Výměna inženýrských sítí, oprava zastaralé fasády a střechy, vybudování nového sociálního zázemí a moderních pokojů, komplexní rekonstrukce porodních sálů, tak bude vypadat generální rekonstrukce fakultní nemocnice „U Apolináře“. V plánu je také výstavba zcela nového pavilonu neonatologie s vysoce specializovanou péčí o předčasně narozené děti.

Generální rekonstrukce tedy přesně proběhne u Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) a 1. lékařské fakulty UK „U Apolináře“. V této porodnici za téměř 150 let její historie přivedly matky k životu již více než půl milionu dětí, uvádí nemocnice.

Projektový záměr rekonstrukce budovy kliniky 20. září 2021 symbolicky předal ředitel VFN David Feltl předsedovi vlády Andreji Babišovi a ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Modernizace za 4,5 miliardy korun má být hotova do roku 2030.

„Stejně jako je VFN klíčovou nemocnicí českého zdravotnictví, patřila vždy i její gynekologicko-porodnická klinika mezi ta nejvěhlasnější pracoviště nejen u nás, ale i v Evropě,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Péče v tomto zařízení je na špičkové úrovni, historická budova a prostředí kliniky ale chátrá a již neodpovídá potřebám dnešní medicíny. Za dobu své téměř stopadesátileté historie neprošla žádnou celkovou obnovou,“ upozorňuje ministr Vojtěch. „Na nové trendy vždy reagovala jen drobnými vnitřními dispozičními úpravami a dílčí modernizací technologií. Jsem proto rád, že se konečně budova dočká zasloužené modernizace.“ 

Adam Vojtěch míří na tiskovou konferenci, 20. září 2021. (Vlada.cz)

Ministerstvo zdravotnictví udělilo nemocnici registraci na tzv. předprojektovou fázi, která spočívá ve zpracování nezbytných průzkumů a geodetickém zaměření. Následovat bude stavební program, architektonická soutěž a výběr zpracovatele projektové dokumentace. Samotné stavební práce by měly začít v roce 2025. 

„Nedílnou součástí příprav a realizace stavby bude spolupráce s odborníky na památkovou péči a zachování genia loci celé lokality. Rekonstrukce se navíc uskuteční za plného provozu klinik s minimálním omezením,” řekl ředitel VFN prof. MUDr. David Feltl.

“Jsem rád, že máme takovou podporu zřizovatele a že se naše gynekologicko-porodnická klinika zase posune dál,“ dodal Feltl.

Premiér Andrej Babiš hovořil o generální rekonstrukci, 20. září 2021. (Vlada.cz)

V rámci komplexní obnovy kliniky projde technickou opravou celá budova vně i uvnitř. V nevyhovujícím stavu je nyní střecha, římsy i fasády z lícových cihel.

Podle autorů projektu je nutné vybudovat nové zázemí pro lékaře a personál, prostory pro stravování rodiček nebo kompletní moderní sociální zařízení.

Součástí projektu je i rekonstrukce stávajících porodních sálů, kde po modernizaci zůstanou jen operační sály pro nejnáročnější případy a nově pooperační oddělení (JIP) pro matky. Původní nevyhovující porodní boxy budou přesunuty do moderních porodních pokojů s neprůzvučnými stěnami a s nezbytným zázemím pro matky a jejich doprovod.

Ve stávající budově tak přibude šest porodních boxů a dalších čtyřicet pokojů pak nabídne přístavba nového pavilonu neonatologie, která je významným prvkem generální rekonstrukce. 

Generální rekonstrukce a přístavba nového pavilonu má být dokončena v roce 2030. Stát za ni zaplatí přes 4,5 miliardy korun.

Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze