Joseph Mercola

2. 3. 2021

Data z Japonska ukazují, že pití čaje oolong (také psáno jako „wu-long) může pomoci vašemu tělu spalovat tuky bez ohledu na účinky teinu. Po celém světě je čaj, hned po vodě, jedním z nejoblíbenějších nápojů. Nejvíce jsou konzumovány černé čaje (84 procent), 15 procent tvoří čaje zelené a zbývající 1 procento je rozděleno mezi oolongy, bílé a tmavé čaje (např. Pu-erh pzn. př.). (1)

Podle čajové asociace činily v roce 1990 celkové tržby za prodej čaje 39,1 miliardy korun, což do roku 2016 vzrostlo na 255,1 miliard korun. (2) I když trh nadále roste pomalejším tempem, uváděné tržby za rok 2019 činí 269,5 miliardy korun. Čajová asociace předpokládá, že jejich odvětví by mohlo ovlivnit několik trendů, včetně zdravějšího pohledu spotřebitelů a většího počtu lidí, kteří upřednostňují alternativní výživu, jako např. bezlepková dieta, bezlaktózová strava, vegetariánství či keto dieta.

Téměř polovina obyvatel USA pije každý den čaj, přičemž větší koncentrace pijáků čaje se vyskytuje na jihu a severovýchodě. Ačkoli je černý čaj více preferovaným nápojem, může být na čase zvážit méně hořký a chutnější čaj oolong.

Oolong spaluje tuky i v noci

Nedávno publikovaná studie týmu vědců z japonské univerzity v Tsukubě zjistila, že pití čaje oolong může pomoci vašemu tělu během spánku spalovat tuky. (3) Studie probíhala po dobu 14 dnů a zapojilo se do ní 12 mužů štíhlé postavy, kteří každý den při snídani a obědě pili buď oolong, kofeinový nebo placebo nápoj.

Po čtrnácti dnech byla během 24 hodin zaznamenána měření, při nichž vědci zjistili, že bez jakéhokoli vlivu na výdej energie, zvýšilo pití kofeinového nápoje a oolongu spalování tuků přibližně o 20 procent. (4)

Zjistili však také větší pokles váhy u těch, kteří pili oolong, což naznačuje, že v čaji byla neidentifikovaná složka, která má větší účinek na okysličení tuků. (5) Navíc se zdá, že účinek spalování tuků byl okamžitě po jídle potlačen, aby pokračoval během spánku.

Vědci také zjistili, že pití dvou šálků oolongu denně nezasahuje do spánkových návyků účastníků. Předešlý výzkum prokázal, že tein v množství větším než 100 miligramů může zvýšit energetický výdej, ale v této současné studii množství požitého teinu energetický výdej nezvýšilo.

To vědcům ukázalo, že se účastníci během dvou týdnů stali vůči rutinnímu požívání teinu více snášenliví. Zatímco vědci měřili ubývání tuků, zjistili, že dva týdny nebyly dostatečně dlouhé na to, aby bylo možné posoudit, jaké účinky může mít tento proces na organismus.

„Stejně jako všechny čaje, i oolong obsahuje tein, který ovlivňuje energetický metabolismus zvyšováním naší srdeční frekvence,“ napsali autoři studie. (6)

Poznamenávají, že dosavadní výzkum naznačuje, že pití čaje může zvýšit odbourávání tuků bez ohledu na účinek teinu.

„Chtěli jsme proto prozkoumat účinky konzumace oolongu ve srovnání se samotným teinem na vitalitu a metabolismus tuků u skupiny zdravých dobrovolníků.“

„Stimulační účinky čaje oolong na odbourávání tuků během spánku mohou mít skutečný klinický význam pro kontrolu tělesné hmotnosti. Musíme však zjistit, zda se účinky, které jsme pozorovali ve dvoutýdenní studii, promítnou do skutečného úbytku tělesného tuku v delším časovém horizontu,“ uvádějí vědci.

Autoři této práce chtějí otestovat vliv oolongu zredukovaného o tein, aby zjistili, jak ostatní složky čaje spalují tuky. Říkají, že taková studie jim pomůže pochopit, jak přesně oolong pomáhá při odbourávání tuků.

Zelený, černý nebo oolong?

Ačkoli jsou zdravotní výhody zeleného čaje dobře prostudovány, ve Spojených státech se konzumuje nejčastěji černý čaj. Jelikož zdravotní výhody oolongu nejsou dostatečně zpropagovány, jeden tým vědců se rozhodl posoudit, jak dobře skupina studentů stomatologie pochopila výhody pití oolongu. (7)

Pomocí sady dotazníků získali online údaje od 100 účastníků. Mezi studenty pouze 19 procent někdy slyšelo o čaji oolong a pouze 55 procent vědělo o jeho zdravotních přínosech.

Všechny černé, zelené, tmavé, bílé čaje a oolongy jsou vyrobeny z listů stejné rostliny, neopadavého stromu zvaného Camellia sinensis (Čajovník čínský). (8) Lidé samozřejmě připravují čaje z jiných bylin a rostlin, ale technicky vzato jde přesněji o „tisany“ – výluhy. Rozdíl v chuti a barvě skutečného čaje nastává při zpracování listů. Ale bez ohledu na to, o jaký druh čaje jde, anebo jestli jde o čaj s teinem či bez něho, od roztřídění čajových lístků po jejich zabalení uplyne pouhých 24 hodin. (9)

Před zahájením zpracování jsou čajové lístky rozděleny podle kvality a vytříděny. Nejběžnější metodou zpracování čajových lístků je ortodoxní postup, během něhož listy procházejí čtyřmi fázemi – vadnutí, srolování, oxidace a sušení.

Při oxidační fázi se určuje barva, chuť a síla čaje. Listy jsou rozloženy a ponechány při teplotě 26 stupňů Celsia po dobu 30 až 120 minut. Během této doby dochází k oxidaci, která mění barvu listů.

Oxidační proces je při přípravě zeleného čaje vynechán, což dává čajovým lístkům lehkou svěží chuť. Černý čaj prochází nejdelší oxidací. Oolong se vyrábí z částečně oxidovaných listů. Oxidační cíl u čajových lístků určených k oolongu je 70 procent zelených a 30 procent hnědých, což je dostatečné množství pro získání jemné barvy a ovocné vůně.

Tvar listů a chuť čaje oolong se může lišit v závislosti na tom, kde se pěstuje a jak se zpracovává. (10) Například čaj oolong z Tchaj-wanu je tradičně méně oxidovaný a slavné čínské čaje se pěstují v drsném prostředí, což dává lístkům výraznou chuť.

Tchajwanský oolong
Tchajwanský oolong. (Yohmi/Flickr)

Oolong mění mikroflóru ve slinách i střevech

Kromě zrychlení metabolismu tuků má čaj oolong také vliv na ústní a střevní mikroflóru. Jedna studie publikovaná v časopise Nutrients hodnotila ústní mikroflóru u tří zdravých dospělých, kteří denně po dobu osmi týdnů vypili 1 litr čaje. (11) Před studií, během ní a po ní byly účastníkům odebrány vzorky mikroflóry ze slin a analyzovány.

Autoři napsali: „Konzumace čaje oolong snížila bakteriální rozmanitost slin a populaci některých bakterií souvisejících s onemocněním úst, jako jsou Streptokok, Prevotella nanceiensis, Fusobacterium periodonticum, Alloprevotella rava a Prevotella elaninogenica,“ (12)

Výsledky naznačují, že dlouhodobé pití čaje oolong může změnit vaši mikroflóru slin a mít ochranný účinek na zdraví zubů. Několik studií také hodnotilo účinek čaje oolong na regulaci lidské střevní mikroflóry v laboratoři a na zvířecích modelech.

Jedna studie zveřejněná v Food Research International prokázala, že sloučeniny běžně se vyskytující v čaji oolong, včetně epigallocatechin galátu (EGCG), (- gallocatechin galát (GCG) a epigallocatechin-3‐ (3 ”-O ‐ methyl) galát (EGCg3” Me ), (13) regulovaly růst bakterií ve střevech. (14) Omezovaly růst škodlivých bakterií a napomáhaly množení prospěšných bakterií.

Druhá studie hodnotila účinek, který měl čaj na střevní mikroflóru s ohledem na známé vlastnosti proti obezitě. (15) Výsledky tohoto pokusu na zvířatech naznačují, že pití čaje podstatně zvyšuje rozmanitost a strukturu střevní mikroflóry, což může mít vliv na spalování tuků.

Vědci také prokázali, že polyfenoly extrahované ze zeleného čaje, oolongu a černého čaje mohou regulovat střevní flóru a vyprodukovat větší počet mastných kyselin s krátkým řetězcem, což přispívá ke zdravé střevní mikroflóře. (16)

Další přínosy pro zdraví spojené s čajem oolong

Čaj oolong je také bohatý na antioxidanty – prospěšné sloučeniny, které pomáhají snižovat účinky volných radikálů a reaktivních forem kyslíku. (17) To hraje roli při rozvoji různých nemocí, včetně cukrovky, mrtvice, rakoviny a revmatoidní artritidy.

Jedna studie hodnotila účinek čaje oolong na minerální hustotu kostí u 476 žen po menopauze. (18) Byly dotázány na jejich životní styl, druhy čaje, které pijí, demografické rysy a zdravotní stav.

Když vědci porovnali pijačky čaje s těmi, které čaj nekonzumují, zjistili, že ty, které pijí čaj oolong, mají vyšší hustotu kostí. Bylo to výrazně vyšší u těch, které vypily jeden až pět šálků čaje denně, ale u těch, které pily více než pět šálků denně, již žádné další zlepšení nebyly.

Vědci nalezli u dospělých Číňanů z komunit ve věku 55 let a starších, kteří trvale pili oolong nebo černý čaj, antioxidanty, kofein a tein, které mohou také přispět ke snížení rizika poruch a ztráty koncentrace.

Při přezkoumání výzkumných prací vědci zjistili zvýšenou aktivitu inzulínu. (20) V laboratorních testech na tukové buňky se u čaje černého, zeleného a oolongu objevila nejméně 15krát zvýšená aktivita inzulínu. Čaj oolong také snížil hladinu glukózy v plazmě (glykemii) a je považován za účinnou doplňkovou léčbu cukrovky 2. typu.

Oolong je spojován se snižováním srdečních chorob. V jedné studii se u 76 979 dospělých Japonců, kteří denně vypili 230 gramů nebo více oolongu, významně snížilo riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění.(21) V samostatné studii se těm, kteří vypili jeden nebo dva šálky zeleného čaje nebo oolongu každý den se výrazně snížilo riziko mrtvice. (22)

EGCG pomáhá zlepšit absorpci zinku

Během chřipkové sezóny a pandemie COVID-19 je třeba pamatovat na to, že epigallocatechin gallát (EGCG) ( jedinečná rostlinná sloučenina nacházející se v zeleném a černém čaji a v oolongu) může pomoci zlepšit absorpci zinku. Zinek je základní minerál a nezbytná látka pro téměř 3 000 bílkovin v těle. (23)

Kromě toho je zinek zásadní pro zdravé fungování imunity. Ukázalo se, že nedostatek zinku poškozuje funkci imunitního systému (24), protože reguluje imunitu buněk a působí jako protizánětlivý činitel a antioxidant. (25)

Ačkoli neexistuje žádný lék na virové infekce, náš organismus používá v boji proti virům proces, který využívá mimo jiné také zinek. Zinek rovněž prokázal schopnost snížit délku nachlazení v průměru o 33 procent. (26)

Jednou účinnou léčbou prvních příznaků COVID-19 byla kombinace hydroxychlorochinu a zinku. Hydroxychlorochin se běžně používá při léčbě (A) revmatoidní artritidy,(B) lupusu a dalších autoimunitních onemocnění. (27)

Hydroxychlorochin působí jako nosič iontů a přivádí do buněk zinek, kde může narušit replikaci viru SARS-CoV-2 RNA. (28) Kromě imunitního zdraví má zinek vliv na hojení ran, makulární degeneraci (příčina slepoty) související s věkem, čich a chuť, (29) a rovnováhu cukru v krvi. (30)

EGCG je hlavní polyfenolová složka nacházející se v čaji a byla u ní prokázána schopnost působit jako nosič iontů zinku a přenášet zinek přes buněčnou membránu. (31) Studie publikovaná v časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry použila laboratorní model k prokázání účinku EGCG a quercetinu (flavonoidu přítomného v mnoha druzích ovoce a zeleniny), které v laboratorních podmínkách dokázaly rychle zvýšit hladinu zinku v buňkách. (32)

Vědci předpokládají, že aktivita ionoforů, testovaných dietních polyfenolů, může hrát významnou roli při zvyšování hladin zinku uvnitř buněk, a tak mohou být odpovědné za mnoho biologických účinků připisovaných polyfenolům.

Vytěžte z čaje maximum

Zatímco pití čaje oolong je zdravé, používání čajových sáčků zvyšuje nechtěnou hladinu toxinů. Čajové sáčky mohou být pohodlnější, ale mnoho z nich je vyrobeno z tepelně odolného polypropylenu, který zabraňuje rozpadu sáčku v horké vodě a uvolňuje drobné kousky plastu do každého nápoje. (33)

Papírové čajové sáčky jsou ošetřeny epichlorhydrinem, což je chemická látka, která zabraňuje jeho protrhnutí a bylo zjištěno, že je pravděpodobně karcinogenní.(34) Místo toho vyhledejte sypaný čaj a uložte ho do vzduchotěsné nádoby uchovávané v suchém a tmavém místě mimo přímé sluneční světlo a teplo.

Protože použité techniky zpracování ovlivňují ideální teplotu pro přípravu, prohlédněte si pokyny na zakoupeném balení čaje. Zde je však několik obecných tipů, které je třeba vzít v úvahu: (35)

– použijte čerstvě natočenou, čistou filtrovanou vodu. Nepoužívejte destilovanou vodu, protože ta dá čaji okastrovanou chuť.–- použijte čerstvě natočenou, čistou filtrovanou vodu. Nepoužívejte destilovanou vodu, protože ta dá čaji okastrovanou chuť.

– obecně by se měl čaj louhovat po dobu jedné až tří minut mezi 82 až 93°C.

– z čaje oolong lze připravit více nálevů. S každým šálkem se listy trochu více otevírají, což uvolňuje více chuti. Z vysoce kvalitního čaje můžete získat až pět nálevů.

– oolong chutná nejlépe po krátkém louhování. Než se rozhodnete ho déle louhovat, abyste získali intenzivnější chuť, je dobré ho nejprve ochutnat po doporučeném čase.

– při louhování čaj zakryjte, aby se udržela teplota v nádobě. Oolong pijte bez čehokoliv dalšího (cukr, mléko, citron), abyste dosáhli co nejpříznivějších zdravotních účinků a docenili opravdovou chuť tohoto pracně získaného nápoje.

Dr. Joseph Mercola je zakladatelem Mercola.com, osteopatickým lékařem, autor úspěšných knižních titulů a držitel mnoha ocenění v oblasti přírodního zdraví. Jeho primární vizí je změnit moderní obecně přijímaný vzorec myšlení o zdraví tím, že lidem poskytne cenný zdroj, který jim pomůže převzít kontrolu nad jejich zdravím. Tento článek byl původně publikován na Mercola.com


Zdroje k článku:

1 Tea Association of the U.S., Tea Fact Sheet 2019-2020

2 Tea Association, State of the U.S. Tea Industry, 2019

3, 5 Nutrients, 2020;12(12)

4 Study Finds, January 8, 2021

6 University of Tsukuba, December 23, 2020

7 PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt and Egyptology, 2020;17(7)

8 Tea Association, Tea Fact Sheet 2019-2020

9 Twinnings, How Tea Is Made

10 Teatulia, What Is Oolong Tea, Origins

11, 12 Nutrients, 2020;12(4)

13 Food Science and Nutrition, 2019;7(8)

14 Food Research International, 2013;54(2)

15 Food and Function, 2016;7:4869

16 Journal of Food Science and Technology, 2018;55(1)

17 International Journal of Molecular Sciences, 2007;8(12)

18 Archives of Osteoporosis, 2020;15(49)

19 American Journal of Clinical Nutrition, 2008;88(1)

20 Food Science and Human Wellness, 2015;4(4)

21 Journal of Epidemiology and Community Health, 2011;65(3)

22 Stroke, 2009;40(7)

23 Biometals, 2011;24(3)

24 NIH Zinc Fact Sheet, Zinc Deficiency

25 Advances in Nutrition, 2013;4(2)

26 JRSM Open, 2017;8(5):20542704

27 American College of Rheumatology, Hydroxychloroquine

28 PLOS|One, 2014;9(10)

29 NIH Zinc Fact Sheet, Zinc Deficiency Zinc

30 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 2015; 23(1)

31 Royal Society of Chemistry, 2018;8

32 Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014;62(32)

33 Washington Post, September 27, 2019

34 Golden Moon Tea, Did You Know Tea Bags Contain Toxic Material?

35 Teatulia, What is Oolong Tea?

A) revmatoidni artritida: odkaz

B) lupus: odkaz

Související články

Přečtěte si také

ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan
ČR by podle migračního paktu přispívala půlmiliardou Kč ročně, řekl Rakušan

Česká republika by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) přispívala na základě migračního paktu částkou zhruba 480 milionů korun ročně.

Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář
Díky vyzbrojování Ukrajiny se z opraváře tanků ze SSSR stal miliardář

Otec Michala Strnada s opravami bojových vozidel začal v 90. letech. Nyní jeho syn díky válce na Ukrajině vydělává obrovské peníze a stará továrna na okraji moravského Šternberku je součástí komplexu, který produkuje těžkou techniku v situaci, kdy je v Evropě nejsilnější poptávka po zbraních od konce studené války.

Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení
Cizinci ze sedmi zemí nebudou v ČR potřebovat povolení k práci dle nového návrhu vládního nařízení

Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nejspíš nebudou potřebovat od července v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty.

Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně
Jihočínská provincie Kuang-tung se po silném dešti připravuje na stoleté povodně

Silný vytrvalý déšť v jihočínské provincii Kuang-tung by mohl způsobit vylití velkých řek, umělých vodních toků a nádrží z břehů a rozsáhlé záplavy, které mohou ohrozit až 127 milionů lidí v regionu.

Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA
Zákon o miliardové vojenské pomoci Tchaj-wanu prošel Sněmovnou reprezentantů USA

Americká Sněmovna reprezentantů dnes většinou 385 ku 34 hlasům přijala návrh zákona, který vyčleňuje téměř osm miliard dolarů (190 miliard korun) ve vojenské pomoci pro Tchaj-wan a další americké spojence v jihovýchodní Asii.