Ruska, řekl Pavel
Čína je bezpochyby největším podporovatelem Ruska, řekl Pavel

Čína je bezpochyby největším podporovatelem Ruska, především v technologiích, které se mu nedostávají.

Babiš odmítl zvýšení televizních a rozhlasových poplatků jako plošnou daň a korupci
Babiš odmítl zvýšení televizních a rozhlasových poplatků jako plošnou daň a korupci

Vládní návrh na zvýšení televizních a rozhlasových poplatků dnes ve Sněmovně opět kritizoval předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.

Astma: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy
Astma: Příznaky, příčiny, léčba a přírodní postupy

Astmatem trpí na celém světě téměř 340 milionů lidí, z toho přibližně 800 tisíc v České republice. Počet nemocných stále roste.

Rozhovor s francouzským publicistou: „Zažíváme kolaps politického systému“
Rozhovor s francouzským publicistou: „Zažíváme kolaps politického systému“

Analýza výsledků parlamentních voleb ve Francii: Nová lidová fronta na čele, Macronova strana na druhém místě.

Rozhovor: Jak mít krásná a zdravá chodidla nejen v létě, radí odbornice z pedikérského salonu
Rozhovor: Jak mít krásná a zdravá chodidla nejen v létě, radí odbornice z pedikérského salonu

Začíná léto a s ním i doba nošení sandálů, pantoflí či „žabek“. Jak se starat o naše chodidla, aby vypadala krásně a zdravě, nám poradí spolumajitelka pedikérského salonu v Prešově Andrea Prokopčáková.