„Svět kolem se zbláznil. Cenzura se vrací, nelíbivé názory jsou označeny jako nekorektní a národní identita se boří pod nátlakem EU. Je čas pro změnu,“ říká dvojice madých českých angažovaných občanů, Kubásek a Gregor. Jejich projekt, na který spustili veřejnou sbírku na platformě Startovač.cz, získal od fanoušků více než jeden milion korun.

Gregorova stránka odchod.eu shrnuje stanoviska, kterými odůvodňuje, proč je pro Českou republiku členství v Evropské unii nevýhodné.

„Rozhodně největší podíl na ztrátě suverenity a svobodě státnosti mají nařízení a vyhlášky EU, které výrazně ovlivňují náš trh, životy i prostředí, ve kterém žijeme. Nějaké nemůžeme ani kvůli Lisabonské smlouvě vetovat,“ uvádějí autoři projektu. „A tak jakožto suverénní stát musíme přijmout, co si větší státy v Evropském parlamentu odhlasovaly.“

V čem je podle Gregora a Kubáska problém

Kromě ztráty suverenity vidí Gregor a Kubásek další problém v „levicovém směřování a poškozování národních hodnot“. K tomu podle nich dochází, protože „EU je zjednodušeně levicově zaměřená a soustředí se jen na určité věci, zatímco jiné záměrně či nezáměrné neříká a zamlčuje“.

„Já si dovolím už v dnešní době říct, že bych chtěl hovořit za všechny, kteří nejsou spokojeni se současnou situací a kteří se nebojí a mají chuť říct nahlas svůj názor.“ – Matěj Gregor

Podle Gregora nejsou v žádné zemi EU potlačována práva na libovolnou sexuální orientaci a sexuální identitu, přesto však EU neúměrně protlačuje LGBT ideologii a organizace, které ji prosazují. „LGBT podporuje mnohem více než jen toto a stejně jako BLM (Black Lives Matter) často propaguje marxistické a ultralevicové cíle a dle smluv o EU nemá Evropská unie právo jakkoliv přikazovat svým členům a občanům, zda musí s LGBT souhlasit či ne, a už vůbec nesmí vydíráním pomáhat splnit jejich cíle. Což je vidět i na příkladu Polska, kde se třetina obcí postavila proti LGBT a představila projekt, ve kterém se vyhradila jakožto oblast proti LGBT,“ uvádějí Gregor a spol.

František Kubásek, který provozuje webový projekt Incorect.cz, prohlašuje, že nové směry progresivismu, socialismu nebo neomarxismu již ovlivňují mediální scénu tak silně, že vzniká nový druh autocenzury či „politicky korektního zpravodajství“.

Podle Kubáska je třeba proti podobným jevům bojovat, o což se také on sám (podle jeho slov) snaží, v rámci svého projektu „politicky nekorektního zpravodajství“.

Matěj Gregor jako zakladatel projektu Odchod.eu v rozhovoru pro XTV

Podle zakladatelů projektu Odchod.eu je problém především v tom, že „EU dlouhodobě staví národní hodnoty na poslední místo a vyzdvihuje spíše evropské symboly hodnoty“.

„Když to uvedeme na naši zemi, tak šíří mezi lidmi myšlenku, že jsou spíše Evropany, nežli Čechy. Vzhledem k tomu, že EU vše centralizuje a sjednocuje, se není čemu divit. Skutečně skončíme ve velkém sjednoceném ultralevicovém státě bez národních hodnot,“ varuje Gregor.

Výhodnost našeho členství v EU jsou „lež a mýtus“

Výhodnost našeho členství v EU se podle Gregora a spol. v médiích „propírá stále dokola a skoro zcela vymizelo kritické myšlení, pohled z druhé strany“.

„Zaslepeni tím skvělým pozlátkem, není většina lidí schopna připustit i nedostatky, obrovské problémy a další negativní vlivy EU,“ uvádí projekt Odchod.eu.

„Chceme vyvolat referendum o odchodu České repubkiky z Evropské unie.“ – Matěj Gregor

„Realita je taková, že financování projektů z EU a náklady na dodržování nařízení a vyhlášek jsou tak veliké, že převyšují příjmy z dotací. Navíc dotace jsou jen přerozdělování peněz. Podle plánů EU se v příští dekádě máme stát čistými plátci, i když se budeme bavit pouze o dotacích, což znamená, že argument ekonomické výhodnosti našeho členství vůbec nedává smysl,“ prohlašují Gregor a spol.

S členstvím v Evropské unii je podle projektu také spojena velká míra byrokracie, velké množství úředníků a nepřehledný soubor institucí, které EU představují.

„Je například velice těžké zjistit, kdo přesně inicioval návrh zákona, na základě čeho. Komunikace s EU a její úřednický aparát je neflexibilní a dává hodně prostoru ke korupci, dokonce bere i velkou část rozpočtu,“ uvádí projekt.