Česká konference rektorů (ČKR) vyzvala k odpovědnosti všechny studenty vysokých škol (pdf). Měli by se nechat neprodleně očkovat proti koronaviru. Podle členů konference je očkování tou „nejúčinnější cestou, jak zabránit tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu“.

Výzva rektorů vzbudila kritiku a odpor části české veřejnosti, ale i v řadách odborníků, kteří se podivují nad tím, z jakého právního či vědeckého základu konference rektorů vychází pro pronášení takové výzvy adresované studentům.

Výzvu odsoudila část absolventů vysokých škol. Výzvu adresovanou rektorům dosud podepsalo více než 1 700 podporovatelů. S výzvou nesouhlasí také někteří rektoři.

„Jsme přesvědčeni, že nemáte v rukou dostatek evidence o zdravotním přínosu očkování ve věkové kohortě studentů převyšujícím zdravotní rizika spojená s očkováním… zveřejněte odborné informace, na jejichž základě jste výzvu učinili.“ – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků

Odborníci poukazují na to, že dosud nebylo vydáno žádné vědecky opodstatněné oficiální nařízení státních úřadů k povinnosti občanů ČR nechat se očkovat proti onemocnění covid-19. Jakékoliv vynucování takového očkování u zaměstnanců, školáků nebo obecně občanů ČR je podle právních expertů protizákonné a právně napadnutelné.

Právníci radí, aby si zaměstnanci, školáci nebo občané nechali takové výzvy nebo požadavky zaslat písemně od těch, kteří po nich požadují, aby podstoupili očkování. A písemně uvést, na základě čeho na ně takové požadavky vznášejí.

K očkování se používají vakcíny, které jsou podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) stále ve stádiu klinického hodnocení, nejsou u nich známy veškeré negativní účinky po aplikaci, a to zejména z dlouhodobého hlediska.

Jistota, s jakou rektoři prohlašují, že „očkování představuje nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy všech občanů a zároveň umožnit plnohodnotné vzdělávání v nadcházejícím semestru“, je rovněž ze současného vědeckého poznání diskutabilní.

Podle posledních vědeckých studií jsou očkovaní lidé potenciálními přenašeči onemocnění covid-19 stejně jako neočkovaní.

Prohlášení České konference rektorů

„Podle ČKR jde o nejúčinnější cestu, jak chránit zdraví a životy všech občanů a zároveň umožnit plnohodnotné vzdělávání v nadcházejícím semestru. Proto považujeme za důležité, aby se včas naočkoval co největší počet vysokoškolských studentů. Tím by sami studenti přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje,“ uvádí se ve výzvě ČKR.

Reakce

„Členové nezávislé akademické obce by neměli šířit propagandu a podporovat jakoukoliv politickou akci. Nátlak na studenty, aby se naočkovali, není nic jiného než politický marketing a byznys, navíc je to výraz neúcty ke studentům, kteří jsou jistě dostatečně rozumní,“ komentoval výzvu rektorů JUDr. Tomáš Nielsen, předseda institutu Pro Libertate.

Institut je odborným sdružením právníků, kteří míní, že „členové ČKR mají být reprezentanty nezávislosti vědy a podporovat hodnoty, jako jsou kritická interpretace a prezentace založená na datech“.

„Očkování v současnosti dostupnými vakcínami nezvyšuje odolnost studentů vůči přenosu infekce, tedy naprosto nerozumím tomu, jak může zvýšit odolnost třídních kolektivů či snížit výskyt covidu na kolejích.“ – imunoložka RNDr. Zuzana Krátká

Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) se proti výzvě také veřejně ohradilo. „Jsme přesvědčeni, že nemáte v rukou dostatek evidence o zdravotním přínosu očkování ve věkové kohortě studentů převyšujícím zdravotní rizika spojená s očkováním, a proto vás vyzýváme, abyste zveřejnili odborné informace, na jejichž základě jste v rámci prezentace hodnot a principů akademické činnosti, v níž reprezentujete i nás, došli k závěru, že je vhodné předmětnou výzvu učinit nebo vezměte svou výzvu zpět.“

Na výzvu zareagovalo rovněž několik členů ČKR, z nichž někteří s tlakem na očkování studentů nesouhlasí. „Mohu vás ubezpečit, že naše vysoká škola se k výzvě ČKR nepřipojila. Považujeme studenty za inteligentní osobnosti, které mají plné právo svobodně o sobě rozhodnout. Nebudu studenty k ničemu přesvědčovat, neboť věřím, že sami se nejlépe rozhodnou. Koneckonců vím i ze svých studentských let, že podobné apely a výzvy mohou mít zcela opačný výsledek,“ napsal jeden z členů ČKR. Text reakce zveřejnil JUDr. Tomáš Nielsen pod podmínkou zachování anonymity jejího autora.

Některé školy chystají propagaci očkování

Některé vysoké školy chystají pro své studenty propagační akce, které by je měly přesvědčit k očkování, jiné údajně chtějí proti neočkovaným studentům „přitvrdit“.

„Vysoké učení technické v Brně zveřejnilo výzvu, aby se studenti, kteří budou ubytováni na kolejích, očkovali, jinak budou moci koleje využít pouze v případě, že se budou pravidelně testovat, přičemž náklady na testy si ponesou sami. To už je za hranou obyčejné výzvy či nátlaku. Podobně formulované výzvy již hraničí s ekonomickým vydíráním. Proti takovému jednání je potřeba se razantně ohradit a účinně bránit. Pevně věřím, že si studenti podobný přístup nenechají líbit,“ uvádí advokát JUDr. Tomáš Nielsen.

„Očkování v současnosti dostupnými vakcínami nezvyšuje odolnost studentů vůči přenosu infekce, tedy naprosto nerozumím tomu, jak může zvýšit odolnost třídních kolektivů či snížit výskyt covidu na kolejích. Bohužel takto zázračné očkování k dispozici nemáme,“ tvrdí imunoložka RNDr. Zuzana Krátká, členka sdružení SMIS.

„Navíc velká část studentů je již imunní po prodělaném onemocnění. Očkovat mladé lidi po nemoci je už úplně nelogické. V námi provedené studii u gymnazistů v Havlíčkově Brodě jsme detekovali protilátky téměř u poloviny jejích studentů. Podobné to bude mezi vysokoškoláky. A to ještě další část studentů byla vystavena koronaviru při karanténě v rodině a byla vůči infekci rezistentní, tedy neprodělali onemocnění ani neměli zjištěné protilátky,“ dodává Krátká.

Řešení?

Nemáme v současnosti žádnou možnost zcela eliminovat koronavirus z kolektivů, ale tím, že se významně zvýšila odolnost populace díky prodělání nemoci nebo díky očkování, už pro nás covid není strašákem a riziková populace starších občanů je do značné míry chráněna, míní sdružení SMIS a institut Pro Libertate.

Mladí lidé, kteří ještě covid neprodělali, mají podle imunologa možnost volby. Buď se nechají naočkovat, nebo infekci dříve či později prodělají jako respirační onemocnění či asymptomaticky.

„Obě možnosti mají svá pro a proti, ale prosazovat vakcinaci politickým nátlakem bez toho, aby byla tato varianta skutečně přínosnější, je neakceptovatelné,“ uvádějí ve společném prohlášení sdružení SMIS a institut Pro Libertate.

A stejně nepřijatelná jsou podle nich také všechna omezení běžného života, jako vstupování do restaurací, fitness klubů, divadel, hotelů a podobně, nebo jejich podmiňování testy PCR pouze u nevakcinovaných osob, které jsou tímto diskriminovány oproti vakcinovaným lidem, kteří infekci přenášejí také.